A Kormány 1634/2016. (XI. 17.) Korm. határozata az egységes, nemzeti közösségi kerékpáros keretrendszer létrehozásáról

„A Kormány elkötelezett a közösségi kerékpáros rendszerek fejlesztése és ezek országos átjárhatósága iránt, ennek érdekében 1. egyetért azzal, hogy
a) a közösségi kerékpáros rendszerek fejlesztése Budapesten túl Magyarország nagyvárosaiban és kiemelt turisztikai régióiban indokolt,
b) az egyes közösségi kerékpáros rendszerek között szolgáltatás, tarifarendszer, felhasználói élmény szempontjából teljes átjárhatóságot, valamint a földrajzilag kapcsolódó rendszerekben a fizikai átjárhatóságot is biztosítani szükséges;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter a kerékpározásért és az aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos
Határidő: folyamatos

2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, valamint a kerékpározásért és az aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztost, hogy az egységes, nemzeti közösségi kerékpáros keretrendszer létrehozására szolgáló részletes koncepciót dolgozza ki, és tegyen javaslatot a szükséges intézményrendszeri, fejlesztéspolitikai intézkedésekre és az egységes működést biztosító jogszabályi előírás(ok) kialakítására.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
a kerékpározásért és az aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos
Határidő: 2017. január 31.”

Forrás:
A Kormány 1634/2016. (XI. 17.) Korm. határozata az egységes, nemzeti közösségi kerékpáros keretrendszer létrehozásáról; Magyar Közlöny 2016. évi 177. szám 2016. november 17.; 76699-76700. oldalak (pdf)

A bejegyzés kategóriája: gazdaság, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , , .
Közvetlen link.