Egyesült Államok: a digitális gazdaság kormányzati fejlesztése a nemzeti biztonságot is erősíti

„Zoë Baird, a Markle Foundation elnök-vezérigazgatója az Aspen Strategy Group „Amerika nemzeti biztonsági architektúrája: az alapok újratervezése” c., nemrég megjelent könyvében a digitális gazdaság fejlődésének, fejlesztésének fontosságát emeli ki Amerika biztonságának erősítésében. Írása „A kormányzat a digitális gazdaságért – a gazdasági és nemzeti biztonsági imperatívuszok mély összefonódásának idején” címmel a több szerző által is jegyzett könyv egyik fejezetét alkotja.

A szerző üzenetét az Egyesült Államok következő elnökének címzi, akinek személye a sorok írásakor még eldöntetlen kérdés volt. Bevezetésként kifejti: a magánszféra rekord gyorsasággal alakul át a digitális gazdaság követelményei szerint. Az informatika immár – képletesen szólva – nem egy újabb nyílvessző a „vállalati tegezben”, hanem a cégek teljes működésének alapját jelenti. A digitális korszakban, ha egy vállalat sikeres és modern szereplő akar lenni, akkor folyamatosan fejleszteni kell mind a technológiai felkészültségét, mind ezzel összhangban a vállalati kultúráját. Az amerikai kormányzat számára annak segítése, hogy a digitális korszakba belépve minden amerikai gyarapodni tudjon ebben az új gazdaságban, valamint hogy a kormányzat maga is a növekedés egyik motorja legyen, parancsoló szükségként jelentkezik. Ennek alapfokú szintjét jelenti a kormányzati digitális infrastruktúra fejlesztése, a digitális technológia használata a közigazgatási szolgáltatásokban. Ugyanakkor egy, a digitális gazdaságot fejleszteni akaró kormányzatnak ezen túlmenően is bátor lépéseket kell tennie a kormányzati működés nagymérvű és átfogó átalakításához.

A szerző szerint ma a kormányzat (Amerikában) nem tükrözi a digitális korszak fő jellemzőit. Lassan mozog egy olyan világban, amelyben az információ – szó szerint – fénysebességgel járja körül a földet. Szervezeti egységekre töredezve és hierarchikusan működik egy olyan világban, ahol a hálózatos és együttműködésre alapuló problémamegoldás jellemez. Az apparátus leragad egy olyan jogi és szakpolitikai környezetben, amely nem használja ki a digitális eszköztár lehetőségeit, sőt, gyakran maga is akadályokat gördít a fejlődés útjába.
Zoë Baird kiemeli: a digitális gazdaság növekedése jóval többet jelent, mint gyarapodást a munkahelyekben és jövedelmekben, hanem egyben nemzeti biztonság szempontjából is parancsoló szükséglet. Egy hatékony digitális kormányzás alapvető fontosságú a gazdasági növekedéshez és a megtermelt javak elosztásához, ami kritikus fontosságú építőköve Amerika világméretű hatalmának és befolyásának.

A következő amerikai elnöknek a szerző a kormányzat virtuális átszervezését javasolja. Első lépésként egy olyan elnöki nemzeti digitális stratégia megfogalmazásával, amely újrapozícionálja a szövetségi kormányt a digitális korszak fürgeségének és bölcsességének megfelelően. A virtuális átszervezés nem jelent újabb hivatalok vagy állami ügynökségek létrehozását, ugyanakkor olyan digitális szakpolitikai célokat fogalmaz meg, amely átszövi a szervezetek működését, új utakat mutatva az innováció, az együttműködés és a koordináció területén. Ez lenne a Fehér Ház Kezdeményezés a Digitális Gazdaságért, amelyen a kormány dolgozna tovább, bevonva más állami szereplőket és az önkormányzatokat, valamint a civil társadalmat, a versenyszférát, a szakszervezeteket, de még vallási közösségeket is. A kezdeményezés során fejlődnének ki a szakpolitikai prioritások és a virtuális újraszervezés technológiai architektúrája, valamint a végrehajtás keretrendszere. Egy év után a program a kormány hatáskörébe kerülne át, annak teljes végrehajtási felelősséggel, hosszú távon is működtetve azt.

A szakpolitikai prioritásokat és a technológiai architektúrát a szerző a következő pontok szerint javasolja felépíteni:

  • Munkahelyek bővítése a digitális gazdaságban
    • Az új digitális megosztottság szűkítése, kiemelten a kis- és nagyvállalatok között.
    • A szakértelmen alapuló munkaerőpiac erősítése annak érdekében, hogy az emberek szert tehessenek azokra a készségekre, amelyek hozzájárulnak a munkahelyek bővítéséhez.
  • A kormányzati szerepvállalás fejlesztése
    • A kormányzati működés kultúrájának szint-emelése.
    • Alapvető változások a kormányzat és a technológiai szektor együttműködésében.

Mindezeket a változásokat a kormányzati szerkezetben és hivatali kultúrában a digitális korszak követelményeinek megfelelően kell elképzelni és megvalósítani. Ahogy a szerző fogalmaz: az „ország többi része” (mármint ami nem a kormányzat) felismerte, hogy inflekciós pontnál vagyunk (vagyis ami fordulópontot jelent a növekedésben – szerk.). Ideje, hogy a kormányzat is felzárkózzon ehhez a felismeréshez.”

Forrás:
Government For A Digital Economy—In A Time Of Deeply Intertwined Economic And National Security Imperatives; Zoë Baird; Markle Foundation/Aspen Strategy Group; 2016. november 10.
Aspen Strategy Group: America’s National Security Architecture; Markle Foundation; 2016. november 14. (konferencia, videó)
America’s National Security Architecture: Rebuilding the Foundation; Aspen Strategy Group (könyv, Amazon)

A bejegyzés kategóriája: gazdaság, közigazgatás:külföldön, közigazgatási informatika, társadalom
Kiemelt szavak: , , , , , , .
Közvetlen link.