A Kormány 1704/2016. (XII. 5.) Korm. határozata az Alaptörvény értékeinek az államigazgatás személyzeti politikájában történő megjelenítéséről

„A Kormány egyetért azzal, hogy az államigazgatásban alkalmazottak foglalkoztatási jogviszonyaiban fokozottabban kell érvényre juttatni Magyarország Alaptörvényének értékeit, különös tekintettel a korábbi Alkotmány és az Alaptörvény közötti értékrendbeli különbségekre. A Kormány az államigazgatás személyzeti politikája értékelvűségének erősítése érdekében a következőket rendeli el:

1. A Kormány a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény vonatkozásában
a) felhívja a belügyminisztert, hogy gondoskodjon a rendészeti alapvizsga és a rendészeti szakvizsga tananyagaiban az Alaptörvény értékeinek fokozottabb megjelenítéséről, különös tekintettel a korábbi Alkotmány és az Alaptörvény közötti értékrendbeli különbségekre, – a közigazgatási alapvizsga és a közigazgatási szakvizsga tananyagaival való összhang érdekében – a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorával együttműködésben;
Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2017. március 31.

2. A Kormány a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint az a) és b) pontot érintően az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény vonatkozásában
a) felhívja a belügyminisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel és az igazságügyi miniszterrel együttműködve a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló kormányrendelet módosításával biztosítsa, hogy a kormánytisztviselők, a köztisztviselők, az állami tisztviselők továbbképzési időszakonként kötelesek legyenek részt venni az Alaptörvény értékeit bemutató továbbképzési programban;
Felelős: belügyminiszter Miniszterelnökséget vezető miniszter igazságügyi miniszter
Határidő: 2016. december 31.

b) felhívja a belügyminisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel és az igazságügyi miniszterrel együttműködve, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorának bevonásával tekintse át a közigazgatási alapvizsga és a közigazgatási szakvizsga tananyagait abban a tekintetben, hogy az Alaptörvény értékeinek fokozott megjelenítését tartalmazzák-e, különös tekintettel a korábbi Alkotmány és az Alaptörvény közötti értékrendbeli különbségekre;
Felelős: belügyminiszter Miniszterelnökséget vezető miniszter igazságügyi miniszter
Határidő: 2017. március 31.

c) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Magyar Kormánytisztviselői Kar elnökénél kezdeményezze a Kormánytisztviselői Etikai Kódex soros felülvizsgálatakor annak ismételt figyelembevételét, hogy az etikai magatartásformák tekintetében maradéktalanul érvényesüljenek a korábbi Alkotmány és az Alaptörvény közötti értékrendbeli különbségek.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

3. A Kormány az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény vonatkozásában felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – a rendészeti alapvizsga és a rendészeti szakvizsga tananyagával való összhang érdekében – a belügyminiszterrel együttműködve, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorának bevonásával tekintse át a közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzés, illetve a kormányzati tanulmányok szakirányú továbbképzés tananyagait abban a tekintetben, hogy az Alaptörvény értékeinek fokozott megjelenítését tartalmazzák-e, különös tekintettel a korábbi Alkotmány és az Alaptörvény közötti értékrendbeli különbségekre.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter belügyminiszter
Határidő: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tananyagfejlesztésével összhangban…”

Forrás:
A Kormány 1704/2016. (XII. 5.) Korm. határozata az Alaptörvény értékeinek az államigazgatás személyzeti politikájában történő megjelenítéséről; Magyar Közlöny; 2016. évi 191. szám; 2016. december 5.; 79199-79200. oldalak (pdf)

A bejegyzés kategóriája: közigazgatás:magyar, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , , , , , , , , .
Közvetlen link.