A piaci orientáció összefüggései az önkormányzatok által nyújtott lakossági közüzemi szolgáltatások piaci környezetére nézve

„A közjogi rendszer megújításának célja hazánkban az önkormányzati működés hatékonyságának és eredményességének a fokozása egy új, költségtakarékos, feladatorientált rendszer kereteinek a kialakításán keresztül. Az erőforrások feletti jobb gazdálkodást, a teljesítmény alapú működés meghonosítását minden települési önkormányzatnak meg kell valósítania a közszolgáltatási feladatok újraszervezésén keresztül. A PhD kutatás során a helyi közüzemi szolgáltatások vonatkozásában azt vizsgáltam, hogy az önkormányzati szférában melyek azok a belső szervezeti adottságok és külső környezeti tényezők, amelyek összefüggésbe hozhatóak az átfogó szervezeti teljesítménnyel, illetve, hogy ezek mennyiben feleltethetőek meg az üzleti szférából ismert tényezőknek.

A vizsgálathoz választott eszköz a marketing elméletből kölcsönzött piaci orientációs modell volt, amely alkalmas az ügyfél-elégedettségre és a szolgáltatási minőségre ható tényezők feltárására. A vizsgálat érdekében szükség volt a modell megfelelő adaptációjára a hazai önkormányzati közüzemi szféra feltételeire figyelemmel. A kutatási minta a teljes sokaság lekérdezése során alakult ki és az így létrehozott adatbázis tekintetében főkomponens elemzés és korreláció-, valamint regresszió analízis került végrehajtásra. A kutatási eredmények között kimutatásra került, hogy a piaci orientáció pozitív kapcsolatban van a szervezeti teljesítménnyel, amely az ügyfél-elégedettségen és a közszolgáltatási minőség változókon keresztül mérhető. Az összefüggés erősségében domináns szerepe van a piaci orientáció főkomponenst alkotó válaszreakció végrehajtása és a munkatársaktól szerzett információ tényezőknek. Az önkormányzati közüzemi szféra gazdasági társaságainak a bürokratikus belső környezete viszont negatív kapcsolatban áll a piaci orientációval, de ennél fontosabb szerepet játszik és pozitív irányú erős kapcsolatot képez a dolgozói elkötelezettség, valamint a csapatszellem. A piaci orientáció főkomponens esetében két döntően negatív irányú összefüggésről lehet beszámolni a szervezeti konfliktus és a piaci igényeknek való megfelelés főkomponensek tekintetében. A kvantitatív vizsgálati eredmények érvényességének az ellenőrzésére a poszt-kérőíves kutatási fázisban fókuszcsoportos vizsgálat és összehasonlító esettanulmány is készült, amelyek visszaigazolták a kutatási feltételezésben foglaltakat.”

Forrás:
A piaci orientáció összefüggései az önkormányzatok által nyújtott lakossági közüzemi szolgáltatások piaci környezetére nézve; Józsa Tamás; Pannon Egyetem Doktori Tanácsa, Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola; 2016. december (pdf)

A bejegyzés kategóriája: közigazgatás:külföldön, közigazgatás:magyar, szakirodalom
Kiemelt szavak: , , , , , , , .
Közvetlen link.