MvM-rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok informatikai működésére vonatkozó szakmai követelményekről

„1. § A fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) feladatai ellátásához az 1. melléklet szerinti központi informatikai alapszolgáltatásokat és az 1. mellékletben megadott követelményeknek megfelelő eszközöket alkalmazza.

2. § (1) A (3) bekezdés szerinti ügyintézési pontok kivételével a kormányhivatal minden ügyintézési pontján – beleértve a funkcionális működéséhez szükséges ügyintézési pontokat, kihelyezett ügyfélszolgálati pontokat – egységes hálózati szolgáltatás keretében biztosítani kell, hogy a kormányhivatal által ellátandó feladatok ellátásához szükséges szakrendszeri alkalmazások és központi informatikai alapszolgáltatások elérésének technikai korlátja ne legyen.
(2) Kormányhivatali ügyintézési pontnak kell tekinteni a települési ügysegéd által érdemi ügyintézésre használt ügyfélfogadási pontokat is, az ellenőrzött környezet biztosítására alkalmatlan nyilvános környezet kivételével.
(3) A kormányhivatal elkülönült hálózati kapcsolaton keresztül teszi elérhetővé
a) a biztonsági okmány kiadásával összefüggő,
b) a Belügymisztérium által nyújtott, és
c) a jogszabályi rendelkezés alapján elkülönített hálózaton elérhető szolgáltatásokat.
(4) A kormányhivatal az általa vagy megbízásából részére nyújtott informatikai szolgáltatások körébe nem tartozó, hálózati kapcsolattal elérhető külső informatikai szolgáltatásokat – a (3) bekezdés szerinti szolgáltatások kivételével – közös, a Budapest Főváros Kormányhivatala által felügyelt belépési ponton fogadja.
(5) A kormányhivatal a Budapest Főváros Kormányhivatala által üzemeltetett jogosultságkezelő rendszerrel a (6) bekezdés szerint biztosítja, hogy az egyes informatikai szolgáltatásokhoz az arra jogosultak férjenek hozzá. A jogosultságkezelő rendszer biztosítja, hogy a kormányhivatali felhasználó az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott hivatali tárhely használatához azonosíthassa magát.

4. § A kormányhivatal mindazon informatikai szolgáltatásnál, ahol műszaki, gazdasági okok ezt nem zárják ki, alkalmaz nyílt forráskódú programot, különösen
a) az elektronikus levelezés biztosításánál,
b) az irodai alapprogramoknál, beleértve a böngészőprogramot is.

5. § (1) A kormányhivatal központi informatikai kiszolgáló gépi és adattárolási kapacitásigényét elsősorban a kormányzati adatközpont biztosítja, amelyet a helyi igények biztosítására a kormányhivatalok által üzemeltetett megyei szerverszobák kapacitásai egészítenek ki.
(2) A kormányhivatal megyei adatközpontja ellátja a központi alapinfrastruktúra szolgáltatás másodlagos szerepkörét.

6. § (1) A Miniszterelnökséget vezető miniszter a Fejér Megyei Kormányhivatal útján a kormányhivatalok hatékony működésének és irányításának elősegítésére adattárházat működtet.
(2) Az adattárház az alábbi adatköröket kezeli:
a) szakrendszerekből az ügyintézés lefolyására vonatkozó adatok,
b) iratkezelő rendszerekből az iratmozgásokkal, iratkezelési műveletekkel kapcsolatos adatok,
c) a pénzügyi, gazdálkodási rendszerből a működésre vonatkozó adatok,
d) a létesítmény menedzseléssel kapcsolatos adatok,
e) informatikai üzemeltetéssel kapcsolatos adatok.

7. § (1) A kormányhivatal az elektronikus iratok tárolását az ügyintézés során elektronikus iratok biztonságos tárolását biztosító, ügyintézést támogató szakrendszerben, ennek hiányában az iratkezelő szoftverben végzi.
(2) A Miniszterelnökséget vezető miniszter a Budapest Főváros Kormányhivatala útján valamennyi kormányhivatal iratanyagára kiterjedő központi elektronikus iratnyilvántartást vezet.

8. § A Miniszterelnökséget vezető miniszter a Zala Megyei Kormányhivatal útján biztosítja az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott tudástár alkalmazás szintű üzemeltetését

1. melléklet a 38/2016. (XII. 29.) MvM rendelethez
A kormányhivatal feladatai ellátásához kapcsolódó központi informatikai alapszolgáltatások és eszközök
1. Központi informatikai alapszolgáltatások:
1.1 Alapinfrastruktúra-szolgáltatások
1.1.1 Egységes címtár szolgáltatás
1.1.2 Egységes informatikai menedzsment szolgáltatás
1.1.3 Egységes végpontvédelmi szolgáltatás
1.1.4 Egységes jogosultságkezelési szolgáltatás
1.2 Irodai munka támogató szolgáltatás
1.2.1 Egységes elektronikus levelezés
1.2.2 Egységes csoportmunka
1.2.3 Egységes elektronikus tájékoztató portál (honlap)
1.2.4 Azonos irodai programcsomag (szövegszerkesztő, táblázatkezelő)
1.2.5 VoIP telefon szolgáltatás

2. A biztosítandó eszközök és az azokra vonatkozó követelmények
2.1 Egységes menedzselési rendszerbe illeszthető munkaállomás
2.2 Megyei adatközpontban X86 architektúrájú kiszolgáló számítógép
2.3 Hálózati nyomtatás esetén nyomat menedzselésre alkalmas nyomtató”

Forrás:
A Miniszterelnökséget vezető miniszter 38/2016. (XII. 29.) MvM rendelete a fővárosi és megyei kormányhivatalok informatikai működésére vonatkozó szakmai követelményekről; Magyar Közlöny; 2016. évi 220. szám; 2016. december 29.; 85397-85400. oldalak (pdf)

A bejegyzés kategóriája: közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , , , , , , , , .
Közvetlen link.