1824/2016. (XII. 22.) Korm. határozat a hazai forrásból megvalósuló e-közbeszerzési rendszer beszerzéséhez és üzemeltetéséhez szükséges forrás biztosításáról

„A Kormány
1. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Miniszterelnökség elektronikus közbeszerzési rendszere beszerzésének érdekében gondoskodjon legfeljebb 3000 millió forint forrás biztosításáról egyszeri jelleggel a Miniszterelnökség javára;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2017. január 15.

2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy készítsen részletes előterjesztést a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 2014/24/EU európai parlamenti és a tanácsi irányelvnek megfelelő központi, egységes, állami elektronikus közbeszerzési rendszer kialakításának végrehajtásáról, az 1. pontban foglaltak szerint biztosított forrás terhére megtett kötelezettségvállalások, valamint pénzügyi teljesítések részletes bemutatásáról és ennek alapján a 2017. évben egyszeri jelleggel és a 2018. évtől beépülő jelleggel szükséges üzemeltetési költségvetési forrásokról;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2017. szeptember 15.

3. egyetért azzal, hogy az elektronikus közbeszerzési rendszer beszerzésével kapcsolatos eljárás lefolytatása során a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat rendelkezéseit nem kell alkalmazni.”

Forrás:
1824/2016. (XII. 22.) Korm. határozat a hazai forrásból megvalósuló e-közbeszerzési rendszer beszerzéséhez és üzemeltetéséhez szükséges forrás biztosításáról; Magyar Közlöny; 2016. évi 215. szám; 2016. december 22.; 83744. oldal (pdf)

A bejegyzés kategóriája: közigazgatási informatika, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , , .
Közvetlen link.