A Kormány 1005/2017. (I. 3.) Korm. határozata a magyar építőipart érintő szabványügyi előírások felülvizsgálatáról

„A Kormány
1. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a közérdek és az egyes, az építésügyi és azon kívüli ágazatok érdekeinek érvényesítése, valamint a szabványokban megnyilvánuló magas szintű szakmai irányítás biztosítása érdekében az igazságügyi miniszter bevonásával készítsen előterjesztést a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény olyan módosításáról, amely biztosítja a szaktárcák fokozottabb szerepvállalását és felügyeleti jogkörének megteremtését a Magyar Szabványügyi Testület működésében;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter igazságügyi miniszter
Határidő: 2017. március 31.

2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a nemzetgazdasági miniszterrel együttműködve az épített környezet létrehozása és fenntartása érdekében az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. bevonásával dolgozzon ki egy középtávú építésügyi szabvány- és szabályozásrendezési munkaprogramot; a munkaprogram térjen ki az építésügyi területen végzett tervezési, építési, vizsgálati és üzemeltetési tevékenységekre, valamint az építési termékekre és technológiákra kiterjedő követelményekre, szabványokra és irányelvekre;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2017. május 31.

3. felhívja az igazságügyi minisztert, hogy a szerzői jogok okozta nehézségek kiküszöbölése és a szabványokhoz való hozzáférés segítése érdekében vizsgálja felül a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, valamint a kapcsolódó jogszabályok szabványokkal kapcsolatos rendelkezéseit, tekintetbe véve a nemzetközi kötelezettségeket;
Felelős: igazságügyi miniszter
Határidő: 2017. május 31.

4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy hozza létre az építésügyet érintő műszaki szabályozási dokumentumok egységes nyilvántartását lehetővé tevő közhiteles nyilvántartást, amelyet a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. üzemeltet és fejleszt;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2017. október 31.

5. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az ellentmondásmentes, koherens és azonos terminológián alapuló működés érdekében a 4. pontban megjelölt feladat esetében a koordinációs feladatok elvégzésére jelölje ki az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.-t;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2017. október 31.

6. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy készítse elő a 4. pontban foglalt feladatok elvégzéséhez szükséges jogszabályi hátteret.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2017. október 31.”

Forrás:
A Kormány 1005/2017. (I. 3.) Korm. határozata a magyar építőipart érintő szabványügyi előírások felülvizsgálatáról; Magyar Közlöny; 2017. évi 1. szám; 2017. január 3.; 42. oldal (pdf)

A bejegyzés kategóriája: gazdaság, közigazgatás:magyar, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , , , , , , .
Közvetlen link.