Skip to main content
informatikaközigazgatási informatika

Hazai szolgáltatóként elsőként a Microsec szerepel az eIDAS szerint tanúsított és minősített bizalmi szolgáltatók listáján

Szerző: 2017. január 14.No Comments

„A hazai tulajdonú, elektronikus aláírás technológián alapuló szolgáltatások teljes körű biztosításával foglalkozó Microsec Zrt. a legnagyobb magyar hitelesítés-szolgáltatóból az eIDAS szerinti tanúsítási eljárást követően lett az első nyilvántartásba vett eIDAS szerinti hazai minősített bizalmi szolgáltató.

Az elektronikus azonosítás, elektronikus aláírás és bizalmi szolgáltatások tekintetében jelentős változás állt be 2016. július 1-én az eIDAS rendelet életbelépésével, amely az EU-n belül egységes jogi hátteret hozott létre. Ennek célja elősegíteni a határokon átívelő elektronikus tranzakciók nagyobb arányú elterjedését, támogatva az egységes digitális piac kialakulását. Mindennapi jelentősége, hogy az ilyen típusú elektronikus szolgáltatások a papíralapú módszerrel azonos joghatást eredményeznek, azaz jelentősen csökkenhet a személyes megjelenési kötelezettség, bárhonnan és bármilyen időpontban intézhetjük hivatalos-, üzleti- vagy jogkövetkezménnyel járó magánjellegű ügyeinket.

„A rendeletnek való megfelelőség értelmében a Microsec Magyarországon egyedülálló módon, az eredetileg kihirdetett hazai, azaz a 2016. december 31-ei fordulónapi kötelezettségnek eleget téve már korábbi időpontban sikeresen megszerezte a német TÜVIT eIDAS szerinti akkreditációját. Ennek eredményeként 2016. december 21-én felkerült a hazai szolgáltatók közül elsőként, és a mai napig egyedüliként az NMHH minősített bizalmi szolgáltatókra vonatkozó nyilvántartásába.

Büszkék vagyunk arra, hogy minősített bizalmi szolgáltatóként Magyarországon jelenleg kizárólag a Microsec rendelkezik az eIDAS minősítéssel” – mondta Vanczák Gergely a Microsec e-Szignó Hitelesítés-szolgáltató igazgatója.

Jelentős mérföldkőnek számít cégünk életében, hogy az újgenerációs PKI* technológia szakértő Microsec hazánkban elsőként négy különböző, eIDAS szerint minősített bizalmi szolgáltatást nyújt:
* minősített aláíró tanúsítványok kibocsátása
* minősített bélyegző tanúsítványok kibocsátása
* minősített időbélyegzés szolgáltatás
* minősített archiválás szolgáltatás
Az eIDAS szerint tanúsított minősített archiválás szolgáltatásunk nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában egyedi, mely elsőként ad lehetőséget elektronikusan aláírt dokumentumok (pl. PDF, e-akta, ASiC) eIDAS szerinti hosszú távú hiteles megőrzésére.” – hangsúlyozta Vanczák Gergely.

Mire jók ezek a szolgáltatások?

A minősített tanúsítványon alapuló minősített, illetve nem minősített (fokozott) elektronikus aláírás segítségével teljes bizonyító erejű magán- vagy közokiratot lehet egyszerűen digitálisan létrehozni. Az így elkészített aláírás bizonyítja a sérthetetlenséget, eredet hitelességet és letagadhatatlanságot, és egyenértékű a hagyományos, személyesen, tollal, papírra írt aláírással.

A minősített bélyegző tanúsítványok jogi személyek számára bocsáthatóak ki, melyekkel minősített bélyegzőt lehet szervezet (pl. cég, hivatal, egyesület stb.) nevében létrehozni, biztosítva ezzel akár a teljes bizonyító erőt jelentő minősített szinten az aláírt dokumentum sértetlenségét és letagadhatatlanságát.

A dokumentumokat minősített időbélyeggel lehet ellátni, amely egy megbízható harmadik fél által kibocsátott tejes bizonyító erővel bíró igazolás arról, hogy egy dokumentum adott időpontban már létezett.

A hosszú távra megőrizendő elektronikus aláírások rendszeres gondozást igényelnek, azok hitelességét aktuális aláírás szabványoknak való megfelelését folyamatosan biztosítani szükséges, melyre alkalmas a minősített archiválás szolgáltatás. Előnye, hogy jogi vélelem kapcsolódik hozzá, az NMHH által is felügyelt, az olvashatóságot és bizalmasságot is garantálja egyben.[Microsec]”

Mit hozott az eIDAS?
A bizalmi szolgáltatásokat egy az Európai Parlament és a Tanács által 2014 nyarán elfogadott rendelet szabályozta újra, kivezetve egy 1999. óta érvényben lévő EU-s szabályozást, melyet a szakma eIDAS néven emleget. Magyarországon már ennek szellemében alkották meg az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényt.

Az eIDAS nem forgatta fel az ún. bizalmi szolgáltatásokkal kapcsolatos szabályozást, mégis nagyon fontos előrelépés volt. Mindenekelőtt azért, mert az EU-n belül egységes jogi keretet hozott létre.

A rendelet alapvető újdonsága az volt, hogy bevezette az egyenértékűség elvét. Ez azt jelenti, hogy az elektronikus aláírás joghatása és bizonyítékként való elfogadhatósága nem tagadható meg kizárólag amiatt, hogy az elektronikus formátumú. Azaz ha egy szerződés csak elektronikusan készül el, de azt a felek minősített elektronikus aláírással szentesítik, egyenértékű egy papíralapú és tollal aláírt szerződéssel. Ez várhatóan újabb lendületet ad majd az elektronikus aláírás terjedésének.

A másik újdonság, hogy bármely tagállamban kiadott minősített tanúsítvány az EU összes tagállamában érvényes. Ha tehát egy országban kiadnak egy minősített tanúsítványon alapuló minősített elektronikus aláírást, azt az EU területén bárhol el kell fogadni minősített elektronikus aláírásként.

Egyszerűbben használható és olcsóbb is lehet
Ettől az EU nem csak az e-aláírás terjedését várja, hanem azt is, hogy a különböző technológiák uniós szintű versenye olcsóbb és egyszerűbb megoldások kifejlesztésére serkentik majd a bizalmi szolgáltatókat. (A Microsec pont ennek szellemében fejlesztette ki a PassBy[ME] mobile ID szolgáltatását.) Cél volt az egységes digitális piac erősítése is, amit az eIDAS azzal tud támogatni, hogy biztonságosabbá és gyorsabbá teszi a határokon átívelő elektronikus tranzakciókat.

Az eIDAS nyomán született magyar törvény szakértők szerint annyiban hozott újat, hogy lényegében megteremti a biometrikus aláírás hiteles aláírásként való felhasználását. Azaz biometrikus azonosítással is lehet hitelesíteni egy okiratot.[Bitport]”

Forrás:
Microsec hazai szolgáltatóként elsőként szerepel az eIDAS szerint tanúsított és minősített bizalmi szolgáltatók listáján; Microsec; 2017. január 11.
Megvan az első magyar eIDAS minősítésű szolgáltató; Bitport; 2017. január 12.