Megjelent az európai hírközlési adatvédelmi irányelv felülvizsgálatára vonatkozó európai bizottsági javaslat

„Az Európai Bizottság 2017. január 10-én tette közzé az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezelésére és a magánélet védelmére vonatkozó európai parlamenti és tanácsi rendelet tervezetét.

A javaslat általános célja, hogy aktualizálja a 2002/58/EK irányelvet*, és annak hatályát kiterjessze az összes elektronikus hírközlési szolgáltatóra. A javaslat másik célja, hogy új lehetőségeket teremtsen az elektronikus hírközlési szolgáltatóknak a hírközlési adatok feldolgozása terén, egyúttal növelje a digitális tartalmak egységes piacába vetett bizalmat és a szolgáltatások biztonságát, ami az Egységes Digitális Piaci Stratégia (továbbiakban: DSM Stratégia) egyik legfontosabb célkitűzése. A rendeletjavaslat egyúttal az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályokat hozzáigazítja az általános adatvédelmi rendelethez**, ennek megfelelően a javaslat hatályba lépésének javasolt időpontja is 2018. május 25.

A rendelet egyúttal hatályon kívül helyezi 2002/58/EK irányelvet.

A javaslat főbb újdonságai a következők:

  • Az Európai Bizottság a jelenleg hatályos irányelvi forma helyett a közvetlenül alkalmazandó rendeleti formát javasol, amely biztosítani fogja, hogy az elektronikus hírközlés terén mindenki azonos szintű védelemben részesüljön az EU egész területén.
  • A javaslat biztosítani kívánja, hogy az elektronikus hírközlési piacra belépő új szereplőkre (OTT szolgáltatók) is vonatkozzon a rendelet hatálya.
  • Az általános adatvédelmi irányelvben foglaltakkal összhangban a javaslatnak extraterritoriális hatálya is van, így mind az EU-ban, mind az EU-n kívül alapított szolgáltatókra ugyanazok a szabályok vonatkoznának, ha a végfelhasználó eszköze az Unió területén található.
  • A javaslat szabályozza a tartalomra és metaadatra vonatkozó előírásokat is. A metaadatokat a szolgáltatóknak törölni, vagy anonimmá kell tenni mindenesetben, ha a felhasználó máshogy nem rendelkezik, vagy az adat nem érinti a számlázást.
  • A javaslat a „cookie”-ra vonatkozó szabályokat is egyszerűsíteni kívánja, azzal, hogy a böngésző beállításaiban lehessen az azonosítása vonatkozó információkat kezelni.
  • A javaslat kezelni kívánja a „spam”-ek, ill. marketing célú hívások kapcsán felmerült negatív tapasztalatokat. A marketing célú hívások esetében is a hívó félnek elérhetővé kell tenni a hívásazonosítót, vagy egy erre utaló előhívószámot kell alkalmazni.
  • Azon szolgáltatók, akik megsértik az előírásokat az adatvédelmi irányelvvel összhangban magasabb bírságra számíthatnak, ami maximum 20 millió euró vagy vállalkozó éves globális árbevételének 4%-a lehet.

Előzmények
A 2015. május 6-án kiadott DSM Stratégia második pillérhez hozzárendelt kulcsintézkedés az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások uniós szabályozási kerete („távközlési csomag”) felülvizsgálatának kezdeményezése. A Bizottság 2016. szeptember 14-én adta ki az európai uniós elektronikus hírközlési keretszabályozás felülvizsgálatára vonatkozó jogalkotási javaslatait, amely a 2002-ben létrehozott, és 2009-ben módosított, jelenleg érvényben levő távközlési keretrendszert kívánja modernizálni. A szabályozási keret felülvizsgálatának még hiányzó, ötödik elemét képezi az elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv felülvizsgálatára irányuló javaslat.
————————–
* Az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló 2002. július 12-i, 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
** A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016. április 27-i, 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet”

Forrás:
Megjelent az európai hírközlési adatvédelmi irányelv felülvizsgálatára vonatkozó európai bizottsági javaslat; Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság; 2017. február 1.

A bejegyzés kategóriája: hírközlés, jog, közigazgatás:külföldön, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , , , , .
Közvetlen link.

1 Response to Megjelent az európai hírközlési adatvédelmi irányelv felülvizsgálatára vonatkozó európai bizottsági javaslat

  1. Visszajelzés: Az adatvédelmi incidensbejelentések kezelésére főosztályt kíván létrehozni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság | eGov Hírlevél

Hozzászólások lehetősége itt nem engedélyezett.