Információs technológiák: a megalapozó, kiépülési szakasztól az érett, alkalmazási fázisig

„A Conversable Economist blog szerzője, Timothy Taylor egy figyelemre méltó paradoxonra és annak lehetséges magyarázatára mutat rá Bart van Ark „The Productivity Paradox of the New Digital Economy” c. tanulmányának ismertetésével.

Ellentmondásos helyzetet tükröz, hogy miközben körbevesznek minket az infokommunikációs technológiák újabb és újabb hullámai, a termelékenységi mutatók több mint egy évtizede lassuló mértékben növekednek csupán. A jelenség jóval a 2008-as nagy válság előtt kezdődött, és azóta is tart. Még nagyobb ellentmondásnak tűnik, hogy a lassulás éppen azokban az ágazatokban a legjelentősebb, amelyekre az infokommunikációs technológiák intenzív használata jellemző. A jelenségre van Ark azt a magyarázatot adja, hogy az infokommunikációs technológiák jellemzően még mindig a kiépülés, és nem az érett alkalmazás fázisában vannak. (Megállapításait három fejlett gazdaság, az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Németország tapasztalataira építi. Kevésbé fejlett országokban alighanem más hiányosságokat és szűk keresztmetszeteket is feltárt volna, vagy hasonlókat nagyobb mértékben – szerk.) Túl azon, hogy szerinte az infokommunikációs technológiák növekedési adatait alulbecsülik a hivatalos statisztikák, rámutat arra is: az „Új Digitális Gazdaság” a kiépülési fázisban még csak esetleges és helyi nyereségeket produkál, néhány ágazatra és térségre koncentrálódva.

A két szakasz közötti különbségeket van Ark a következő jellemzőkben foglalja össze.

Kiépülési szakasz:

  • Kreatív rombolás
  • Új piacok felfedezése
  • Az új paradigma küzdelme a régivel
  • Kínálatoldali nyomás
  • A növekedés kisebb szektorokra jellemző

Érett, alkalmazási szakasz:

  • Kreatív építkezés
  • Konszolidáció, az új piacok kiterjesztése
  • Széleskörű elfogadottság
  • Keresletoldali nyomás
  • Széleskörű hasznok a gazdaság egészében

Példaképpen a szerző az adatgazdálkodást említi, mint ahol szinte minden pontban tetten érhető, hogy a „big data” még mindig a kiépülési szakasz jellemzőit hordozza magán, és nem lépett még át az érett alkalmazás szakaszába.”

Forrás:
Information Technology: Installation Phase to Deployment Phase; Timothy Taylor; Conversable Economist; 2017. február 2.
The Productivity Paradox of the New Digital Economy; Bart van Ark; International Productivity Monitor; Fall 2016; 3-18. oldalak (pdf)

A bejegyzés kategóriája: gazdaság, informatika, szakirodalom
Kiemelt szavak: , , , , , , , , , , , , .
Közvetlen link.