Skip to main content
informatikapolitikai informatika

Magyar harmadik helyezés a kapcsolt, nyílt adatok európai versenyén

Szerző: 2017. február 25.No Comments

„A projektet a Civil Kapocs egyesület valósítja meg, a helyi önkormányzással kapcsolatos adatok ‘összekapcsolt nyílt adat’-ként (Linked Open Data – LOD) való publikálása a célja. Eredményeképpen a helyi döntések és ezek története válik jobban követhetővé, ábrázolhatóvá. Ehhez létrehozták a helyi önkormányzat tevékenységét – tagok, bizottságok, ülések, határozatok – leíró úgynevezett szótárat (vocabulary/szókészlet), ami az RDF-en alapul. Az RDF (Resource Description Framework- Erőforrás Leíró Nyelv) szókészlet segítségével megalkottak egy adatbázist Alsónémedi önkormányzatáról. Ennek az adatbázisnak segítségével minden egyes önkormányzati döntés történetét ábrázolni tudják, egyben a döntéshez tartozó testületi ülésekről készült videófelvételeket is a döntésekhez kötik.

A szókészlet elérhető itt: http://www.civilkapocs.hu/rdf/ck-modell.owl
Dokumentáció: http://www.civilkapocs.hu/rdf/ck-modell-descr.html
Egy önkormányzati bizottság leírásának mintája: http://www.civilkapocs.hu:8890/rdf/adat/TF
SPARQL végpont [az adatbázis lekérdezése]: http://www.civilkapocs.hu:8890/sparql/
Egy ügy vizualizációjának mintája: http://www.civilkapocs.hu/cgi-bin/linkbuilder/link.pl?url=http://www.civilkapocs.hu/cgi-bin/resolve/resolve.pl?id=N0111171

Forrás:
Civil Kapocs; Facebook; 2017. február 23.
Describing local governments and their activities using Linked Data; Semantics 2016
European Linked Data Award given to Projects in Education and Legal Sector; Semantics 2016
Előzmény: Alsónémedi Önkormányzatának döntéstörténeti adatai a szemantikus weben; Civil Kapocs; 2016
Lásd még: Az RDF bevezető tankönyve; W3C; újabb változat: RDF 1.1 Primer:
„Az RDF (Resource Description Framework) egy adatleíró nyelv, amellyel erőforrásokról szóló információkat ábrázolhatunk a weben. Ezt elsősorban erőforrásokkal összefüggő meta-adatok ábrázolása céljára fejlesztették ki, mint pl. cím, szerző, a weblap utolsó módosításának időpontja, a webdokumentum szerzői jogi- és licenc-információi, vagy a közös erőforrások hozzáférhetőségi időrendje. Emellett, az „erőforrás” fogalmának általánosítása útján, az RDF képes minden olyan dologról szóló információ ábrázolására, mely azonosítható a weben, akkor is, ha az közvetlenül nem elérhető. Ilyen információ lehet például az elektronikus kereskedelemben forgalmazott áruk specifikációja, ára és hozzáférhetősége, vagy ilyen információ lehet egy Web felhasználó információtovábbítási preferenciáinak a leírása.

Az RDF-et olyan esetekre tervezték, amelyekben az efféle információkat nem (csak) emberek számára kell megjeleníteni, hanem számítógép-programok segítségével (is) fel kell dolgozni. Az RDF olyan egységes keretet biztosít az ilyen adatok kifejezésére, amelyben azok információveszteség és jelentéstorzulás nélkül átvihetők egyik alkalmazásból a másikba. Mivel ez a keret általános, az alkalmazások fejlesztői kihasználhatják a közös RDF szintaxiselemző és feldolgozó eszközök előnyeit. A különböző alkalmazások közötti információcsere lehetősége pedig azt jelenti, hogy nemcsak azok az alkalmazások használhatják az információt, amelyek számára azt eredetileg ábrázolták, hanem a más célokra készült, későbbi alkalmazások is jól hasznosíthatják.

Az RDF arra az elvre épül, hogy a dolgokat webes azonosítók, un. egységes erőforrás-azonosítók (angolul: Uniform Resource Identifier, vagy URI) segítségével azonosíthatjuk, és egyszerű tulajdonságokkal és tulajdonságértékekkel leírhatjuk. Ez lehetővé teszi az RDF számára, hogy az erőforrásokkal kapcsolatban egyszerű állításokat ábrázolhassunk gráf formájában, ahol a csomópontok és az élek az erőforrásokat, ezek tulajdonságait és a tulajdonságok értékeit reprezentálják.”