Készen áll Európa az intelligens épületek forradalmára?

„A Buildings Performance Institute Europe (BPIE) tanulmánya a smartra való felkészültségről innovatív esettanulmányokkal illusztrálva.

Az európai épületállomány és energiarendszer az intelligenssé váláshoz vezető út kezdeti szakaszában van: már kezd elmozdulni a centralizált, fosszilistüzelőanyag-alapú és igen energiaigényes rendszertől egy sokkal hatékonyabb, decentralizált, fogyasztóközpontú és megújuló energiaforrásokkal táplált rendszer irányába. A Párizsi Megállapodást követően a globális felmelegedés 2°C alatt tartására vonatkozóan megalkotott nemzetközi törvény még nagyobb hangsúlyt helyez arra, hogy Európának fel kell gyorsítania az intelligens energiafelhasználásra való áttérést. Ahhoz, hogy az európai épületállomány hatékonyan hozzájárulhasson a globális éghajlati cél eléréséhez, az épített környezetnek mélyreható átalakuláson kell átesnie, és mind intelligenssé, mind hatékonnyá kell válnia.

Egy okos épített környezet irányába tett első lépésként néhány országban már bevezetettek bizonyos szabályozásokat, például a fűtési rendszer optimalizálásának ösztönzésére, energiatárolók építésének támogatására vagy intelligens fogyasztásmérők telepítésére vonatkozóan. Számos olyan példa is akad, amely az intelligens épített környezet többféle jellemzőjének bemutatására szolgál. Miközben ezek az előkészítő és inspiráló lépések kulcsfontosságúak, a folyamat intenzitásának növelésére van szükség. Ez egyfajta szemléletváltást jelent, azaz annak felismerését, hogy az épületek Európa energia infrastruktúrájának szerves részét képezik, és a bennük rejlő széleskörű lehetőségeket teljes mértékben ki kell használni.

Az európai jogszabályok jelenlegi megközelítése nem megy elég messzire az okos épületek kialakításának ösztönzésében, csak az intelligens mérőberendezések és az intelligens mérési rendszerek kiépítésének végrehajtását segítik elő az épületek energiateljesítményéről szóló irányelvnek (EPBD) és az energiahatékonyságról szóló irányelvnek (EED) megfelelően. Ez nem elegendő ahhoz, hogy az okos épületek kialakításának akadályait legyőzzék. Az EPBD és az EED folyamatban lévő felülvizsgálata a legjobb alkalom arra, hogy támogató jogszabályokkal előmozdítsák az átmenetet, és lefektessék azon elveket, melyek ahhoz szükségesek, hogy az európai polgárok számára az intelligens épületek előnyeit biztosítsák.

Egy, a BPIE által készített friss jelentés tíz elvet dolgozott ki az épületekre vonatkozóan. Így azok a szénmentes energiarendszer középpontjában állva flexibilisebbé, rugalmasabbá és hatékonyabbá tudnak válni azáltal, hogy az energiát megtakarítják, előállítják, tárolják és szolgáltatják is. Ezen elvekre alapozva a jelentés azt vizsgálja, hogy a tagállamok Európa-szerte milyen mértékben állnak készen az átmenetre egy nagyon hatékony és intelligens épületállomány irányába. A jelentés vizsgálja, hogy az épületek hatékonyak és egészségesek-e, optimalizálják és szabályozzák-e a források felhasználását, illetve reagálnak-e az energiarendszer szükségleteire, és lehetővé teszik-e a megújuló energia használatát.

Amennyiben Európa meg tudja lovagolni a technológiai forradalom hullámait, az intelligens épületek a bennük lakókat is egyenlőbbé teszik, megerősítik, és tiszta energiával látnak el mindenkit.”

Forrás:
Európa készen áll a smart épületek forradalmára?; Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete (HuGBC); 2017. március 3.
Is Europe ready for the smart buildings revolution?; Buildings Performance Institute Europe (BPIE); 2017. február (pdf + infografika)
Lásd még: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/27/EU IRÁNYELVE (2012. október 25.) az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről; Az Európai Unió Hivatalos Lapja; L 315/1; 14.11.2012 [Energy Efficiency Directive (EED)]
Energy Efficiency Directive; Európai Bizottság (összefoglaló webhely)
Az Európai Parlament és a Tanács 2002/91/EK irányelve (2002. december 16.) az épületek energiateljesítményéről; Hivatalos Lap; L 001 , 04/01/2003 o. 0065 – 0071; [Directive on the energy performance of buildings (EPBD)]

A bejegyzés kategóriája: energia, gazdaság, környezetvédelem, közigazgatás:külföldön, technika
Kiemelt szavak: , , , , , , , , , , , , .
Közvetlen link.