Szorgalmazzuk az információszabadság érvényre jutását! Támogassák az európai információszabadság biztosokat!

„A NAIH 2017. február 23-24. között részt vett az európai információszabadság biztosok Berlinben megrendezett konferenciáján. A német szövetségi adatvédelmi és információszabadság biztos által szervezett eseményen résztvevők ismertették az információszabadság alapjogának érvényesülésével kapcsolatos nemzeti tapasztalataikat, illetve betekintést nyertek más államok vonatkozó gyakorlatába is. A tapasztalatcsere mellett lehetőség nyílt egyes konkrét kérdések megvitatására is.

Az európai adatvédelmi biztosok a konferencia zárásaként határozatot fogadtak el, amelyben az információszabadság érvényesülésének, illetve az azt felügyelő nemzeti intézmények szerepének megerősítésére hívták fel a nemzeti parlamenteket és a kormányokat. Az információszabadság és az átláthatóság ugyanis a szabadon és demokratikusan működő jogrendszer alapvető eleme. Emellett kifejezték az európai szintű együttműködés elmélyítésének szükségességét a megfelelő közös normák kialakítása érdekében. [NAIH]”

—–

„Számos európai országban és régióban működnek közérdekű adatokhoz való hozzáférést szabályozó törvények. Az állampolgárokat az információhoz való hozzáférésre vonatkozó jogaikban információszabadság biztosok és ombudsmanok segítik, látják el tanáccsal és egyúttal elősegítik eme jogok törvénynek megfelelő érvényesülését a hatóságok részére nyújtott konzultáció és ellenőrzés révén is.

A közérdekű és közérdekből nyilvános adatokhoz való hozzáférés jogának gyakorlása akkor érvényesülhet, ha azt – az állam és polgárai közötti közvetítőként – megfelelő felhatalmazottsággal bíró információszabadság biztosok és ombudsmanok felügyelik. A nemzeti és regionális információszabadság biztosok európai találkozójának résztvevői felhívással fordulnak az európai parlamentekhez és kormányokhoz, hogy mindenki számára biztosítsák a független információszabadságot felügyelő intézményekhez való fordulás lehetőségét, valamint biztosítsanak ezen intézmények részére feladatuk fontosságához igazodóan megfelelő pénzügyi, személyi és jogi kereteket az állampolgárok közérdekű adatokhoz való hozzáférése jogának hatékony támogatása és érvényesítése érdekében. Az információszabadság és az átláthatóság egy szabadon és demokratikusan működő jogrendszer alapvető elemei.

Európában az információszabadság érvényesülése ugyanakkor a szabályozási modellek és a tapasztalatok cseréjétől is függ. Közös álláspontok kialakítása az információszabadság biztosok gyakorlatainak vonatkozásában, különös tekintettel az államok feletti szabályozási törekvésekre ezt tovább erősítheti.

Fenn kell tartani és tovább kell erősíteni az európai információszabadság biztosi hálózat munkájának folyamatosságát.

Az európai információs biztosok felismerték, hogy Európának közös információszabadság normákra van szüksége. Ezeket a szabályokat a biztosoknak, a nemzeti parlamenteknek és a kormányoknak konstruktív párbeszéd keretében kell kialakítaniuk. [Határozat]”

Forrás:
A NAIH közleménye az európai információszabadság biztosok berlini konferenciájáról ; Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; 2017. március 17. (pdf)
Az európai információszabadság biztosok határozata; 2017. február 24. (pdf)

A bejegyzés kategóriája: jog, közigazgatás:külföldön, közigazgatás:magyar
Kiemelt szavak: , , , , , , .
Közvetlen link.