Skip to main content
környezetvédelemközigazgatás: magyarterületfejlesztéstörvények, határozatok

A Kormány 1128/2017. (III. 20.) Korm. határozata a 2017–2026 közötti időszakra vonatkozó Nemzeti Tájstratégiáról

Szerző: 2017. március 26.No Comments

„A Kormány
1. elfogadja a 2017–2026 közötti időszakra vonatkozó Nemzeti Tájstratégiát (a továbbiakban: Stratégia);

2. elrendeli az 1. pont szerinti Stratégia a Kormány honlapján történő közzétételét;

3. felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy a Stratégia megvalósításában érintett miniszterek közreműködésével gondoskodjon a Stratégia végrehajtásáról;
Felelős: földművelésügyi miniszter belügyminiszter emberi erőforrások minisztere Miniszterelnökséget vezető miniszter nemzetgazdasági miniszter nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

4. felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy gondoskodjon a Stratégiának a kormányzati portálon való közzétételéről;
Felelős: földművelésügyi miniszter
Határidő: azonnal

5. felkéri a helyi önkormányzatokat, hogy a településképi rendelet megalkotása vagy módosítása során vegyék figyelembe a Nemzeti Tájstratégiát;

6. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a közlekedési infrastruktúra-beruházások tervezése és a turisztikai beruházások tervezése során vegye figyelembe a Nemzeti Tájstratégia elveit;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

7. felhívja az érintett minisztereket a tájvédelemmel foglalkozó önkéntesek és civil szervezetek támogatására;
Felelős: földművelésügyi miniszter belügyminiszter emberi erőforrások minisztere Miniszterelnökséget vezető miniszter nemzetgazdasági miniszter nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

8. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon a főtájépítészi rendszer fokozatos kialakításáról;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2018. december 31.

9. felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy a Stratégia végrehajtásáról háromévente készítsen jelentést a Kormány részére.
Felelős: földművelésügyi miniszter
Határidő: első alkalommal 2020. június 30.”

Forrás:
A Kormány 1128/2017. (III. 20.) Korm. határozata a 2017–2026 közötti időszakra vonatkozó Nemzeti Tájstratégiáról; Magyar Közlöny; 2017. évi 39. szám; 2017. március 20.; 3895. oldal (pdf)