A Kormány 1144/2017. (III. 20.) Korm. határozata a Digitális Exportfejlesztési Tárcaközi Bizottság működéséhez kötődő feladatok teljes körű ellátásához szükséges 2017. évi költségvetési forrás biztosításáról

„A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a digitális termékek és szolgáltatások exportjának növeléséről, Magyarország Digitális Exportfejlesztési Stratégiájáról szóló 1491/2016. (IX. 15.) Korm. határozat 8. pontja alapján működő Digitális Exportfejlesztési Tárcaközi Bizottság által Magyarország Digitális Exportfejlesztési Stratégiája (a továbbiakban: DES) megvalósítása és nyomon követése érdekében végzett szakmai tevékenységek végrehajtása érdekében 505,0 millió Ft forrás egyszeri átcsoportosítása szükséges állami tulajdonú gazdasági társaságok feladatainak ellátása céljából, a 2017-es évre vonatkozólag, a következő megosztásban:
a) a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 6. Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása jogcímcsoport javára 125,0 millió Ft forrás biztosítása szükséges;
b) a Kvtv. 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 34. Infokommunikációs ágazati programok alcím, 2. Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok jogcímcsoport javára 380,0 millió Ft forrás biztosítása szükséges;

2. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az 1. pont a) alpont szerinti forrás terhére a DES végrehajtásából eredő projektkoordináció, valamint a DES külföldi promóciójának és pilot-projektek elvégzése érdekében kössön támogatási szerződést az MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház Zártkörűen Működő Részvénytársasággal;
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: az 1. pont a) alpont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal

3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az 1. pont b) alpont szerinti forrás terhére a DES nyomonkövetési rendszerének kialakítása és működtetése, valamint egyéb digitális exportfejlesztési feladatok végrehajtása érdekében kössön támogatási szerződést a Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: az 1. pont b) alpont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal

4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az 1. pontban megjelölt költségvetési forrás biztosításáról gondoskodjon.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal…”

Forrás:
A Kormány 1144/2017. (III. 20.) Korm. határozata a Digitális Exportfejlesztési Tárcaközi Bizottság működéséhez kötődő feladatok teljes körű ellátásához szükséges 2017. évi költségvetési forrás biztosításáról; Magyar Közlöny; 2017. évi 40. szám; 2017. március 20.; 3947. oldal (pdf)

A bejegyzés kategóriája: gazdaság, közigazgatás:magyar, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , , , , .
Közvetlen link.