Intézményi vállalkozások: intézményi újítások – létező intézmények kombinációjával

„Az intézményi változások utóbbi két-három évtizedben tapasztalható dinamikája, eddig nem ismert intézmények felbukkanása, ráirányította figyelmet a kérdésre, hogy miként jönnek létre új intézmények. A 90-es évektől kezdve a szakirodalomban megjelent egy új terminus technicus: az intézményi vállalkozás (institutional entrepreneurship), amelyet az egyének és szervezetek új intézmények létrehozására, a meglévők kardinális átalakítására vagy lerombolására irányuló céltudatos akciójaként definiálnak. A szerző az intézményi vállalkozások lényegét a korábban ismert intézmények új kombinációinak kialakításaként ragadja meg. A tanulmány a sharing economy példáján – az Uber és az Airbnb eseteit használva – mutatja be az intézményi vállalkozások működését a gyakorlatban, több paraméter szerint szembeállítva őket a konvencionális piaci intézményekkel. Az írás kitér az intézményi vállalkozások széles körű, gyakran globális léptékű extern hatásaira is.”

Forrás:
Intézményi vállalkozások: intézményi újítások – létező intézmények kombinációjával; Szabó Katalin; Vezetéstudomány/Budapest Management Review; 48 (3), 2017; 2-14. oldalak (pdf)

A bejegyzés kategóriája: gazdaság, szakirodalom
Kiemelt szavak: , , , , , , , , .
Közvetlen link.