Bevezetés a jogi terminológiába a terminológus szemüvegén át

„Tapasztalataink alapján a fordító-, tolmács- és terminológusképzéseink hallgatói akkor tanulják meg idegen nyelven sikeresen a jogi terminológiát, ha elsőként megismerik és tisztában vannak a magyar jogi terminusok által jelölt fogalmakkal. A jogi ismeretekről szóló bevezető kurzusok általános jogi ismereteket adnak, de nem foglalkoznak kiemelten a jogi terminusok megfeleltetésekor felmerülő olyan fogalmi kérdésekkel, amelyek a nyelvi közvetítők esetében különösen nagy kihívást jelentenek. E könyv a szerző gyakorlati és oktatói tapasztalataira építve ezt a hiány kívánja pótolni. Tartalma és szerkesztése alapján egyértelműen újdonság, mert terminológiai szemléletű tankönyv, amely egyfelől tartalmazza az elméleti megközelítést és annak leírását, másfelől azok átültetését a gyakorlatba, ami a szócikkek gyűjteménye által valósul meg.

E könyv a szerző ötletére épül, műfaját tekintve kísérleti jellegű. A válogatás során olyan alapvető terminusok kiválasztására törekedtem, amelyek alapvető fontosságúak a jogi terminológia elsajátításakor és a gyakorlati életben egyaránt. Bizonyára lesznek olyan szócikkek, amelyek hosszú távon megőrzik aktualitásukat (pl. szándékosság), és lesznek olyanok, amelyek a jogszabályok változása következtében elveszítik naprakészségüket (pl. közigazgatás ágrajza), mégis a szócikkekben szereplő példák a jogi terminusok forrásainak felkutatására, a jogi fogalmak leírására, a problémák megközelítési módjára és a megoldások keresésére mintát jelenthetnek a jövőben is. ”

Forrás:
Bevezetés a jogi terminológiába a terminológus szemüvegén át; Tamás Dóra Mária; ELTE Eötvös Kiadó/Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt.; ISBN: 978-963-12-8193-4; 2017 (pdf)
Szerkesztői megjegyzés: A nagyon hasznos kötetben a magyar szóhasználat és magyarázata mellett megtalálhatóak a német, angol, francia, olasz nyelvi terminusok is.

A bejegyzés kategóriája: jog, szakirodalom
Kiemelt szavak: , , , , , , .
Közvetlen link.