A Kormány 1189/2017. (IV. 10.) Korm. határozata a Digitális Jólét Alapcsomag bevezetésével kapcsolatos feladatokról

„A Kormány
…3. egyetért a Digitális Jólét Program részeként kidolgozott Alapcsomag védjegy formájában történő bevezetésével, és felhívja a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztost (a továbbiakban: miniszterelnöki biztos), hogy az Alapcsomag védjegy bejegyzését és az uniós jogi műszaki notifikációs szabályokból eredő várakozási idő leteltét követően az internetről és a digitális fejlesztésekről szóló nemzeti konzultáció (InternetKon) eredményei alapján a Kormány által végrehajtandó Digitális Jólét Programjáról szóló 2012/2015. (XII. 29.) Korm. határozatban foglalt célok elérése érdekében, a kidolgozott és egyeztetett feltételrendszer szerint gondoskodjon a védjegy széles körű használatáról;
Felelős: a Digitális Jólét Programja összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos
Határidő: folyamatos

4. felhívja a miniszterelnöki biztost, hogy a nemzeti fejlesztési miniszterrel együttműködve, a szakmai irányítása alatt álló, a védjegyjogosult Digitális Jólét Nonprofit Kft. útján szervezze meg az Alapcsomaghoz kapcsolódó tájékoztató és szolgáltatási tevékenységet;
Felelős: a Digitális Jólét Programja összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos…”

Forrás:
A Kormány 1189/2017. (IV. 10.) Korm. határozata a Digitális Jólét Alapcsomag bevezetésével kapcsolatos feladatokról; Magyar Közlöny; 2017. évi 53. szám; 2017. április 10.; 4361-4363. oldalak (pdf)

A bejegyzés kategóriája: hírközlés, távközlés, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , .
Közvetlen link.