Átfogó és részletes tanulmány az európai adatpiacról, az EU adatgazdaságának méretéről és trendjeiről

„Az Európai Bizottság nyilvánosságra hozta az Európai Adatpiacot (European Data Market) és bemutató tanulmány eredményeit. Az EU összes országára kiterjedő kutatás a Bizottság által bevezetett monitoringeszközökkel felmérte az adatgazdaságban dolgozók (data workers) számát, az adatgazdálkodással foglalkozó cégek (data companies) számát és azok bevételét, az adatfelhasználó cégeket és azok ilyen irányú költéseit, a digitális termékeket és szolgáltatásokat magába foglaló adatpiacot (data market), az adatgazdaság egészét és annak hatását az európai gazdaságra, valamint középtávú előrejelzéseket készített három különféle forgatókönyv alapján. Valamennyi mutató a 2013-tól 2016-ig terjedő időszak adatait rögzítette, az előrejelzések pedig 2020-ra szólnak. A számok az EU összesített eredményét éppen úgy bemutatják, mint az egyes tagországokét, a teljes gazdaságra gyakorolt hatás mellett ágazatonként is bemutatva azokat.

A tanulmány szerint 2016-ban 6,16 millióan dolgoztak adatgazdálkodással kapcsolatos munkakörökben, ami – a magas növekedésű forgatókönyv szerint számolva – 10,43 millióra nőhet 2020-ra, éves átlagban 14,1%-os növekedéssel. A jelentés kiemeli, hogy jelentős rés van a munkaerő kereslete és kínálata között: jelenleg 420 ezer betöltetlen pozíció van, ami 2020-ra 769 ezerre nőhet. Az adatgazdálkodás területén 2016-ban 255 ezer cég tevékenykedett 2016-ban, számuk 2020-ra 359 ezerre nőhet, 8,9%-os éves növekedési ütemmel. Az adatpiac mérete 2016-ban 59,5 milliárd euró volt 2016-ban, 2020-ban elérheti a 106,8 milliárd eurós mértéket, éves átlagban 15,7%-os bővüléssel. A teljes adatgazdaság mérete a 2013-as 247 milliárdról 2016-ra 300 milliárdra bővült, 2020-ra elérheti a 739 milliárd eurós értéket. Az adatgazdaság a tanulmány szerint ma az Európai Unióban megtermelt GDP közel 2%-át teszi ki – ez az arány 2020-ra a magas növekedésű forgatókönyv alapján megduplázódhat.

A kutatási eredmények tovább erősíthetik a szándékot az EU-n belüli egységes digitális piac (Digital Single Market) további fejlesztésére, ami minden szektorban katalizátorként hat a gazdasági növekedésre, az innovációra és a digitalizációra, különösen a kis- és középvállalkozások, valamint a start-up cégek körében.”

Forrás:
Final results of the European Data Market study measuring the size and trends of the EU data economy; Európai Bizottság; 2017. május 2.
The European Data Market Study: Final Report is out!; DataLandscape; 2017. május 2.
Study reports; DataLandscape – a tanulmány elkészültének különböző fázisai letölthetőek: végső jelentés, vezetői összefoglaló, a tanulmány alapjául szolgáló adatkészlet (.xlsx fájl), módszertani megalapozó tanulmány, időszaki jelentések
Lásd még: Building a European Data Economy; Európai Bizottság (az adatgazdaságnak szentelt átfogó webhely)
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic And Social Committee and the Committee of the Regions “Building a European Data Economy” {SWD(2017) 2 final}; Európai Bizottság; COM(2017) 9 final; 2017. január 10. (pdf)

A bejegyzés kategóriája: gazdaság, közigazgatás:külföldön, szakirodalom
Kiemelt szavak: , , , , , , , .
Közvetlen link.