1306/2017. (VI. 8.) Korm. határozat a NAV 2.0, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Megújulásának Stratégiai Programjáról

„A Kormány
1. egyetért a társadalom megbecsülése, az adómorál javítása, valamint az állami költségvetés bevételeinek eredményesebb biztosítása érdekében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) Vezetője által a NAV 2.0, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Megújulásának Stratégiai Programjában meghatározott irányokkal;

2. elfogadja a NAV 2.0, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Megújulásának Stratégiai Programját;

3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2. pont alapján gondoskodjon részletes, feladatszintű Cselekvési Terv (a továbbiakban: Cselekvési Terv) készítéséről, továbbá annak éves szintű aktualizálásáról;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2017. június 15., azt követően évente, minden év december 15.

5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a NAV Vezetőjének útján gondoskodjon a 3. pontban meghatározott Cselekvési Terv végrehajtásáról, különös tekintettel a Cselekvési Terv előkészítési feladatainak és megvalósításának támogatásához szükséges infrastruktúra és szolgáltatások beszerzéséről;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: folyamatos

6. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy évente készítsen jelentést a Kormány számára a Cselekvési Tervben meghatározott feladatok végrehajtásáról.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: évente, minden év december 15.”

Forrás:
1306/2017. (VI. 8.) Korm. határozat a NAV 2.0, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Megújulásának Stratégiai Programjáról; Magyar Közlöny; 2017. évi 84. szám; 2017. június 8.; 8241-8242. oldalak (pdf)

A bejegyzés kategóriája: gazdaság, közigazgatás:magyar, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , , .
Közvetlen link.