Adatvédelem a XXI. században és az Internet világában

„…Az adatvédelemi jog gyökerei a magánjogban találhatóak meg, azonban az alkotmányos védelem erősödése „elközjogiasítja” azt. A dolgozatban a magánszféra alkotmányos védelmén túl elsősorban magánjogi oldalról került megközelítésre az adatvédelem érvényesülése és jogi szabályozása. A magánszféra és a személyes adatok védelme az alkotmányjog, polgári jog és büntetőjog anyagi jog szabályain keresztül került megvizsgálásra, a disszertáns az eljárásjogi szabályokat kizárólag a személyes adatok megsértése esetén alkalmazható jogérvényesítéssel kapcsolatban érintette. A disszertáns az értekezés megírása során törekedett a mértékadó hazai és nemzetközi szakirodalom bemutatására és kritikus értékelésére, a tudományos feldolgozáshoz történeti, jogtörténeti, komparatív, leíró/kutató, analitikus tudományos módszereket alkalmazva. Összehasonlító jogi vizsgálatok során az Európai Unión kívül különösen az Egyesült Államok jogrendszerére koncentrált a diszertáns, mivel a digitális világ legjelentősebb vállalatai ezen állam területén rendelkeznek székhellyel.

A hatályos szabályozás elmélete (law in book) mellett dolgozatban kiemelt figyelmet kapott a jogalkalmazási gyakorlat (law in action) bemutatása, azon belül is különösen az Európai Unió Bíróságának ítélkezése, amelynek döntései (pl. Google Spain, Safe Harbor megszüntetése) különös jelentőséggel bírnak az EU állampolgárok személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan, továbbá az Egyesült Államok és az Európai Unió között fennálló viszonyban adatvédelem terén.

A dolgozat első része tartalmazza a magánszféra védelmének történeti és jogfilozófiai hátterét. Szociológiai megközelítésből az internetnek és a közösségi hálózatoknak a társadalom magánszféra iránti igényére gyakorolt hatása került megvizsgálásra. A disszertáns a dolgozatban kitér a technika és a jog kapcsolatának vizsgálatára is, amelynek során elsődleges célja az, hogy átlátható logikai tagolással rámutasson napjaink gyakorlatában felmerülő vitás kérdésekre és nehézségekre, valamint egyes jogalkotási és jogalkalmazási problémákra… ”

Forrás:
Adatvédelem a XXI. században és az internet világában; Mészáros János; Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola; A doktori védés időpontja: 2017. június 23. 14h00, helye: SZTE ÁJTK (pdf)

A bejegyzés kategóriája: gazdaság, Internet, jog, közigazgatás:külföldön, közigazgatás:magyar, szakirodalom
Kiemelt szavak: , , , , , , , , , , .
Közvetlen link.