A Kormány 1509/2017. (VIII. 11.) Korm. határozata az elektronikus közbeszerzési rendszer üzemeltetését végző gazdasági társaság állami tulajdonba vételéről

„A Kormány
1. egyetért az Electool Közbeszerzési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságban (cégjegyzékszám: 01-09-297946, székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 53.) (a továbbiakban: Társaság) fennálló társasági részesedés száz százalékát megtestesítő üzletrésznek az állam javára történő megszerzésével;

2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – a tulajdonos eladási szándéka esetén – a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel együttműködve gondoskodjon a Társaságban fennálló társasági részesedés száz százalékát megtestesítő üzletrésze állam javára – adásvétel útján – történő megszerzéséről, azzal, hogy az üzletrész megszerzésével kapcsolatos eljárást a Miniszterelnökséget vezető miniszter folytassa le, és az adásvételi szerződést az állam nevében kösse meg;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Társaságban fennálló társasági részesedések száz százalékát megtestesítő üzletrész állam javára történő megszerzéséhez, valamint a kapcsolódó tőkeemelés biztosításához szükséges források biztosítása érdekében 500,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel…

4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a Társaságban fennálló, a 2. pont szerint megvásárolt társasági részesedés tekintetében a tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének gyakorlójaként a Miniszterelnökséget vezető miniszter kerüljön kijelölésre;

5. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az Electool Közbeszerzési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot az elektronikus közbeszerzési rendszer üzemeltetésére és fenntartására – mint közfeladat ellátására – jogszabályban jelölje ki;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a Miniszterelnökséget vezető miniszter tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlójaként történő kijelölését követően azonnal

6. felhívja a belügyminisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-nek az elektronikus közbeszerzési rendszer infrastruktúra-üzemeltetési feladatainak ellátására történő kijelölése érdekében…”

Forrás:
A Kormány 1509/2017. (VIII. 11.) Korm. határozata az elektronikus közbeszerzési rendszer üzemeltetését végző gazdasági társaság állami tulajdonba vételéről; Magyar Közlöny; 2017. évi 128. szám; 2017. augusztus 11.; 18279. oldal (pdf)
Lásd még: Electool

A bejegyzés kategóriája: gazdaság, informatika, közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , , , .
Közvetlen link.