A Kormány 1689/2017. (IX. 22.) Korm. határozata a Társadalmi Innováció Tanácsról

„1. A Kormány a társadalmi innováció szakpolitikai alkalmazásának elterjesztése, a 2014–2020-as európai uniós tervezési időszakban megvalósuló, társadalmi innovációt célzó felhívások tekintetében a szakmai háttér biztosítása, továbbá a jövőbeni alkalmazhatóságra irányuló javaslatok megfogalmazása érdekében a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján létrehozza a Társadalmi Innováció Tanácsot (a továbbiakban: Tanács).

2. A Tanács javaslattevő, véleményező és tanácsadói tevékenységet végez a Kormánynak, valamint az emberi erőforrások miniszterének (a továbbiakban: miniszter) az európai uniós források felhasználásában való közreműködését érintő stratégiai kérdésekben.

3. A Tanács feladata az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) 5. prioritásának innovációt érintő intézkedései tekintetében a stratégiai tervek és innovációs elképzelések illeszkedésének biztosítása az egyes konstrukciók, illetve projektek szintjén az alábbiak szerint:
a) a támogatási kérelmek benyújtása előtt előzetes szakmai véleményezés a szakmai tervek alapján,
b) az EFOP végrehajtásáért felelős irányító hatóság (a továbbiakban: IH) számára vélemény megfogalmazása az egyes projektek mérföldköveihez kapcsolódóan,
c) javaslattétel a megvalósuló társadalmi innovációs projektek továbbhasznosítási cselekményeinek előkészítésére és végrehajtásának összehangolására,
d) a meghozott IH döntések megvalósításának nyomon követése, és
e) a támogatást nyert projektek szakmai tartalmának teljesülését érintő véleményezés az IH nyomon követési rendszere számára.

4. A Tanács tagjai
a) a Tanács elnöke,
b) a miniszter által kijelölt három kormánytisztviselő,
c) a Miniszterelnökséget vezető miniszter által kijelölt három kormánytisztviselő, valamint
d) a társadalmi innováció előmozdítása érdekében is működő civil szervezet, egyház által jelölt és a miniszter által felkért három személy.

5. A Tanács elnöke a miniszter által kijelölt vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselő.

6. A Tanács 4. pont d) alpontja szerinti tagjait a miniszter írásban kéri fel, tagságuk a 4. pont d) alpontjában megjelölt szervezet támogató jelölésének a miniszterhez címzett nyilatkozatával és a felkérés elfogadásával jön létre. A Tanács tagjainak megbízatása visszavonásig szól. A miniszter a Tanács 4. pont a), b) és d) alpontja szerinti, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Tanács 4. pont c) alpontja szerinti tagjainak megbízatását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.

7. A Tanács üléseit a Tanács elnöke hívja össze és vezeti. A Tanács elnöke az ülések egyes napirendi pontjaihoz tanácskozási joggal meghívhatja a napirendi ponttal érintett szakterületért felelős állami vezetőt vagy a helyettesítésére kijelölt személyt.

8. A Tanács működésének részletes szabályait az ügyrend tartalmazza. A Tanács ügyrendjét maga állapítja meg és a miniszter hagyja jóvá.

9. A Tanács tagjait a Tanácsban végzett tevékenységükért tiszteletdíj nem illeti meg…”

Forrás:
A Kormány 1689/2017. (IX. 22.) Korm. határozata a Társadalmi Innováció Tanácsról; Magyar Közlöny; 2017. évi 153. szám; 2017. szeptember 22.; 27661. oldal (pdf)

A bejegyzés kategóriája: közigazgatás:magyar, társadalom, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , , , , , , , , , .
Közvetlen link.