A Kormány 1747/2017. (X. 18.) Korm. határozata a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 elfogadásáról

„A Kormány megtárgyalta és elfogadta a részére bemutatott Nemzeti Turizmusfejlesztései Stratégia 2030 című dokumentumot (a továbbiakban: Stratégia), és annak megvalósítása érdekében a következő feladatokat határozza meg:
1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Ügynökség) útján gondoskodjon a Stratégiában megfogalmazott célok megvalósításáról;

2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – az Ügynökség közreműködésével és a Nemzeti Turisztikai Tanácsadó Testület bevonásával – alakítson Monitoring Bizottságot a Stratégia megvalósulásának nyomon követése érdekében;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2018. július 31.

3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – az Ügynökség, valamint a Monitoring Bizottság közreműködésével – készítsen évente jelentést a Stratégia megvalósulásáról;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: első alkalommal 2018. december 31., azt követően minden év december 31.

4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az Ügynökség útján vizsgálja felül a Stratégiát.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2018. december 31.”

Forrás:
A Kormány 1747/2017. (X. 18.) Korm. határozata a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 elfogadásáról; Magyar Közlöny 2017. évi 169. szám 2017. október 18. 28391. oldal (pdf)
Nemzeti Jogszabálytár
Lásd még: Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 ; Magyar Turisztikai Ügynökség; 2017. szept. 14. (a kormánynak benyújtott változat – pdf)

A bejegyzés kategóriája: gazdaság, közigazgatás:magyar, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , , , , , .
Közvetlen link.