A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal a nemzeti KFI stratégia megújítására készül

„A kutatás, a fejlesztés és az innováció hazai jövőképét meghatározó nemzeti KFI Stratégia megújításáért felelős Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal a szakpolitikailag érintett tárcák, továbbá a hazai kutatási, fejlesztési és innovációs rendszer szereplőinek közreműködésével – a vonatkozó Kormányhatározat rendelkezéseinek megfelelően – átfogó értékelést készít, hogy a dokumentum 2013-as elfogadása óta milyen hazai és nemzetközi változások történtek, amelyek befolyásolják a kitűzött célok elérését, és milyen további eszközökkel lehet ösztönözni a kutatás-fejlesztés és az innováció versenyképességének javítását.
A nemzeti KFI Stratégiát 2013-ban fogadta el a Kormány (KFI stratégia (ld. 1414/2013. [VII. 4.] korm. határozat).

A nemzeti KFI stratégia megújítása a hazai és nemzetközi szakértői közösség bevonásával

A stratégia megújítása hazai és nemzetközi szakértők széles körű bevonásával zajlik.

A műhelymunka előzménye a 2016-ban elkészült a magyar kutatási és innovációs rendszer értékelése, a Peer Review, amelyet az Európai Bizottság Kutatási és Innovációs Főigazgatósága által a H2020 program Szakpolitika Támogató Eszköz keretein belül nemzetközi szakértőkből álló panel készített.

A stratégia megújításának folyamatát a 2017 májusában megalakult a KFI Stratégia tanácsadó testülete felügyeli…

Letölthető előadás: A nemzeti KFI stratégia megújításának folyamata es modszertana PDF (288 KB)

A testület tagjainak kiválasztása során szempont volt a kutatás-fejlesztési és innovációs rendszer szereplőinek kiegyensúlyozott képviselete. A tanácsadó testület tagjai az egyetemi-akadémiai szféra, a nagyvállalati és kis- és középvállalati szektor és a tudástranszfer kiemelkedő képviselői Magyarországon.

A stratégia megújításának tanácsadó testülete tematikus találkozókon vitatja meg a legfontosabb stratégiai kérdéseket, fókuszcsoport üléseken értékelik a helyzetelemzés következtetéseit, valamint a kapcsolódó problémákat, erősségeket, ill. jó gyakorlatokat. A fókuszcsoport témák átfogóan érintik a hazai kutatásfejlesztés és innováció főbb területeit, így a témakörök között szerepel többek között a kutatói utánpótlás, a vállalati innováció, a kutatási infrastruktúrák, valamint a közfinanszírozású kutatóhelyek és a vállalatok együttműködésének, illetve a kiválóság támogatásának kérdésköre.

2017. őszén széleskörű szakmai egyeztetés folytat az NKFIH a hazai kutatás-fejlesztési rendszer szereplőivel, a kutatókkal, a vállalatok, az innovatív vállalkozások képviselőivel, a felsőoktatási intézményekkel, akadémiai kutatóintézetek vezetőivel, a szakmai-ágazati szövetségek, kamarák, valamint önkormányzatok, egyéb szervezetek szakértőivel és döntéshozóival.

Az NKFI Hivatal az érintettek széles körének visszajelzését és ajánlásait is kéri a hazai kutatás-fejlesztés és innováció fejlesztési lehetőségeiről és a finanszírozási rendszer stratégiai irányairól. A stratégiai javaslatokat a kormányzat KFI területhez kapcsolódó szakértői is megvitatják, véleményezik.

A stratégia megújításához egyszerre alkalmaznak az NKFI Hivatal szakértői alulról építkező és felülről lefelé haladó módszertant.

A helyzetelemzés megújítása során a 2013-2017 közötti aktuális változások, és tendenciák elemzése mellett kiemelt figyelmet kapnak a nemzetközi folyamatok, például a globális kihívások megatrendjei és a piacokat jelentősen átalakító, ún. diszruptív technológiák előretörése.

A műhelymunka előzményeként 2016-ban elkészült a magyar kutatási és innovációs rendszer értékelése, a Peer Review, amelyet az Európai Bizottság Kutatási és Innovációs Főigazgatósága által a H2020 program Szakpolitika Támogató Eszköz keretein belül nemzetközi szakértőkből álló panel készített.

2017. május végén a tanácsadó testületi véleményekre, a Peer Review következtetéseire, és a hasonló nemzetközi stratégiai példák elemzésére (benchmark), kilenc ország KFI stratégiájának vizsgálatára támaszkodva rögzítették a nemzeti KFI stratégia megújításán dolgozó szakértők a stratégiával kapcsolatos tartalmi és módszertani elvárásokat.

Letölthető előadás: Külföldi KFI stratégiák elemzése – A Nemzeti KFI Stratégia Megújításának megalapozására PDF (709 KB)

A stratégia megújítása során rendszeres a konzultáció az Európai Unió Közös Kutatóközpontjának szakértőivel (Joint Research Centre, JRC). A JRC az Európai Bizottság tudományos szolgáltató szerve és egyben az Unió tudományos és technológiai referencia intézete is.

A várhatóan 2017 végére elkészülő jelentés kitér majd a nemzetközi KFI tendenciák hatásaira, továbbá arra, hogy a stratégiai célkitűzéseket megvalósítandó milyen további eszközökkel lehet ösztönözni a kutatás, a fejlesztés és az innováció versenyképességének javítását. A helyzetelemzés munkaanyagának megvitatását követően, építve a nemzetközi szakértői bázisra és a hazai szereplők válaszaira kerül sor a stratégia célrendszerének megújítására és a szakpolitikai eszközrendszer felülvizsgálatára.”

Forrás:
KFI helyzetelemzés és jövőkép: a nemzeti KFI stratégia megújítása; Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal; 2017. október 24.

A bejegyzés kategóriája: közigazgatás:külföldön, közigazgatás:magyar, technika, tudomány
Kiemelt szavak: , , , , , , .
Közvetlen link.