A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés ez évi utolsó ülése Kerekegyházán

„A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés ez évi utolsó ülését 2017. december 1-jén Kerekegyházán, a Katona József Művelődési Házban tartotta.

Az ülést Rideg László elnök két ülés közötti beszámolójával nyitotta meg, melyben az önkormányzat elmúlt havi terület- és vidékfejlesztés, megyemarketing, valamint nemzetközi kapcsolatok terén végzett tevékenységéről szólt.

A közgyűlés döntött, hogy a Bethlen Gábor Alapítvány részére az erdélyi „Falu Esze Program” sikeres megvalósítása érdekében 200.000 Ft összegű egyszeri támogatást biztosít. Az Alapítvány célja a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumban zajló oktató-nevelő munka támogatása, valamint a tehetséges diákok, tanárok segítése. Az Alapítvány 2017 szeptemberében indította el az ún. „Falu Esze Program”-ot, melynek keretében a 6 és 19 év közötti tehetséges diákok számára biztosít ösztöndíj lehetőséget arra, hogy Nagyenyeden tanulmányokat folytasson.

A Kecskeméti Törvényszék ülnökei közül Dr. Szemerey Zsoltné 2017. október 13-án betöltötte 70. életévét, ezért a közgyűlés jóváhagyta ülnöki megbízatásának megszűntetését.

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat – konzorciumi tagként – sikeresen pályázott az EFOP-3.9.2-16 kódszámú, „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” című felhívásra. A projekt legfőbb célja a területi különbségek és különösen a településméretből adódó társadalmi hátrányok csökkentése a humán közszolgáltatások tekintetében. A 4 konzorcium 1,9 milliárd Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a programok megvalósítására, amelyből a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 208,5 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek közül a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat a hátrányos helyzetű tanulók közneveléshez, valamint felsőoktatáshoz való hozzáférésének biztosításában vállalt szerepet a „Bács-Kiskunban itthon vagy!” elnevezésű tanulmányi ösztöndíj programmal. Ennek érdekében pályázatot kíván hirdetni a közép- és felsőfokú tanulmányokat folytató diákok körében. A tanulmányi ösztöndíj összege félévenként, 5 hónapos időtartamra, havi maximum 50.000.- Ft, amely a pályázat benyújtásakor folyamatban lévő tanulmányi félévtől kezdődően legfeljebb négy félévig járhat. Az ösztöndíj program tárgyában önkormányzati rendelet született a pénteki közgyűlésen, mellyel jóváhagyta a testület annak elindítását.

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat „Éghajlatváltozásra adott innovatív válaszok Bács-Kiskun megyében” című, KEHOP-1.2.0-15-2016-00014 azonosítószámú projektjének fő célja a Bács-Kiskun Megyei Klímastratégia megalkotása, mely a közelmúltban – számos megelőző lépést és eseményt követően – megvalósult és azt a megyei közgyűlés is jóváhagyta.

A stratégia megvalósítása esetén Bács-Kiskun megye 2050-re eredményesen megvédi a klímaváltozás káros hatásaitól természeti erőforrásait, természeti és épített környezetét, sérülékeny térségeit és településeit, ugyanakkor az innovatív és tiszta technológiák bevezetésével és alkalmazásával, valamint a klímabarát jó példák elterjesztésével közintézményei és lakossága egyaránt sikeresen alkalmazkodik a megyét érintő klimatikus változásokhoz. A „Bács-Kiskun Megyei Klímastratégia 2018-2030 – kitekintéssel 2050-ig” című dokumentum letölthető a www.bacskiskun.hu/onkormanyzat/klima-strategia címről.

Rideg László elnök kérésére beszámoló adott Csókási Eszter a Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. munkájáról. Az ügyvezető tájékoztatást adott a megvalósítás és elbírálás alatt álló pályázatokról, valamint az elmúlt év legjelentősebb eseményeiről.

Az eddigi hagyományoknak megfelelően a Barna és Fiai Faiskola Kerekegyháza városának is adományozott egy őshonos, magyar fát, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat és Kerekegyháza város eredményes együttműködésének szimbólumaként, melyet Rideg László elnök és dr. Kelemen Márk polgármester ültetett el.

A közgyűlés ideje alatt megtekinthető volt a megyei értéktár kiállítás, a meghívott gyermekek pedig tematikus, szemléletformáló foglalkozáson vehettek részt a helyi termékek és a térség hagyományai jegyében. A megyei kínáló keretében a közgyűlés tagjai és a meghívott vendégek ezen a napon is kizárólag térségben termelt és előállított finomságokat kóstolhattak.”

Forrás:
Kerekegyháza látta vendégül Bács-Kiskun megye Közgyűlését; Gong Rádió; 2017. december 1.

A bejegyzés kategóriája: közigazgatás:magyar, művelődés, területfejlesztés
Kiemelt szavak: , , , , , , , , , , , , , , , , .
Közvetlen link.