2055/2017. (XII. 27.) Korm. határozat az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása érdekében szükséges forrás biztosításáról

„A Kormány

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének az 52. Az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása címmel történő kiegészítését;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter belügyminiszter
Határidő: azonnal

2. – az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – az önkormányzati ASP rendszer bevezetésében aktívan közreműködő önkormányzati köztisztviselők munkájának elismerése érdekében 581 509 600 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai cím terhére a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 52. Az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása cím javára az 1. melléklet szerint;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter belügyminiszter
Határidő: azonnal

3. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 2. pont szerint átcsoportosított előirányzat terhére, az abban meghatározott támogatási célra, pályázat és támogatási kérelem benyújtása nélkül, támogatási előlegként, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján a 2. melléklet szerinti települési önkormányzatok részére, az ott meghatározott összegben költségvetési támogatást nyújtson;

4. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 3. pont szerinti költségvetési támogatást a támogatói okirat kiadását követően folyósítsa az érintett települési önkormányzatok számára…”

Forrás:
2055/2017. (XII. 27.) Korm. határozat az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása érdekében szükséges forrás biztosításáról; Nemzeti Jogszabálytár
A Kormány 2055/2017. (XII. 27.) Korm. határozata . az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása érdekében szükséges forrás biztosításáról; Magyar Közlöny; 2017. évi 226. szám; 2017. december 27.; 36235-36262. oldalak (PDF)

A bejegyzés kategóriája: közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , , .
Közvetlen link.