40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról

„…Az EKR üzemeltetése

1. § (1) A Miniszterelnökség az elektronikus közbeszerzési rendszer (a továbbiakban: EKR) üzemeltetésének feladatát jogszabályban kijelölt szervezet (a továbbiakban: az EKR üzemeltetője) útján látja el.

(2) Az EKR üzemeltetője az EKR honlapján nyilvánosan közzéteszi az EKR használatával, a használt elektronikus eszközökkel és a csatlakozás műszaki szabályaival és leírásával kapcsolatos valamennyi szükséges információt, az ajánlatok és részvételi jelentkezések elektronikus benyújtásának feltételeire vonatkozó információkat.

(3) Az EKR üzemeltetője biztosítja a rendszerben foglalt adatok rendelkezésre állását a Kbt. 46. § (2) bekezdésében foglaltak szerint. A Kbt. 46. § (2) bekezdésében foglalt határidő elteltével a rendszerben foglalt adatok archiválásra kerülnek.

(4) Az EKR rendelkezésre állását folyamatosan szükséges biztosítani.

Üzemszünet, üzemzavar

2. § (1) Az EKR üzemeltetője minden, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti üzemszünetet munkanapokon este tizenkilenc óra és hajnali kettő óra közötti időszakra, vagy munkanapokon kívüli időszakra ütemezi.

(2) Az EKR üzemeltetője minden olyan előre tervezett technikai tevékenységről köteles az EKR honlapján és saját honlapján tájékoztatót közzétenni legalább 1 munkanappal a tevékenység megkezdése előtt, amely az EKR szolgáltatásainak szünetelését vagy korlátozott működőképességét eredményezi.

(3) A (2) bekezdés szerinti tájékoztatásban fel kell tüntetni:

a) a technikai tevékenység tervezett kezdő és záró időpontját (nap, óra, perc pontossággal),

b) a technikai tevékenységgel érintett szolgáltatások meghatározását, funkcionalitásukban bekövetkező változásokat,

c) – ha a tervezett technikai tevékenység az elektronikus szolgáltatás módosulásával jár – a módosítás pontos leírását, valamint a felhasználásban bekövetkező változások leírását.

3. § (1) Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti üzemzavar esetén az EKR üzemeltetője az üzemzavar észlelését és beazonosítását követően haladéktalanul köteles az EKR honlapján – vagy annak működésképtelensége esetén a saját honlapján – tájékoztatást közzétenni, valamint a tájékoztatásnak a Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételét is kezdeményezni. A tájékoztatásban fel kell tüntetni:

a) az üzemzavarral érintett szolgáltatások körét és

b) az EKR üzemeltetőjének az üzemzavar ideje alatt folyamatosan működő ügyfélszolgálati elérhetőségét.

(2) Az EKR üzemeltetője köteles az üzemzavar észlelésére vonatkozó bejelentések fogadását folyamatosan, az általa közzétett elérhetőségeken (legalább elektronikus úton, munkanapokon nyolc és tizennyolc óra között telefonon is) biztosítani, és azokat kivizsgálni.

4. § Az EKR üzemeltetője a 2. § (2) bekezdés szerinti tevékenységekről, illetve a 3. § szerinti üzemzavarokról köteles az EKR felületén és saját honlapján is elérhető nyilvántartást hozzáférhetővé tenni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a technikai tevékenységek, illetve az üzemzavarok pontos időpontját és időtartamát, illetve az EKR üzemeltetője által kiadott tájékoztatást…”

Forrás:
40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról; Nemzeti Jogszabálytár
A Miniszterelnökséget vezető miniszter 40/2017. (XII. 27.) MvM rendelete
az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról
; Magyar Közlöny 2017. évi 226. szám 2017. december 27. 36089-36090. oldalak (PDF)

A bejegyzés kategóriája: gazdaság, közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , , .
Közvetlen link.