A magyar hivatalos nyelv szabályai a belügyi közigazgatás részére

„Így áll elő az a fonák helyzet, hogy hivatalos írásmódunk homlokegyenest az ellenkezőjét éri el mindannak, ami voltaképeni célja volna: nevetséget kelt, holott méltóságos akar lenni, homályt terjeszt, holott világosságot kellene gyujtania, rontja a magyarosságot, holott a legbuzgóbban szeretné szolgálni…”

Forrás:
A magyar hivatalos nyelv szabályai a belügyi közigazgatás részére; Vadnay Tibor; Királyi Magyar Egyetemi Nyomda; 1926 (PDF)
Szerkesztői megjegyzés: A közigazgatásban használandó hivatalos nyelv 1926-ban kiadott kézikönyve talán nem csak történeti szempontból érdekes.
Lásd még: A hivatalos nyelv magyarsága; Dénes Szilárd; Magyar Nyelvőr, 1920/49, 10-16. oldalak (PDF)
Helyes magyarság a közigazgatás és katonaság körében; Dénes Szilárd Magyar Nyelvőr, 1929/58, 112-115. oldalak (PDF)

A bejegyzés kategóriája: közigazgatás:magyar, szakirodalom, történelem
Kiemelt szavak: , , , , , .
Közvetlen link.