Területi statisztikai évkönyv, 2016

„A társadalmi-gazdasági fejlődés során Magyarország különböző területei között jelentős különbségek alakultak ki a településszerkezetben, a népesedési viszonyokban, a gazdasági fejlettségben és az életkörülmények alakulásában. Évkönyvünkben a fenti folyamatokat jellemző főbb mutatókat foglaljuk össze a térhálózat különböző szintjeire. Az első fejezet visszatekintő idősorai lehetőséget nyújtanak a megyékben és a régiókban zajló folyamatok változásának összehasonlítására. A tematikus fejezetek részletesebb adatai helyzetképet adnak a megyék és a régiók népesedéséről, a társadalmi és gazdasági folyamatairól, környezetéről. A településhálózati fejezetben a főbb indikátorokat településtípusonként, népességnagyság-kategóriák és településcsoportok szerint mutatjuk be. Külön fejezetben foglaltuk össze Magyarország járásainak fontosabb mutatóit, valamint az Európai Unió régióinak főbb adatait. Évkönyvünk internetes melléklettel jelenik meg, melynek tartalma bővebb a papíralapú köteténél.

Tartalomjegyzék, Mintaoldalak, Archívum
Ára: 7 500 Ft”

Forrás:
Területi statisztikai évkönyv, 2016; Központi Statisztikai Hivatal; 2017. december 22.

A bejegyzés kategóriája: közigazgatás:magyar, szakirodalom, területfejlesztés
Kiemelt szavak: , , , , , , , .
Közvetlen link.