Tájékoztató a Szolgáltató Kormányhivatal Modell bevezetésének lépéseiről (Veszprém megye)

„Amint arról 2017. április 3. napon a Veszprém Megyei Kormányhivatal honlapján hírt adtunk, a KÖFOP 1.0.0 – VEKOP-15-2016-00041 „A szolgáltató kormányhivatali és közigazgatási modell” című projekt keretében 2017. évtől a Veszprém Megyei Kormányhivatalban is bevezetésre kerül a Szolgáltató Kormányhivatali Modell. A Modell bevezetésének célja minőségi közszolgáltatás nyújtása a különböző hatósági eljárásban résztvevő ügyfeleknek, az önkormányzatoknak, a vállalkozásoknak és civil szervezeteknek. A Modell a Hivatal belső működési rendjében nagy hangsúlyt helyez a szervezet általános működési kultúrájára, az emberi erőforrás gazdálkodásra.

A Modell megvalósításának első lépéseként megtörtént a módszertan szerint kiválasztott járásokban a hatósági eljárásban résztvevő természetes személyek és a vállalkozások képviseletében eljáró ügyfelek, az önkormányzatok, valamint megyei szinten a vállalkozások és civil szervezetek elvárás- és elégedettség felmérése, valamint a munkatársak körében a szervezeti kultúra és szolgáltatói attitűd felmérés. Az elmúlt hetekben megtörtént az információk feldolgozása, a megkérdezettek nyilatkozatai, véleménye alapján elkészültek a zárótanulmányok, a Kormányhivatal Szolgáltató Stratégiája, valamint az abban megfogalmazott szolgáltatói kultúrát fejlesztő célok alapján a 2017-2018. évekre szóló Cselekvési Terv.

A Hivatal ügyfelei, partnerei, továbbá a munkatársak által adott válaszok figyelembevételével, a Cselekvési Tervben foglaltak szerint a következő időszakban megvalósuló fejlesztések célja az ügyfelekkel és partnerekkel fennálló kapcsolatrendszer erősítése, az ügyfél tájékoztatási rendszer bővítése részben az ügyfélfogadás helyszínein, de elektronikus formában is, az ügyfélszolgálati helyiségek fejlesztése az elektronikus ügyintézéshez való hozzáférés, a többcsatornás tájékoztatás szélesítése, az ügyintézés zavartalansága, az ügyfelek komfortérzetének javítása érdekében, az ügyfél-elégedettség erősítése, a külső és belső nyilvánosság bővítése, a munkatársak kezdeményezéseinek ösztönzése, az ügyintézés feltételeinek magasabb szintű biztosítása, a célorientáltság erősítése.

Bízunk abban, hogy a 2017. decembertől kezdődően megvalósuló fejlesztések jelentős, az ügyfelek, partnerek és a munkatársak részéről is érezhető pozitív változást eredményeznek, és hozzájárulnak a kormányhivatali működés szolgáltató jellegének erősítéséhez.”

Forrás:
Tájékoztató a Szolgáltató Kormányhivatal Modell bevezetésének lépéseiről; Veszprém Megyei Kormányhivatal; 2018. január 9.

A bejegyzés kategóriája: közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika
Kiemelt szavak: , , , , , , , , , , .
Közvetlen link.