Cégkapus problémák a táppénzigénylésnél

„2017.12.31-ig az igényérvényesítéshez szükséges ügyfélkapus regisztráció papíralapon kinyomtatva és aláírva személyesen vagy postai úton volt benyújtható, a sikeres regisztrációt követően pedig a táppénzigényt jelentő foglalkoztatói igazolás ÁNYK nyomtatvány segítségével ügyfélkapun keresztül volt megküldhető a kormányhivatalhoz (Ebtv. 61.§ (5) és 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet, – továbbiakban Ebtv.vhr. – 38.§ (4)).

A rendelkezést 2018.01.01-vel – az elektronikus ügyintézés szabályainak változásaival összhangban – hatályon kívül helyezték. Jelenlegi jogszabályi környezetben az egyéni vállalkozók ügyfélkapun keresztül, a cégek pedig cégkapun keresztül küldhetnének be, de az ONYF által rendszeresített java alapú ÁNYK nyomtatványba beépített kézbesítési cím a KR kiterjesztésű fájlt eleve hibás állományként kezeli és e-mail cím hibára hivatkozással visszautasítja.

Az ügyfélkaput szabályozó, már hatályon kívül helyezett kormányrendelet (http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=148205.329457) 16.§ (6) bekezdéses szerint csak a személyes adatokat lehet a viszonyazonosítás körébe bevonni. Az e-mail cím nem személyes adat, az e-mail cím nem “azonosít”, az e-mail címeket a MÁK sem tarthatná nyilván! Az egészségbiztosítási informatika terén sajnos történtek az elmúlt években hasonló biztonsági túlkapások, az e-mail címen múló azonosítás is ilyen volt.

Összefoglalva: az alig egy éven belül az OEP, aztán a NEAK által felügyelet táppénzigénylés az ONYF-hez került átszervezésre, a MÁK viszont jelenleg nem tartja be a rá vonatkozó előírásokat, mert cégkapun keresztüli befogadást nem is alakított ki, pedig a rendeletből és a törvényből egyértelműen ez következik (Ebtv. vhr. 1.§ (1)).

A sajnálatos átmeneti helyzetben jelenleg több beküldési módozat is él:

  • A foglalkoztató sikeresen tud beküldeni a korábbi ügyfélkapus regisztrációjával. Amennyiben azonosítási, vagy más regisztrációs hiba, vagy a regisztráció hiánya miatt visszautasítást kap, az a beadvány nem jut el a kormányhivatalhoz, az automatikus informatikai vizsgálatot végző, MÁK ellenőrzés alatt álló szerverek és szoftverek hibás működésére vonatkozóan még nem érkezett válasz, nyilvános sajtóközlemény se jelent meg.
  • A foglalkoztató közvetlen e-mailben küldi el a beadványát az ügyintézőnek, pl. a XIII kerületi kormányhivatalnál erre az e-mail címre: bfkheb@ebf.bfkh.gov.hu, vagy közvetlenül az ügyintéző e-mail címére.
  • Személyes ügyintézés keretében egyes ügyintézők átveszik és iktatják a kérelmet.

A válaszban használt hivatali rövidítések a következők voltak:
OEP = Országos Egészségbiztosítási Pénztár (megszűnt)
NEAK = Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
ONYF = Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (megszűnt)
MÁK = Magyar Államkincstár…”

Forrás:
problémák a táppénzigénylésnél; Ruszin Zsolt; Magyar Könyvelők Országos Egyesülete; 2018. január 13.

A bejegyzés kategóriája: gazdaság, közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika
Kiemelt szavak: , , , , , , , , , .
Közvetlen link.