Műhelykonferencia a Magyar Nemzeti Helynévtár fejlesztésének lehetőségeiről

„A Magyar Nyelvstratégiai Intézet (MANYSI) a Magyar Nemzeti Helynévtár (MNH) gondozásával és bővítésével foglalkozó kutatócsoporttal közösen rendezett az MTA Könyvtár és Információs Központjában műhelykonferenciát 2017. december 11-én, amelyen áttekintették az MNH továbbfejlesztésének lehetőségeit.

Dr. Strausz Péter, a MANYSI főosztályvezetője köszöntőjében hangsúlyozta, hogy az MNH fejlesztésének nemzeti identitásunk erősítése szempontjából is fontos voltának elismerése mellett a névtani kutatások egészének is érdemes a korábbinál nagyobb figyelmet szentelni. Ezzel összefüggésben reményét fejezte ki, hogy a rendezvény első lépése egy, a névtani kérdésekkel foglalkozó szakmai közösségek közötti, azokat összefogó egyeztetés-sorozatnak. Hoffmann István DSc egyetemi tanár, a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének koordinálásával működő kutatócsoport vezetője, a műhelykonferencia levezető elnöke tudománytörténeti bevezetőjében ismertette a helynévtárak összeállítására irányuló korábbi erőfeszítéseket. Ezt követően Tóth Valéria DSc egyetemi tanár mutatta be a Magyar Nemzeti Helynévtárat jelenlegi formájában, majd dr. Bárth János, az Eötvös Loránd Tudományegyetem adjunktusa az Erdélyi Helynévtörténeti Adattár jellemzőiről és használhatóságáról beszélt. Dr. T. Szabó Csilla, az Erdélyi Múzeum Egyesület nyelvész kutatója az erdélyi helynévkutatás jelenlegi állapotáról tartott előadást. Dr. Török Tamás, a Komáromi Selye János Egyetem docense és dr. Bauko János, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem docense a Felvidék helynévkutatásának aktuális feladatait foglalta össze. Dr. Sebestyén Zsolt, a Nyíregyházi Egyetem docense előadásában a kárpátaljai helynevek vizsgálatának fontosságát és sürgősségét hangsúlyozta. A hallgatóság ezt követően megismerhette a délvidéki magyar helynévkutatás jelenlegi helyzetét is.

Az előadások után Hoffmann István felvázolta az MNH teljessé tételét célzó tervezett kutatás részleteit, a szükséges személyi és anyagi feltételeket. Strausz Péter zárszavában örömét fejezte ki, hogy az elhangzott előadások jól átgondolt koncepcióról tanúskodnak, és jelzik a különböző tudományos műhelyek közötti együttműködést, melynek további szélesítésére tett javaslatot. Hangsúlyozta emellett, hogy a MANYSI a rendelkezésére álló eszközökkel támogatni fogja a Magyar Nemzeti Helynévtár teljessé tételére irányuló kutatás megvalósulását.”

Forrás:
Műhelykonferencia a Magyar Nemzeti Helynévtár fejlesztésének lehetőségeiről; Magyar Nyelvstratégiai Intézet; 2017. december 13.

A bejegyzés kategóriája: közigazgatás:magyar, művelődés, szakirodalom, történelem
Kiemelt szavak: , , , , .
Közvetlen link.