Európai Bizottság: új, rugalmasabb áfaszabályok, kevesebb bürokrácia a kisvállalkozások számára

„*Frissítve a hivatalosan jóváhagyott bizottsági fordítás tükrözése érdekében*

Az Európai Bizottság a mai napon új szabályokra tett javaslatot, hogy nagyobb rugalmasságot biztosítson a tagállamoknak a hozzáadottérték-adó (héa) mértékeinek meghatározása, és a kkv-k gyarapodását elősegítő, kedvezőbb adózási környezet kialakítása terén.

A mai javaslatok azon intézkedéssorozat utolsó lépései, amelyek révén a Bizottság átalakítja a héaszabályozást és egységes uniós héaövezetet hoz létre, hogy döntően csökkentse az EU-n belüli héacsalás által okozott évi 50 milliárd eurós veszteség mértékét, miközben támogatja a vállalkozásokat és biztosítja az államháztartási bevételeket.

A tagállamok által 1992-ben elfogadott közös uniós héaszabályok elavulttá és túlságosan korlátozó jellegűvé váltak. Csak néhány ágazat és termék esetében teszik lehetővé, hogy a tagállamok kedvezményes héamértékeket alkalmazzanak. Ugyanakkor az uniós országok hasznos eszköznek tekintik a héamértékeket egyes politikai célkitűzéseik megvalósításához. A Bizottság ma annak az ígéretének tesz eleget, hogy nagyobb önállóságot biztosít a tagállamoknak az adókulcsok tekintetében. Az országok egyenlőbb helyzetbe kerülnek a szabályok alóli meglévő kivételek, az úgynevezett héaeltérések vonatkozásában.

A Bizottság a mai napon foglalkozott azon kisebb vállalkozások problémájával is, amelyek aránytalan hozzáadottérték-adó megfelelési költségeket viselnek. A határon átnyúló kereskedelmet folytató vállalkozások 11 %-kal magasabb megfelelési költségekkel szembesülnek a kizárólag belföldön kereskedőkhöz képest, ami a kisebb szereplőket érinti a leghátrányosabban. Ez gátolja a növekedést, mivel a kisvállalkozások teszik ki az EU-n belüli vállalkozások 98 %-át. Ezért azt javasoljuk, hogy több vállalkozás vehesse igénybe az egyszerűbb héaszabályokat, amelyek jelenleg csak a legkisebb cégek számára elérhetőek. A hozzáadottérték-adóval kapcsolatos megfelelési költségek összességében véve évente 18 %-kal fognak csökkeni.

Valdis Dombrovskis, az euróért és a szociális párbeszédért felelős alelnök így nyilatkozott: „Három hónappal ezelőtt a Bizottság javaslatot tett az uniós héaszabályok átalakítására, előrelépést téve a végleges héarendszer irányába. Ez annak az elvnek a bevezetését jelenti, hogy a célországban számítják fel a héát. A héamértékekre vonatkozó mai javaslatot úgy ütemeztük, hogy a végleges héarendszer kialakítása után lépjen hatályba.”

Pierre Moscovici, a gazdasági és pénzügyekért, valamint az adó- és vámügyért felelős biztos kijelentette: „A mai napon további lépést teszünk egy olyan egységes európai héaövezet kialakítása irányába, amelyben egyszerűbb szabályok vonatkoznak tagállamainkra és vállalatainkra. E javaslatok nagyobb szabadságot biztosítanak az unós országoknak ahhoz, hogy kedvezményes héamértékeket alkalmazzanak egyes termékekre vagy szolgáltatásokra. Ugyanakkor csökkentik a bürokráciát a több tagállamban működő kisvállalkozások számára, segítve őket a növekedésben és a munkahelyteremtésben. Hogy rövidre fogjam: a közös szabályok ott érvényesülnek, ahol szükség van azokra a belső piac működéséhez; és nagyobb rugalmasságot biztosítunk a kormányok számára, hogy megjeleníthessék politikai preferenciáikat a héamértékeiken keresztül.”

Nagyobb rugalmasság
A tagállamok jelenleg két külön termékkategóriában alkalmazhatnak mindössze 5 %-os kedvezményes adómértéket az országukon belül. Több tagállam különleges eltéréseket is alkalmaz további kedvezményes adókulcsokhoz.

A minimum 15 %-os általános héamérték mellett a tagállamok ezentúl bevezethetnének:

  • két kedvezményes adómértéket 5 % és a tagállam által választott általános mérték között;
  • egy héamentes mértéket (vagy nulla kulcsot);
  • egy kedvezményes mértéket a 0 %-os és a kedvezményes adómértékek között.

A kedvezményes adómértékek alkalmazási körébe tartozó áruk- és szolgáltatások jelenlegi bonyolult jegyzéke megszüntetésre kerülne, és azon termékek (például fegyverek, alkoholtartalmú italok, szerencsejáték és dohányáru) új listája lépne a helyébe, amelyekre mindig a 15 %-os általános vagy a feletti héamértéket alkalmaznák.

Az államháztartási bevételek megóvása érdekében a tagállamoknak arról is gondoskodniuk kell majd, hogy legalább 12 %-os legyen a héamérték súlyozott átlaga.

Az új szabályozás azt jelenti továbbá, hogy változatlanul kedvezményben részesülhet minden olyan áru, amely jelenleg az általános héamértéktől eltérő kulcs szerint adózik.

A héaköltségek csökkentése a kkv-k számára
A jelenlegi szabályok szerint a tagállamok mentesíthetik a héafizetés alól a kisvállalatok értékesítését, feltéve hogy azok árbevétele nem lép túl egy országonként változó küszöbértéket. A növekvő kkv-k elveszítik jogosultságukat az egyszerűsítési intézkedések igénybevételére, amint átlépik a mentességi küszöbértéket. Továbbá e mentességeket csak a belföldi szereplők vehetik igénybe. Ez az jelenti, hogy az EU-n belüli kereskedelmet folytató kisvállalkozások esetében nem érvényesülnek egyenlő versenyfeltételek.

Bár a jelenlegi mentességi küszöbértékek fennmaradnának, a mai javaslatok az alábbiakat vezetnék be:

  • 2 millió eurós bevételi küszöbérték, amely alatt a kisvállalkozások hozzájutnának az egyszerűsítési intézkedésekhez, függetlenül attól, hogy mentesek-e a héa alól vagy sem;
  • Az a tagállami lehetőség, hogy mentesítsék a héamentességre jogosult kisvállalkozásokat a nyilvántartással, a számlázással, az adó nyilvántartásával, illetve a bevallással kapcsolatos héakötelezettségek alól;
  • A 100 000 eurós árbevételi küszöbérték, ami lehetővé tenné, hogy a több tagállamban működő vállalkozások is hozzájussanak a héamentességhez.

Következő lépésként a jogalkotási javaslatokat konzultáció céljából az Európai Parlament és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság elé, illetve elfogadás céljából a Tanács elé terjesztik. A módosítások csak akkor lépnek hatályba, amikor ténylegesen megtörténik a végleges rendszerre való áttérés.

Háttér-információk
A javasolt intézkedések előzményeként a Bizottság 2017. októberében előterjesztette az új, végleges, egységes uniós héaövezet alapvető elemeit, 2016 áprilisában pedig az egységes uniós héaövezet kialakítására irányuló, a héára vonatkozó cselekvési tervet.

A közös hozzáadottértékadó‑rendszer az európai egységes piac egyik fontos tényezője. A héa fontos és egyre jelentősebb bevételi forrást jelent az EU-ban: összege 2015-ben meghaladta az uniós GDP 7 %-ának megfelelő 1 billió EUR-t. Az EU egyik saját forrása szintén a héán alapul.

További információk
Kérdések és válaszok a kisvállalkozásokra vonatkozó héáról és a héamértékek meghatározásáról
A héára vonatkozó cselekvési terv – Úton egy egységes uniós héaövezet felé

Forrás:
HÉA: Rugalmasabb héamértékek, kevesebb bürokrácia a kisvállalkozások számára; Európai Bizottság; IP/18/185; 2018. január 18.

A bejegyzés kategóriája: gazdaság, közigazgatás:külföldön
Kiemelt szavak: , , , , , , , , .
Közvetlen link.