Elkészült Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár közigazgatás-történeti adatbázisának legfrissebb, kibővített, internetes változata

„Az elmúlt évtizedekben az ország több megyei levéltárában is látványos eredményeket felmutató közigazgatás- és hivataltörténeti kutatásoknak lehettünk tanúi, így a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárban is. Az archontológiai adatbázis első változata – mely a megye vezető tisztségviselőinek nevét, hivatali beosztását és annak évkörét tartalmazta – 2013 tavaszán vált a nyilvánosság számára hozzáférhetővé. A több mint 2600 tisztviselő adatai immáron életrajzokkal és fényképekkel kibővítve, önálló internetes oldalon válnak mindenki számára hozzáférhetővé. Az adattár sajtónyilvános bemutatóján Dr. Kállai Mária kormánymegbízott is részt vett.

Az elmúlt évtizedekben az ország több megyei levéltárában is látványos eredményeket felmutató közigazgatás- és hivataltörténeti kutatásoknak lehettünk tanúi. Dr. Fülöp Tamás, az NJE tudományos-rektorhelyettese beszélt az előzményekről, hiszen levéltári igazgatósága idején vette kezdetét az a több éves kutatómunka. Ennek eredményeként 2013 tavaszán minden érdeklődő számára hozzáférhetővé vált a megye vezető tisztségviselőinek nevét, hivatali beosztását és annak évkörét tartalmazó internetes archontológiai adatbázis első változata; majd később önálló kötetben is megjelent a Jász-Nagykun-Szolnok megye székházának és közigazgatásának története (1876-1990) c. monográfia.

Az igazgatóváltást követően a levéltári dokumentumok feltárása folyatódott.

Mint azt Csönge Attila igazgató elmondta, a munka eredményeként az 1876 és 1990 közötti megyei, járási, városi és az 1950 és 1990 közötti községi vezető tisztségviselők adatai immáron életrajzokkal és fényképekkel kibővítve, önálló internetes oldalon válnak mindenki számára hozzáférhetővé.

Főispánok, alispánok, járási főjegyzők, polgármesterek, tanácselnökök, vb titkárok és egyéb tisztségek viselőinek életrajzzal, esetenként fényképekkel kibővített bemutatását találjuk meg itt, hogy közös történelmünket, megyénk múltját jobban megismerhessük. Dr. Kállai Mária kormánymegbízott köszönetet mondott a munkában részt vevő levéltárosoknak, akik egyéb hivatali teendőik és szakmai kötelezettségeik mellett jelentős alapkutatást végezve igyekeztek minél teljesebb körben feltárni és megírni az adatbázisban szereplő tisztviselők életrajzait, míg a háttérben a levéltár elavult informatikai rendszerének modernizációja zajlott. Továbbá köszönet illeti azokat az állampolgárokat is, akik e kutatómunkához önzetlen segítséget nyújtva – az életrajzi adatok pontosításával, személyes iratok és fényképek közreadásával – teljesebbé tették a közigazgatás-történeti adatbázist –tette hozzá a kormánymegbízott.”

Forrás:
Elkészült Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár közigazgatás-történeti adatbázisának legfrissebb, kibővített, internetes változata; Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal; 2018. február 21.
Jász-Nagykun-Szolnok megye archontológiája 1876-1990. Ingyenesen elérhető a közigazgatás-történeti internetes a; Magyar Nemzeti Levéltár, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár; 2018. február 21.
Archontológia. Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási tisztségviselői 1876-1990; Magyar Nemzeti Levéltár, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár (A megye közigazgatás-történetét feltáró tanulmányok és az ahhoz kapcsolódó tisztviselői adatbázis)

A bejegyzés kategóriája: közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika, művelődés, szakirodalom, történelem
Kiemelt szavak: , , , , , , , , , , , , , .
Közvetlen link.