Fenntartható finanszírozás: a Bizottság cselekvési terve a zöldebb és tisztább gazdaság megvalósítására

„A Bizottság a mai napon közzéteszi stratégiáját egy olyan pénzügyi rendszer kialakítása érdekében, amely támogatja az EU éghajlatügyi és fenntartható fejlesztési menetrendjét.

Ahogy bolygónk egyre inkább szembesül az éghajlatváltozás és a kimerülőben lévő erőforrások kiszámíthatatlan következményeivel, sürgős fellépésre van szükség egy fenntarthatóbb modell követése érdekében. Évente mintegy 180 milliárd EUR további beruházás szükséges ahhoz, hogy megvalósítsuk az EU Párizsban vállalt, 2030-ra szóló célkitűzéseit, többek között az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 40%-os csökkentését. A Bizottság ezért ma a fenntartható finanszírozással foglalkozó magas szintű szakértői csoport ajánlásaira alapozva ütemtervet határoz meg annak érdekében, hogy megerősítse a finanszírozás szerepét a jól teljesítő, környezeti és társadalmi célokat is megvalósító gazdaság kialakításában.

A fenntartható finanszírozásról szóló mai cselekvési terv a tőkepiaci unióra irányuló erőfeszítések részét képezi, és célja, hogy bolygónk és társadalmunk érdekeit szolgálva kapcsolatot teremtsen a finanszírozás és az európai gazdaság sajátos szükségletei között. A cselekvési terv egyúttal a történelmi jelentőségű Párizsi Megállapodás és a fenntartható fejlesztési uniós menetrend megvalósítását szolgáló kulcsfontosságú lépések közé tartozik.

Frans Timmermans, első alelnök így nyilatkozott: „A zöldebb és fenntarthatóbb gazdaság felé való elmozdulás jó a munkahelyteremtésnek, jó az embereknek, és jó a bolygónknak. A mai napon azt biztosítjuk, hogy a pénzügyi rendszer e cél megvalósítását szolgálja. Javaslatunk lehetővé teszi a befektetők és a polgárok számára olyan kedvező döntések meghozatalát, amelyeknek köszönhetően a pénzüket felelősségteljesebb módon, a fenntarthatóságot támogatva használják fel.”

Valdis Dombrovskis, a pénzügyi stabilitásért, a pénzügyi szolgáltatásokért és a tőkepiaci unióért felelős alelnök a következőket mondta: „A magas szintű munkacsoport munkájára támaszkodva ma olyan nagy horderejű reformterveket terjesztünk elő, amelyek a fenntartható finanszírozás globális viszonyítási pontjává válhatnak. Csak a pénzügyi szektor segítségével tudjuk kipótolni az éghajlat- és energiapolitikai céljaink megvalósítását még akadályozó évi 180 milliárd EUR finanszírozási hiányt. Ez hozzájárul majd ahhoz, hogy fenntartható jövőt teremtsünk a jövő generációi számára.”

Jyrki Katainen, a munkahelyteremtésért, a növekedésért, a beruházásokért és a versenyképességért felelős alelnök a következőket mondta: „Az EU már most is élen jár az energiahatékonyságba és a szociális infrastruktúrára irányuló beruházások terén, az Európai Stratégiai Beruházási Alapnak (ESBA) köszönhetően. Az ESBA infrastruktúra-fejlesztési finanszírozása legalább 40%-ban olyan projektekre irányul majd, amelyek hozzájárulnak a Párizsi Megállapodás éghajlatváltozás elleni küzdelmet szolgáló céljainak megvalósításához. Ugyanakkor ahhoz, hogy megvalósíthassuk a tisztább és erőforrás-hatékonyabb körforgásos gazdaságra való átállást, elengedhetetlen, hogy megfelelő feltételeket biztosítsuk a magánbefektetők számára a fenntartható beruházásokhoz.”

Miguel Arias Cañete, az éghajlat- és az energiapolitikáért felelős biztos a következőket mondta: „A globális beruházások kulcsfontosságúak az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, és már több billiót fordítottunk olyan megoldásokra, mint a megújuló energiaforrások és az energiahatékonyság. A Párizsi Megállapodás hatalmas beruházási lehetőség. Hogyan tudjuk e lehetőséget megragadni? A mai cselekvési terv segítséget nyújt az európai pénzügyi szektornak ahhoz, hogy világviszonylatban a zöld technológiákra irányuló beruházások fő célpontjaként pozicionálja magát.”

A cselekvési terv fő elemei
Egy évvel ezelőtt a Bizottság magas szintű szakértői csoportot nevezett ki, amelynek feladatául tűzte, hogy átfogó ajánlásokat dolgozzon ki a pénzügyi szféra számára az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való átállás érdekében. A csoport zárójelentésére alapozva a Bizottság ma előterjeszti a fenntartható finanszírozás uniós stratégiáját, amely meghatározza a további munka ütemtervét és a következő lépéseket a pénzügyi rendszer valamennyi érintett szereplőjére vonatkozóan. Ezek közé tartoznak a következők:

  • A fenntartható finanszírozás közös nyelvének kialakítása, azaz egy olyan egységes uniós osztályozási rendszer – vagy taxonómia – létrehozása, amely meghatározza, mi számít fenntarthatónak, és mely területeken képes a fenntartható beruházás a legnagyobb hatást kifejteni.
  • Uniós címkék létrehozása a zöld pénzügyi termékek számára az említett uniós osztályozási rendszer alapján: ez lehetővé teszi majd a befektetők számára a zöld vagy kis szén-dioxid-kibocsátást biztosító kritériumoknak megfelelő beruházások azonosítását.
  • Az eszközkezelők és intézményi befektetők azon kötelezettségének pontosítása, amelynek értelmében figyelembe kell venniük a beruházási folyamat során a fenntarthatóság szempontját és tovább kell fejleszteniük a közzétételi követelményeket.
  • Annak előírása, hogy a biztosítási és befektetési vállalkozások ügyfeleik számára azok fenntarthatósági preferenciáit figyelembe véve nyújtsanak tanácsot.
  • A fenntarthatóság beépítése a prudenciális követelményekbe: a bankok és a biztosítók fontos külső finanszírozási forrásai az európai gazdaságnak. A Bizottság megvizsgálja a bankokra vonatkozó tőkekövetelmények újrakalibrálásának lehetőségeit (az úgynevezett zöld támogatási tényező bevezetésével) a fenntartható beruházások esetében, amennyiben ez kockázati szempontból indokolt, a pénzügyi stabilitás védelmének garantálása mellett.
  • A vállalati beszámolók átláthatóságának javítása: javasoljuk a nem pénzügyi beszámolásra vonatkozó iránymutatás felülvizsgálatát a Pénzügyi Stabilitási Tanács éghajlattal kapcsolatos pénzügyi tájékoztatással foglalkozó munkacsoportja által megfogalmazott ajánlásokhoz való fokozott igazodás érdekében.

Háttér-információk
Az EU és a világ különböző kormányai az éghajlatváltozásról szóló Párizsi Megállapodás és a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrend elfogadásával elkötelezték magukat a fenntarthatóbb gazdaság és társadalom mellett. Az EU máris jelentős lépéseket tesz a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó uniós éghajlat- és energiapolitikai keret, az energiaunió, a körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési terv és a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrend uniós végrehajtása révén.

A növekedés fenntarthatóbbá tételéhez a társadalom minden tagjának közreműködésére szükség van. A pénzügyi rendszer sem jelent kivételt. A magántőke fenntarthatóbb beruházások felé való irányításához átfogóan újra kell gondolni a pénzügyi rendszerünk működését. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy az EU fenntarthatóbbá tegye gazdaságának növekedését, biztosítsa pénzügyi rendszerének stabilitását, valamint ösztönözze a nagyobb átláthatóságot és a hosszabb távú szemléletet a gazdaságában. E gondolat az Európai Unió tőkepiaci unióra irányuló projektjének is központi eleme.

2016-ban a Bizottság létrehozta a fenntartható finanszírozással foglalkozó magas szintű szakértői csoportot, amelynek 20 tagja a civil társadalom, a pénzügyi ágazat és a tudomány világának vezető szakértőiből, valamint európai és nemzetközi intézmények megfigyelőiből került ki. A csoport 2018 januárjában tette közzé zárójelentését. Ebben nyolc kiemelt intézkedést javasolt, amelyek véleménye szerint alapvető elemei a fenntartható finanszírozásra irányuló bárminemű érdemi fellépésnek. A mai cselekvési terv a magas szintű szakértői csoport ajánlásaira épül.

A jelentés több kulcsfontosságú ajánlásával kapcsolatos munkát már a csoport 2017. július 13-i időközi jelentése is tárgyalta. Erre reagálva akkor a Bizottság javasolta, hogy az európai felügyeleti hatóságok feladatainak meghatározásában környezeti, társadalmi és irányítási tényezők is szerepeljenek. A Bizottság emellett nyilvános konzultációt folytatott az intézményi befektetők és az eszközkezelők fenntarthatósági vonatkozású kötelezettségeiről.

A Bizottság 2018. március 22-én magas szintű konferenciának ad otthont a ma előterjesztett cselekvési terv megvitatása céljából.

További információk
Sajtóközlemény
Adatlap
További információk a fenntartható növekedésről

Forrás:
Fenntartható finanszírozás: a Bizottság cselekvési terve a zöldebb és tisztább gazdaság megvalósítására; Európai Bizottság; IP/18/1404; 2018. március 8.
Lásd még: Frequently asked questions: Action Plan on financing sustainable growth

A bejegyzés kategóriája: energia, gazdaság, közigazgatás:külföldön
Kiemelt szavak: , , , , , , , , , , .
Közvetlen link.