A Kormány 1078/2018. (III. 13.) Korm. határozata az állami és önkormányzati közfeladat-kataszter létrehozásával kapcsolatos feladatok ellátásáról

„A Kormány az állami és önkormányzati feladatellátás hatékonyságának növelése, valamint a kormányzati döntéshozatal támogatása érdekében egyetért az állami és önkormányzati közfeladat-kataszter (a továbbiakban: Közfeladat-kataszter) KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00041 – „A szolgáltató kormányhivatali és közigazgatási modell bevezetése” – projekt keretében, európai uniós forrásból történő megvalósításával. Ezzel összefüggésben a Kormány

1. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy intézkedjen a Közfeladat-kataszter informatikai felületének kialakításáról;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2018. november 1.

2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a nemzetgazdasági miniszter és a belügyminiszter bevonásával készítsen részletes előterjesztést a 2019. évben egyszeri jelleggel és a 2020. évtől beépülő jelleggel, a Közfeladat-kataszter üzemeltetéséhez – ideértve az infrastruktúra, az operációs rendszer, az adatbázis-kezelő és az alkalmazás üzemeltetését is – szükséges költségvetési források biztosításáról a Pest Megyei Kormányhivatal és a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság vonatkozásában;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter, nemzetgazdasági miniszter belügyminiszter
Határidő: 2018. november 30.

3. felhívja a minisztereket, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter koordinálásával, az általa kiadott módszertan és ütemezés alapján határozzák meg a szabályozási felelősségi körükbe tartozó, illetve – a feladatellátásért felelős véleményének kikérésével – a köztársasági elnök, az Országgyűlés, az Alkotmánybíróság, az alapvető jogok biztosa, a bíróságok, az ügyészségek, az Állami Számvevőszék, a Költségvetési Tanács, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága, a Magyar Honvédség, az önkormányzatok, az autonóm államigazgatási szervek, az önálló szabályozó szervek és a Magyar Nemzeti Bank által ellátott közfeladatokat.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter, miniszterek
Határidő: 2018. december 31…”

Forrás:
A Kormány 1078/2018. (III. 13.) Korm. határozata az állami és önkormányzati közfeladat-kataszter létrehozásával kapcsolatos feladatok ellátásáról; Magyar Közlöny; 2018. évi 36. szám; 2018. március 13.; 1648-49.oldalak (PDF)

A bejegyzés kategóriája: közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , , , , .
Közvetlen link.