Mennyit ér az Egyesült Államok szövetségi kormányzatának adatvagyona?

„Az amerikai szövetségi kormányzat alighanem világviszonylatban is az egyik legnagyobb adat-előállító intézményrendszer. Szövetségi dolgozók ezrei hatalmas mennyiségű adatot gyűjtenek, állítanak elő, elemeznek és terítenek minden nap, az időjárási előrejelzéstől a gazdasági mutatókon át az egészségügyi statisztikákig. Ezek az adatok komoly hajtóerőt jelentenek az amerikai gazdaságban, mivel az üzleti világ a döntéshozatalában hasznosítja, de gyakran termékeikbe és szolgáltatásaikba is beépíti ezeket.
De mennyit érnek vajon ezek az adatok? Hogyan lehetne mérhetővé tenni? A választ egy olyan könyv adhatja meg, amely „Infonomics: How to Monetize, Manage, and Measure Information as an Asset for Competitive Advantage” címmel jelent meg nemrég. Ebben a szerző, Douglas B. Laney egy új szakterületet, az infogazdaságtant (infonomics) és annak alkalmazhatóságát mutatja be. Az infogazdaságtan módszertani keretet ad a szervezeti adatvagyon mérésére, pénzbeli értékének meghatározására és megfelelő menedzselésére. Bár a módszertant alapvetően vállalatok adatgazdálkodásának támogatására dolgozták ki, a DigitalGov hasábjain megjelent rövid ismertetés egyben a szövetségi közigazgatás adatvagyonának meghatározására is alkalmasnak látja.

Az info-gazdaságtan két legfontosabb koncepciója az információs teljesítmény-rés (Information Performance Gap, IPG), valamint az információs vízió-rés (Information Vision Gap, IVP). Az IPG azt a különbséget fejezi ki, ami a szervezet adatvagyonának realizált és elérhető értéke között van. Az IVP – ezzel szoros összefüggésben – azt a különbséget mutatja ki, ami az információk elérhető és a potenciális értéke között áll fenn.

Ezek a koncepciók a szövetségi ügynökségek számára is új perspektívákat adnak a szövetségi adatok felhasználásában. Az info-gazdaságtan, mint feljövőben lévő szakterület segíthet jobban meghatározni az intézményekben gyűjtött, előállított, elemzett és terített adatok értékét, ami segíthet a szervezeteknek digitális átalakításukban, amelynek a szerző négy fontos lépését határozta meg:

  1. Az adatvagyon előállítása és elhelyezése.
  2. Adat-partnerségi kapcsolatok megteremtése.
  3. Szemléletváltás a vezetőségben: az adat stratégiai vagyon.
  4. Az adatok felhasználása a szervezeti innovációban.

Ha az IPG és az IVP felhasználásával mérhetővé tesszük az ügynökségek információs vagyonát, az segít a felsővezetésnek abban, hogy azt a legnagyobb mértékben ki tudja aknázni a szervezeti innováció szolgálatában. Az infogazdaságtan mérési technikái pénzbeli értéket rendelnek hozzá a szövetségi információkhoz, ami támpontot ad a megtérülések meghatározásához költségvetési kérdésekben.

Egy másik hasznos alkalmazási terület az adatökoszisztémák feltérképezése, olyan esetekben például, mint amilyen egy korábbi kutatás volt a mezőgazdaság „big data” ökoszisztémájának áttekintésekor. Az infogazdaságtan mérési technikáinak alkalmazásával pontosabban lehet meghatározni az értéktermelést és annak eloszlását a nagy adatökoszisztémában.

A szövetségi kormány adatai jelentős szerepet játszanak az amerikai gazdaság értékteremtésében, ez a szerep azonban a mérhetőség nehézségei miatt nagyrészt homályban maradt eddig. Az infogazdaságtan feljövőben lévő mérési módszerei nem csak az információk értékének meghatározásában segítenek, hanem az azokkal történő gazdálkodás hatékonyságának javításában is.”

Forrás:
The Value of Federal Government Data; William Brantley; DigitalGov (U.S. General Services Administration); 2018. március 14.
Infonomics. How to Monetize, Manage, and Measure Information as an Asset for Competitive Advantage; Douglas B. Laney; Routledge; 2017 és Amazon
A Conversation with Author Douglas Laney; Routledge; 2017. szeptember 19.
Infonomics: An Interview with Gartner’s Doug Laney; Phil Simon; HuffPost; 2017. szeptember 21.
Infonomics; Gartner IT Glossary
Infonomics: The Economics of Information and Principles of Information Asset Management; Doug Laney; The Fifth MIT Information Quality Industry Symposium, July 13-15, 2011 (PDF)
The Data Briefing: Mapping the Big Data Ecosystem of U.S. Agriculture; William Brantley; DigitalGov (U.S. General Services Administration); 2016. február 3.
Szerkesztői megjegyzés: Az évek során az információtechnológia gazdasági szempontú vizsgálata során mások is használták már az „infonomics” kifejezést. Ebben a cikkben egy új jelentésében olvashatjuk.

A bejegyzés kategóriája: gazdaság, informatika, közigazgatás:külföldön, közigazgatási informatika, szakirodalom
Kiemelt szavak: , , , , , , , , , , .
Közvetlen link.