1175/2018. (III. 28.) Korm. határozat a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia megvalósítása érdekében 2018–2021. évek között szükséges intézkedésekről

„A Kormány

1. egyetért a Digitális Nemzeti Fejlesztési Program megvalósítása során elkészült Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégiáról szóló 1404/2017. (VI. 28.) Korm. határozat 4. pontja szerinti, a 2018–2021. évek közötti időszakra vonatkozó akciótervben foglaltakkal, és annak forrásigényét legfeljebb 15 238 000 000 forintban határozza meg;

2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – az igazságügyi miniszter, a belügyminiszter, a nemzetgazdasági miniszter bevonásával, valamint a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztossal (a továbbiakban: miniszterelnöki biztos) együttműködve – intézkedjen a közgyűjteményekben őrzött kulturális tartalmak digitális hozzáférésének és oktatási célú digitális felhasználásának elősegítése érdekében szükséges jogszabály-módosítások előkészítéséről;

Felelős: emberi erőforrások minisztere, igazságügyi miniszter, belügyminiszter, nemzetgazdasági miniszter, miniszterelnöki biztos
Határidő: 2018. szeptember 30.

3. a Nemzeti Adattár Projekt megvalósítása érdekében felhívja

a) az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a digitalizáláshoz szükséges szabványok és módszertani segédletek kidolgozásáról;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2019. február 28.

b) a belügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával, a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanáccsal és a Közgyűjteményi Digitalizálási Kollégiummal együttműködve – gondoskodjon az integrált keresőrendszer működését és műszaki tervezését tartalmazó megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséről;
Felelős: belügyminiszter, emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2019. április 30.

4. a Nemzeti Adattár Projekt megvalósítása érdekében felhívja továbbá a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere, valamint a belügyminiszter bevonásával – gondoskodjon

a) a 3. pont a) alpontja szerinti feladat megvalósítása érdekében a 2019. évben szükséges 10 000 000 forint rendelkezésre állásáról a 2019. évi központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében;

b) a 3. pont b) alpontja szerinti feladat megvalósítása érdekében a 2019. évben szükséges 50 000 000 forint rendelkezésre állásáról a 2019. évi központi költségvetés XIV. Belügyminisztérium fejezetében;

c) a mintaprojektek adataihoz szükséges keresőoptimalizálás kialakítása érdekében

ca) a 2019. évben 100 000 000 forint egyszeri forrás rendelkezésre állásáról a 2019. évi központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében;
cb) a 2020. évtől beépülő jelleggel 25 000 000 forint forrás rendelkezésre állásáról a központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében;

d) a Közgyűjteményi Digitális Stratégia népszerűsítését célzó többlépcsős marketingkampány megvalósítása érdekében
da) a 2019. évben 30 000 000 forint egyszeri forrás rendelkezésre állásáról a 2019. évi központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében;
db) a 2020. évben 25 000 000 forint egyszeri forrás rendelkezésre állásáról a 2020. évi központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében;
dc) a 2021. évben 25 000 000 forint egyszeri forrás rendelkezésre állásáról a 2021. évi központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter, emberi erőforrások minisztere, belügyminiszter
Határidő: az adott évi központi költségvetés tervezése során

5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon a múzeumi, levéltári és könyvtári területet, valamint a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap archívumait érintő

a) szolgáltatásfejlesztési feladatok végrehajtása érdekében
aa) a 2019. évben 512 000 000 forint egyszeri forrás rendelkezésre állásáról a 2019. évi központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében;
ab) a 2020. évben 518 000 000 forint egyszeri forrás rendelkezésre állásáról a 2020. évi központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében;
ac) a 2020. évtől beépülő jelleggel 197 000 000 forint forrás rendelkezésre állásáról a központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében;
ad) a 2021. évben 378 000 000 forint egyszeri forrás rendelkezésre állásáról a 2021. évi központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében;

b) gyűjteményfejlesztési feladatok végrehajtása érdekében
ba) a 2019. évben 2 723 000 000 forint egyszeri forrás rendelkezésre állásáról a 2019. évi központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében;
bb) a 2020. évben 1 830 000 000 forint egyszeri forrás rendelkezésre állásáról a 2020. évi központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében;
bc) a 2020. évtől beépülő jelleggel 985 000 000 forint forrás rendelkezésre állásáról a központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében;
bd) a 2021. évben 793 000 000 forint egyszeri forrás rendelkezésre állásáról a 2021. évi központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében;

c) aggregációfejlesztési feladatok végrehajtása érdekében
ca) a 2019. évben 840 000 000 forint egyszeri forrás rendelkezésre állásáról a 2019. évi központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében;
cb) a 2020. évben 406 000 000 forint egyszeri forrás rendelkezésre állásáról a 2020. évi központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében;
cc) a 2020. évtől beépülő jelleggel 349 000 000 forint forrás rendelkezésre állásáról a központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében;
cd) a 2021. évben 241 000 000 forint egyszeri forrás rendelkezésre állásáról a 2021. évi központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter, emberi erőforrások minisztere,
Határidő: az adott évi központi költségvetés tervezése során

6. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – a nemzeti fejlesztési miniszter és a nemzeti filmipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos (a továbbiakban: kormánybiztos) bevonásával – gondoskodjon a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. által fenntartott Magyar Nemzeti Filmarchívumot érintő

a) szolgáltatásfejlesztési feladatok végrehajtása érdekében
aa) a 2019. évben 150 000 000 forint egyszeri forrás rendelkezésre állásáról a 2019. évi központi költségvetés XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetében;
ab) a 2020. évben 50 000 000 forint egyszeri forrás rendelkezésre állásáról a 2020. évi központi költségvetés XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetében;
ac) a 2020. évtől beépülő jelleggel 20 000 000 forint forrás rendelkezésre állásáról a központi költségvetés XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetében;

b) digitális gyűjteményfejlesztési feladatok végrehajtása érdekében
ba) a 2019. évben 1 700 000 000 forint egyszeri forrás rendelkezésre állásáról a 2019. évi központi költségvetés XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetében;
bb) a 2020. évben 405 000 000 forint egyszeri forrás rendelkezésre állásáról a 2020. évi központi költségvetés XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetében;
bc) a 2020. évtől beépülő jelleggel 330 000 000 forint forrás rendelkezésre állásáról a központi költségvetés XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetében;

c) aggregációfejlesztési feladatok végrehajtása érdekében
ca) a 2019. évben 70 000 000 forint egyszeri forrás rendelkezésre állásáról a 2019. évi központi költségvetés XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetében;
cb) a 2020. évben 232 000 000 forint egyszeri forrás rendelkezésre állásáról a 2020. évi központi költségvetés XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetében;
cc) a 2020. évtől beépülő jelleggel 128 000 000 forint forrás rendelkezésre állásáról a központi költségvetés XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetében;
cd) a 2021. évben 82 000 000 forint egyszeri forrás rendelkezésre állásáról a 2021. évi központi költségvetés XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetében;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter, nemzeti fejlesztési miniszter, kormánybiztos
Határidő: az adott évi központi költségvetés tervezése során

7. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – a miniszterelnöki biztos és a kormánybiztos bevonásával – készítsen évenkénti előrehaladási jelentést a Kormány számára a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia 2018–2021. évek közötti feladatainak előrehaladásáról;

Felelős: emberi erőforrások minisztere, miniszterelnöki biztos, kormánybiztos

Határidő: első alkalommal 2020. február 28., ezt követően minden tárgyévet követő február 28.

8. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával – vizsgálja meg a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. által fenntartott Magyar Nemzeti Filmarchívumban és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Archívumában őrzött audiovizuális kulturális javak analóg állományának egységes elhelyezését szolgáló raktározás feltételeit, mérje fel a raktározás megvalósításának költségigényét, jogi feltételeit, és készítsen előterjesztést a Kormány számára.

Felelős: emberi erőforrások minisztere, nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2018. szeptember 30.”

Forrás:
1175/2018. (III. 28.) Korm. határozat a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia megvalósítása érdekében 2018–2021. évek között szükséges intézkedésekről; Nemzeti Jogszabálytár
A Kormány 1175/2018. (III. 28.) Korm. határozata a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia megvalósítása érdekében 2018–2021. évek között szükséges intézkedésekről; Magyar Közlöny; 2018. évi 45. szám; 2018. március 28.; 2158-2160. oldalak (PDF)
Lásd még: 1404/2017. (VI. 28.) Korm. határozat a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítása során elkészült Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégiáról; Nemzeti Jogszabálytár
Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia (2017-2025) (PDF)
Beszámoló az idei Muzeum@Digit Konferenciáról (2017. november 28-29); Lovász Dávid; Kalauz – a PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont szolgáltatástámogató honlapja; 2017. december 6. („A szervezők a szakmai program összeállításánál nagy hangsúlyt fektettek az idén elfogadott Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia (KDS) bemutatására”)

A bejegyzés kategóriája: informatika, közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika, média, művelődés, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , , , , , , , , , , .
Közvetlen link.