A héten olvastuk: válogatás a Közbeszerzési Értesítőben megjelent informatikai és szakpolitikai témájú eljárások eredményeiből – 2018. május 22-május 24.

Ajánlati/Részvételi felhívás

Informatikai rendszer szállítása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/99
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.05.25.
Ajánlatkérő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.06.22.
Rövid meghatározás:
„Informatikai rendszer szállítása, telepítése (Ajánlatkérő meglévő videokonferencia központi rendszerének bővítése és integrációja)”
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Az MTVA Office IBM Storage, SVC, Spectrum Protect és SAN rendszereinek supportja (tájékoztató az eljárás eredményéről)
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/96
Ajánlatkérő: Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap
Nyertes ajánlattevő: Inter-Computer-Informatika Zrt.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 54.999.419,- Ft
Lásd bővebben

Keretmegállapodás nemzetközi piacra segítő Regionális Startup Kompetencia Központ beszerzésére
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/96
Ajánlatkérő: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Nyertes ajánlattevő: PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft.
Rövid meghatározás:
A Nemzetközi piacra segítő Regionális Startup Kompetencia Központ beszerzés célja egy komplex kompetencia portfólió létrehozása és biztosítása a GINOP-3.1.3-15 projekt startup célcsoport szereplőinek nemzetközi piacra lépésének támogatásához
A közbeszerzés ismertetése:
Beszerzés tartalmi elemei és várható mennyisége:
1. Hazai IKT startup ökoszisztéma felmérések, felméréséi rendszer megalapozás, és nemzetközi célpiaci elemzések
Cél: módszertan és elemzések (startup/gazdasági/piaci/iparági) elkészítése; az INPUT projekt megvalósításához, továbbviteléhez szükséges hazai helyzet felmérése, továbbá a nemzetközi piacra juttatás érdekében a startupok számára szükséges célpiaci információk megszerzése.
Feladat:
a) Átfogó helyzetfelmérő elemzés készítése a hazai IKT startup ökoszisztémáról (jelenlegi helyzet, trendek, kihívások), továbbá olyan kutatási módszertan megalkotása, melynek segítségével a felmérés könnyen reprodukálható, illetve szükség szerint évenkénti követő tanulmányok készítése az ökoszisztéma fejlődésének bemutatására, visszamérésére.
b) Az INPUT program célcsoport szereplői számára a nemzetközi piacra lépést részletes információkkal megalapozó, a külföldi célpiacokat felmérő célpiaci tanulmányok készítése.
Mennyiség: 25 022 becsült szakértői óra, 8 db tanulmány.
2. Mentoráláshoz kapcsolódó talent management rendszer kialakítása és működtetése
Cél: Az INPUT projektbe jelentkező mentorok szűrése, kiválasztása és tehetséggondozása által a mentorálási tevékenység megfelelő minőségének biztosítása.
Feladat:
a) Mentor kiválasztási, kvalifikációs és tehetségmenedzsment rendszer megtervezése és kialakítása.
b) Kiválasztási- és tehetségmenedzsment rendszer működtetése a projekt teljes időtartama alatt.
c) A rendszerek működésének visszamérése, fejlesztése.
Mennyiség: 21 894 becsült szakértői óra
3. Üzletfejlesztést támogató tevékenységek, külpiacra felkészítés
Cél: Az INPUT projekt által kiválasztott startupok elsajátíthassák a külföldi piacra lépéshez szükséges ismereteket.
Feladat:
a) Startupoknak üzletfejlesztési támogató, személyre szabott szakértői tanácsadási tevékenységek biztosítása.
Mennyiség: 14 231 becsült szakértői óra
b) Startup-specifikus, külpiaci üzletfejlesztést támogató képzési portfólió kialakítása
Mennyiség: 2 189 becsült szakértői óra
c) Startup-specifikus, külpiaci üzletfejlesztést támogató képzések lebonyolítása (lsd: D körös (kompetenciafejlesztő) engedélyezett képzések):
Mennyiség: 5 472 becsült szakértői óra (684 becsült tréning nap) várhatóan 400 fő részére
4. Külpiaci kapcsolatépítés és utazásmenedzsment
Cél: nemzetközi piacok tekintetében konkrét üzleti lehetőségek, kapcsolatok feltárása, továbbá üzleti és egyéb találkozók, esemény részvételek teljes körű biztosítása.
Feladat:
a) Üzleti lehetőségek, kapcsolatok feltárása
b) Nemzetközi szakmai eseményekre (B2B, verseny, kiállítás, konferencia, célpiaci kapcsolatépítés, stb.) történő utaztatások előkészítése, megszervezése és teljes körű lebonyolítása.
c) Külföldi szakértők előadóként vagy szakmai partnerként Magyarországra tett látogatásainak megszervezése és teljes körű lebonyolítása.
Mennyiség:
Külföldi partnerkapcsolatok szerzése 1 478 becsült szakértői óra
Utazásszervezés tervezett keretösszeg bruttó 400 m Ft
5. Integrált döntéstámogató IT fejlesztés, fenntartás, üzemeltetés
Cél: A beszerzésben foglalt feladatrészek, valamint az INPUT projekt további szakmai feladatterületek működésének támogatása IT rendszerrel.
Feladat: Döntéstámogató IT rendszer fejlesztése, és üzemeltetése. A rendszer része a webes felületről elérhető döntéstámogató és adminisztrációs rendszer, illetve az elsősorban a startupoknak szóló mobilalkalmazás, melyen keresztül lehetőség van az INPUT program által szervezett eseményekre jelentkezniük és visszajelzéseket küldeniük a programmal kapcsolatban.
Mennyiség: 9 383 becsült szakértői óra
Érték: 1.273.174.917,- Ft
Lásd bővebben

VMware virtualizációs szoftverlicenszek beszerzése és kapcsolódó szolgálatások teljesítése – tájékoztató az eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/97
Ajánlatkérő: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nyertes ajánlattevő: 99999 Informatika Kft. – Aloha Informatika Kft. – USER Rendszerház Kft. – Professzionál Informatikai Zrt. – Etiam Kft. – Officium Szolgáltató Kft. – Soloron 40 Kft.; Traco Zrt. – IMG Solution Kft. – Valkyr Informatikai Kft. – Invigor Informatika Kft.; T-Systems Magyarország Zrt. – M&S Informatikai Zrt. – SzinvaNet Informatikai Zrt. – VRS Magyarország Kft.; Euro One Számítástechnikai Zrt. – Duna Elektronika Kft. – Enterprise Communications Magyarország Kft. – Flaxcom Holding Zrt. – M&M Computer Kft. – NETvisor Zrt. – PANOR Informatika Zrt., – RacioNet Zrt. – Rufusz Zrt. – TIGRA Kft.; Nádor Rendszerház Kft. – WSH Kft. – Dimension Data Magyarország Kft. – ALPHANET Zrt. – Symmetria Magyarország Zrt. – HUMANsoft Elektronikai Kft.; Sysman Informatikai Zrt. – Gamax Kft. – SMP Solutions Kft.; Areus Infokommunikációs Zrt. – ATOS Magyarország Kft. – SERCO Informatika Kft. – TR Consult Kft. – DIGITRAN Hungária Digitális Transzformáció Zrt.; Delta Systems Kft. – E-ZumIT Kft. – Inter-Computer-Informatika Zrt. – Invitech Megoldások Zrt. – LicensePort Zrt. – S&T Consulting Hungary Kft.
Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás kötése a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve a központosított közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó intézmények részére VMware virtualizációs szoftverlicenszek beszerzésére és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 2.500.000.000,- Ft
Lásd bővebben

KEHOP-1.6.0/15-2016-00009 azonosító számú projekt keretében iparbiztonsági távmérőhálózat továbbfejlesztése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/97
Ajánlatkérő: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Nyertes ajánlattevő: MLR Tech Üzemeltetési és Szolgáltató Kft.
A közbeszerzés ismertetése:
KEHOP-1.6.0/15-2016-00009 azonosító számú projekt keretében iparbiztonsági távmérőhálózat továbbfejlesztése
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 3.667.430.000,- FT
Lásd bővebben

Külügyi Humánerőforrás-gazdálkodási és Oktatási Rendszer (KHOR) fejlesztése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/97
Ajánlatkérő: Külgazdasági és Külügyminisztérium
Nyertes ajánlattevő: Tigra Computer – és Irodatechnikai Kft.
Rövid meghatározás:
„A Külgazdasági és Külügyminisztérium humánerőforrás-gazdálkodásának és belső képzési rendszerének fejlesztése” című KÖFOP-2.1.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosító jelű kiemelt projekthez kapcsolódóan a Külügyi Humánerőforrás-gazdálkodási és Oktatási Rendszer (KHOR) fejlesztése.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 291.000.000,- Ft
Lásd bővebben

Elektronikus ügyintézési és intézményirányítási rendszerek Köznevelés Állami Fenntartóihoz,ill. fenntartásukban lévő köznevelési intézményekhez történő bevezetése és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/97
Ajánlatkérő: Klebelsberg Központ
Nyertes ajánlattevő: eKRÉTA Informatikai Zrt.; Rufusz Computer Informatika Zrt.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 3.699.180.000,- Ft
Lásd bővebben

Az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer (EKEIDR) moduljainak, rendszerelemeinek szupport szolgáltatásainak biztosítása a műszaki leírásban részletezettek szerint – 2018
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/97
Ajánlatkérő: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Nyertes ajánlattevő: SDA DMS Zrt.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 28.000.000,- Ft
Lásd bővebben

Balabit SSB termékkövetés/2018 Tájékoztató az eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/98
Ajánlatkérő: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.
Nyertes ajánlattevő: Officium Szolgáltató Kft.
A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Balabit SSB termékkövetés/2018”
Licenckövetési szerződés a műszaki leírásban részletezett Balabit SSB termékek követésének meghosszabbítására 12 (tizenkettő) hónapon keresztül.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 3.270.960,- Ft
Lásd bővebben

Általános fejlesztési keretmegállapodás (KBE/093/2016) – eredmény tájékoztató 2017. III. n.év
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/99
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Bank
Nyertes ajánlattevő: Argonsoft Informatikai Szolgáltató Kft.
Rövid meghatározás:
Általános fejlesztői keretmegállapodás.
Microsoft termékekhez köthető, Windows Phone, Apple iOS és Android operációs rendszerekhez köthető, illetve Linux operációs rendszeren futó alkalmazásokhoz (Red Hat Enterprise, CentOS) kapcsolódó fejlesztési kompetencia biztosítása 100 000 000 HUF keretösszeg kimerüléséig.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 33.398.400,- Ft
Lásd bővebben

Eredménytájékoztató – „Hardver eszközök és projektorok beszerzése”
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/99
Ajánlatkérő: Lechner Nonprofit Kft.
Nyertes ajánlattevő: LASERNETWORKS Kft.; Etiam Kft.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 6.935.410,- Ft
Lásd bővebben

Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény

Inforex fejlesztése és működtetésének támogatása 2018 – 2019
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/98
Ajánlatkérő: Magyar Export-Import Bank Zrt.
Nyertes ajánlattevő: FX SOFTWARE ZRT.
A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgya az Inforex alkalmazás továbbfejlesztése és a szoftver működtetéséhez, üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok elvégzése.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) 65.200.000,- Ft
Lásd bővebben

Szerződéskötési szándék – Az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer (EKEIDR) moduljainak, rendszerelemeinek szupport szolgáltatásainak biztosítása a műszaki leírásban részletezettek szerint
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/99
Ajánlatkérő: Budapest Főváros Kormányhivatala
Nyertes ajánlattevő: SDA DMS Zrt.
Rövid meghatározás: Az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer (EKEIDR) moduljainak, rendszerelemeinek szupport szolgáltatásainak biztosítása a műszaki leírásban részletezettek szerint
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) 60.000.000,- Ft
Lásd bővebben

A bejegyzés kategóriája: gazdaság, információ röviden, közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika
Kiemelt szavak: , , .
Közvetlen link.