Az Európai Bizottság nagyobb támogatást javasol a nagy teljesítményű infrastrukturális beruházások finanszírozására

„A 2021–2027-re szóló következő, hosszú távú uniós költségvetés részeként az Európai Bizottság ma az „Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz” megújítására tesz javaslatot, melynek keretében 42,3 milliárd euró összegű költségvetés állna rendelkezésre az európai közlekedési (30,6 milliárd EUR), energetikai (8,7 milliárd EUR) és digitális (3 milliárd EUR) infrastrukturális hálózatokba történő beruházások támogatására.

A 2014–2020 közötti időszakhoz [1] képest ez 47%-os növekedést jelent, ami bizonyítja az EU elkötelezettségét egy jól összekapcsolt és integrált Unió mellett, ahol a polgárok és a vállalkozások teljes mértékben élvezhetik a szabad mozgás és az egységes piac előnyeit. A 2021–2027 közötti időszakra vonatkozóan a Bizottság az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz környezetvédelmi dimenziójának hangsúlyozását javasolja azzal a céllal, hogy az eszköz keretében rendelkezésre álló költségvetés 60%-át az éghajlat-politikai célkitűzések megvalósítására fordítsák. Ez segíteni fog az energiaunió megerősítésében, hozzájárul a Párizsi Megállapodás szerinti uniós kötelezettségvállalások teljesítéséhez, továbbá megszilárdítja Európa globális vezető szerepét az éghajlatváltozás elleni küzdelemben.

Maroš Šefčovič energiaunióért felelős alelnök a következőképpen fogalmazott: „A Párizsi Megállapodás óta az ágazatok közötti kapcsolatok kialakítása elengedhetetlenné vált. Az új Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz még nagyobb szinergiákat hoz létre a közlekedési, energetikai és digitális ágazatok között az energetikai átállás hatásának maximalizálása érdekében. Ezenkívül megemelt költségvetése és más eszközökkel való ötvözése révén lehetővé válik, hogy Európa megőrizze globális vezető szerepét az olyan innovatív projektek kivitelezésében, mint az intelligens energiahálózatok és az energiatárolás.”

Miguel Arias Cañete, az éghajlat- és az energiapolitikáért felelős európai biztos hozzátette: „E javaslat hozzá fog járulni a tiszta energiákra való áttéréshez szükséges infrastruktúra létrehozásához és a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai célkitűzések megvalósításához. Az új program segíteni fog továbbá az olyan stratégiai jellegű projektjeink végrehajtásában, mint például a balti államoknak az európai villamosenergia-hálózatokkal való összehangolása, ami alapvető fontosságú egy valós energiaunió létrejöttéhez.”

Violeta Bulc, a közlekedéspolitikáért felelős uniós biztos így nyilatkozott: „A közlekedés olyan terület, ahol az EU kézzelfogható előnyöket biztosít polgárai számára, és ma egy eddig példátlan költségvetésre teszünk javaslatot, mellyel javíthatjuk a mobilitást kontinensünk egészén. Azt szeretnénk, hogy az európaiak a világ legmodernebb, legbiztonságosabb, legtisztább és legjobban összekapcsolt hálózatát vehessék igénybe. Ez a legkevesebb, amit megérdemelnek.”

A Bizottság javaslatának célja a közlekedési, energetikai és digitális ágazat jobb integrálása a dekarbonizáció és az uniós gazdaság digitális átalakulásának felgyorsítása érdekében. Például a tiszta mobilitási megoldásokhoz – úgymint az elektromos közlekedés – a közlekedési és az energiaágazat közötti jobb integrációra van szükség. További példaként említhetők az önálló mobilitás, az energiatárolás és az intelligens energiahálózatok.

1. Közlekedés: biztonságos, tiszta és összekapcsolt mobilitás

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz támogatni fogja az intelligens, fenntartható, inkluzív, biztonságos és zavartalan mobilitást, összhangban az Európa mozgásban intézkedéscsomag javaslataival és az EU közlekedési infrastruktúrára vonatkozó politikájával. Segíteni fog például a közlekedés dekarbonizációjában azáltal, hogy előtérbe helyezi a környezetbarát módokat (pl. a vasúti közlekedést), továbbá létrehozza az elektromos járművek töltésére szolgáló állomások európai hálózatát. Ezenkívül a Bizottság azt javasolja, hogy nagyobb hangsúlyt fektessenek a hálózatok korszerűsítésére, különösen pedig biztonságosabbá és védettebbé tételükre. Az európai szolidaritás konkrét kifejezéseként a költségvetés egy részét (11,3 milliárd euró) a Kohéziós Alapból támogatásra jogosult tagállamok számára tartják fenn.

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz első alkalommal a polgári-katonai, kettős felhasználású közlekedési infrastruktúra számára is támogatást fog nyújtani, 6,5 milliárd euró összegben. A cél az európai közlekedési hálózat hozzáigazítása a katonai ágazat által támasztott követelményekhez, emellett pedig a katonai mobilitás javítása az EU-ban. Ez jelentős hozzájárulást jelent majd a teljes körű védelmi unió 2025-ig történő megvalósításához, ami a jelenlegi Bizottság egyik politikai prioritása. A mai javaslat a 2017 novemberi közös közlemény és a 2018 márciusi cselekvési terv nyomán született meg.

2. Energia: megfizethető, biztonságos és fenntartható energia

Az energiaágazatban az új Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz lehetővé fogja tenni egy valódi energiaunió létrehozását, és a Tiszta energia valamennyi európai számára kezdeményezéscsomag javaslatainak célkitűzéseivel összhangban támogatni fogja az energetikai átállást. Ezáltal lehetővé válik, hogy Európa az élvonalban maradjon a tiszta energiákra való átállás terén, összhangban a Juncker elnök vezette Bizottság azon politikai prioritásával, miszerint az Uniónak világelsővé kell válnia a megújuló energia tekintetében.

Ebből a célból a költségvetésnek egy új ága fogja támogatni a tagállamok közötti együttműködést a megújulóenergia-generálásra vonatkozó, határokon átnyúló projektek terén a megújuló energiát hasznosító, piacképes technológiák stratégiai bevezetésének előmozdítása érdekében. A program továbbra is támogatni fogja a transzeurópai hálózati infrastruktúrákat azáltal, hogy lehetővé teszi a belső energiapiac további integrációját, fokozza a hálózatok határokon és ágazatokon átnyúló interoperabilitását, valamint megkönnyíti a dekarbonizációt és garantálja az energiaellátás biztonságát.

3. Digitalizáció: nagy kapacitású, széles sávú hálózat

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz támogatást fog nyújtani az olyan, legkorszerűbb digitális infrastruktúra létrehozásához, amely lefekteti a működőképes digitális egységes piac alapjait. Az európai ipar digitális átalakulása és az ágazatok – például a közlekedés, az energia, az egészségügy és a közigazgatás – korszerűsítése a megbízható, megfizethető, minőségi, nagy, illetve nagyon nagy kapacitású hálózatokhoz való egyetemes hozzáférés függvénye. A nagy kapacitású hálózatok és infrastruktúra iránt az elektronikus hírközlés terén tapasztalható, egyre növekvő kereslet okán az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz nagyobb jelentőséget fog tulajdonítani a digitális hálózati infrastruktúrának.

A következő lépések

Az általános hosszú távú uniós költségvetésről és ágazati javaslatairól szóló gyors megállapodás döntő fontosságú annak biztosításához, hogy az uniós pénzeszközök hatására mihamarabb megszülessenek az első kézzelfogható eredmények. A késedelem számos, jelenleg zajló nagyszabású infrastrukturális projektre is jelentős hatást gyakorolna. A közlekedési ágazatban ez olyan kiemelt projekteket érintene, mint a Rail Baltica, Brenner Tunnel, Lyon-Turin és Evora-Merida stb. vasúti összeköttetések. A Rail Baltica projekt esetében például a megépítéséhez szükséges legnagyobb közbeszerzéseket 2021-ben el kell indítani. Ez döntő fontosságú ennek a projektnek a befejezéséhez, amely a balti térségben öt millió ember összekapcsolását fogja lehetővé tenni.

Ha a következő hosszú távú költségvetésről 2019-ben megszületik a döntés, akkor biztosított lesz a zökkenőmentes áttérés a jelenlegi hosszú távú költségvetésről (2014–2020) az újra, és kiszámítható körülmények között, folyamatos átmenet valósulhat meg, ami mindenkinek érdeke.

Háttér-információk

A transzeurópai a hálózatok és a határokon átnyúló együttműködés nemcsak az egységes piac működése szempontjából döntő fontosságúak, hanem az energiaunió és a digitális egységes piac megvalósulása, valamint a fenntartható közlekedési módok fejlesztése szempontjából is stratégiai jelentőségűek. Uniós beavatkozás nélkül azonban a magánszereplők és a nemzeti hatóságok nem kapnak elég ösztönzést arra, hogy határokon átnyúló infrastrukturális projektekbe ruházzanak be.

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz célja, hogy uniós társfinanszírozás segítségével orvosolja ezt a helyzetet. A finanszírozás odaítélése az Európai Bizottság és az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynöksége (INEA) által irányított pályázati felhívások alapján történik.

Az InvestEU programmal együtt ez az eszköz a beruházási szakadék áthidalásához is hozzájárul Európában, ezáltal pedig munkahelyeket teremt és gazdasági növekedést eredményez.

További információk
Jogi szöveg és tájékoztató
A jövő uniós költségvetése
A transzeurópai közlekedési hálózatra vonatkozóan javasolt kiigazítások

[1] A 2014–2020-as és a 2021–2028-as időszak összehasonlítása folyó áron az EU-27-re vonatkozóan. A növekedés 2018-as, változatlan árakon 29%.”

Forrás:
Uniós költségvetés: A Bizottság nagyobb támogatást javasol az európai polgárok összeköttetését biztosító, nagy teljesítményű infrastruktúrákba való beruházások finanszírozására; Európai Bizottság; 2018. június 6.; IP/18/4029

A bejegyzés kategóriája: energia, gazdaság, közigazgatás:külföldön, távközlés
Kiemelt szavak: , , , , , , .
Közvetlen link.