Blokklánc és okos szerződések

„A sokak által már jól ismert Bitcoin (virtuális fizetési eszköz) mögött egy teljesen új, innovatív technológia a Blockchain áll, mely olyan problémák kiküszöbölésére talált megoldást, mint a tranzakciók harmadik fél nélkül történő lebonyolítása.

Mi is az a Blockchain?
Lényegében egy felhasználók közötti (Peer-to-Peer), nyilvános, megosztott, digitális főkönyv, mely az összes eddig lezajlott tranzakciót tartalmazó nyilvántartást vezet, emellett biztosítja a felhasználók anonimitását.

Vannak, akik számára még nem világos, hogy pontosan milyen lehetőségeket is rejt magában ez a technológia. A Blockchain használatával egy meghamisíthatatlan és biztonságos nyilvántartási rendszer jön létre, melynek alapját a decentralizáltság garantálja, tulajdonképpen ettől lesz feltörhetetlen, és hiteles a rendszer.

A felhasználási lehetőségek tekintetében sokan számos hasonlóságot vélnek felfedezni az internet és a Blockchain között, így annak elterjedése alapjaiban változtatja majd meg társadalmi rendszerünket.

Okos szerződések fogalma
Az okos szerződések vagy ún. smart contract-ok a Blockchain hálózat felhasználásával képesek adatok és események rögzítésére, melyek egy előre kódolt utasításnak köszönhetően az adott esemény bekövetkezésekor automatikusan végrehajtásra kerülnek. Külön sajátossága, hogy a szerződésbe foglalt kikötéseket nem lehet utólag átírni, vagy módosítani.

A fogalmat Nick Szabo egy amerikai – azonban egyes források szerint magyar származású informatikus alkotta meg a ’90-es évek alatt. Elképzelése szerint a smart contract legnagyobb előnyeként szolgált a hagyományos papír alapú szerződésekkel szemben, hogy előre meghatározott feltételek bekövetkezése alapján a szerződést automatikusan, közvetítő közreműködése nélkül végrehajthatók.

Okos szerződések a gyakorlatban
Egy lakás-adásvételi szerződés kapcsán, miután a felek a szerződést megkötötték, a vevő a meghatározott bankszámlára átutalással teljesíti a vételárat, az eladó elismeri a vételár átvételét, és ezzel egyidejűleg automatikusan lemond a tulajdonjogról. Ezt követően a nyilatkozata továbbításra kerülhet az illetékes (jövőbeli) földhivatalba, ahol a rendszer azonnal bejegyzi a tulajdonjog változást az ingatlan nyilvántartásba.
A szerződés alkalmazása, tehát kiküszöbölné az eladó részéről történő joggal való visszaélés lehetőségét, valamint az ügyvédek napokig, hetekig tartó ügyviteli ügyintézését.

Milyen előnyei vannak az okos szerződéseknek?
Az okos szerződések a Blockchain hálózat adta összes lehetőséget kihasználják, így a biztonságot garantálja a titkosított, osztott, és meghamisíthatatlan adatbázis rendszer. Mivel a legtöbb eljárás automatikusan, és közvetítő (ügyvéd, közjegyző, bank, más hatóságok) közreműködése nélkül, a feltételek teljesülésekor bekövetkezik, ezért a felmerülő költségek jóval minimálisabbak a hagyományos szerződésekhez képest. Továbbá lehetővé teszi, hogy akár teljesen anonim módon is szerződjenek a felek.

Az okos szerződések hátrányai
Decentralizált rendszer
A védelem garantálása szempontjából a decentralizált (központi kibocsátó nélküli) rendszer egyik jelentős hátrányának tekinthető, az hogy a felhasználók számára nincs egy olyan szerv, akihez egy esetleges jogsérelem felmerülése esetén, jogaik védelme érdekében fordulhatnának.

Emberi mulasztás, vagy hiba
A szerződés alapjául szolgáló kódokat emberek rögzítik, így az emberi tényező magában hordozza az esetleges hibák eshetőségét, mely a rendszer sajátosságaiból fakadóan megváltoztathatatlan.

Elállás, és felmondás
Ha a kötelezett fél az előírt feltételeknek eleget tett, a szerződés automatikusan, ex nunc végrehajtásra kerül, emiatt a szerződéstől történő elállásra, vagy a szerződés felbontására utólag már nincs lehetőség…”

Forrás:
„Okos szerződések” avagy okos életünk következő lépcsőfoka; Turányi Noémi; ars boni; 2018. június 24.
(A dolgozat a Bird & Bird, az Új Jogtár és az Arsboni által meghirdetett 2018. évi Cikkíró Pályázat keretében született.)

A bejegyzés kategóriája: informatika, jog, szakirodalom
Kiemelt szavak: , , , , , , , .
Közvetlen link.