A héten olvastuk: válogatás a Közbeszerzési Értesítőben megjelent informatikai és szakpolitikai témájú eljárások eredményeiből – 2018. július 2-július 6.

Ajánlati/Részvételi felhívás

Ajánlati felhívás – Informatikai szoftverrendszer
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/126
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.07.03.
Ajánlatkérő: Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.08.24.
A közbeszerzés ismertetése:
1.640 ágyszámmal rendelkező, 4.969 óra/hét összes szervezett óraszámú, 1166 számítógép munkaállomással rendelkező járó és fekvőbeteg ellátó intézményben medikai informatikai szoftverrendszer biztosítása, telepítése, bevezetése, karbantartása (szupport, szoftverkövetés, jogszabálykövetés) és üzemeltetése komplex szolgáltatás formájában az intézmény 4 telephelyén.
Lásd bővebben

Rendszerintegrációs platform (ESB) bevezetése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/127
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.07.04.
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Bank
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.08.06.
Lásd bővebben

Crocodile 2 Datex fejlesztés
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/128
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.07.05.
Ajánlatkérő: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.08.06.
Rövid meghatározás:
„Crocodile 2 Datex fejlesztés”
Vállalkozási szerződés keretében az intelligens közlekedési rendszerek kiépítése (tervezés, kivitelezés, MK egységes Forgalomirányító rendszerébe (FIR) történő integrálás) tárgykörében – az eljutási idő kijelzés rendszerének fejlesztése céljából Bluetooth alapú elektromos eszközök (szkenner) szállítása, telepítése és üzembe helyezése 17 + legfeljebb 5 helyszínen, továbbá szoftverelemek telepítése.
Lásd bővebben

Elektronikus jogi adatbázis beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/129
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.07.06.
Ajánlatkérő: Országos Bírósági Hivatal
Rövid meghatározás:
Szoftverhasználati szerződés keretében Magyarország és az Európai Unió joganyagát tartalmazó elektronikus jogi adatbázis, jogszabály-nyilvántartó és -visszakereső számítógépes program használatának biztosítása, valamint kapcsolódó szolgáltatások nyújtása.
Lásd bővebben

Eljárást megindító felhívás/2015

NIF Zrt. – közbeszerzési folyamattámogató rendszer
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/125
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
Közzététel dátuma: 2018.07.02.
Ajánlatkérő: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.07.31.
Nyertes ajánlattevő feladata a NIF Zrt. közbeszerzési folyamat-támogató rendszerének a fejlesztése, üzembe helyezése, az eredményes próbaüzemet követő élesítése, továbbá a rendszer élesítését követő 36 hónapos időtartam alatt a rendszer nyomonkövetése, valamint – Megrendelő erre vonatkozó eseti megrendelése esetén – a rendszer eseti továbbfejlesztése
Lásd bővebben

Hiánypótló szakmai művek közzététele EFOP345 (883)
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/125
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Közzététel dátuma: 2018.07.02.
Ajánlatkérő: Oktatási Hivatal
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.07.18.
A közbeszerzés rövid ismertetése: 25db felsőoktatási tankönyv elektronikus(online) közzétételi joga 2025.01.31-ig, Digitális Tankönyvtárban közzétételre.
Új szakkönyvek,tankönyvek, kézikönyvek elektronikus változatai, elektronikus oktatási anyagok, segédanyagok, amelyek a felsőoktatásban tananyagként vagy oktatási segédletként felhasználhatóak, az elektronikusan már elérhető állományhoz kapcsolódva vagy azt kiegészítve alkalmasak korszerű ismeretek elektronikus eszközökkel történő közvetítésére.
Feladat: Vagyoni értékű jogok szerzői művek elektronikus változatának közreadási vagy közzétételi joga ezen belül a felsőoktatási szféra számára releváns szakkönyvek nem kizárólagos időtartamra 2025.01.31-ig teljes körű nyilvánossággal.
Lásd bővebben

Skidata parkolástechnikai rendszer karbantartás
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/128
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Közzététel dátuma: 2018.07.05.
Ajánlatkérő: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.07.16.
A közbeszerzés rövid ismertetése: A Budapest Közút Zrt. által (jelenleg 10 helyszínen) üzemeltetett P+R parkolókban, a műszaki leírás 3. pontban részletezett Skidata rendszerű parkolás-technikai rendszerek karbantartása, garanciális és nem garanciális javítása, (eseti hibaelhárítása), valamint a karbantartáshoz szükséges alkatrészek, részegységek biztosítása. A Vállalkozónak a jelenlegi eszközparkon túl, a későbbiekben beszerzésre kerülő integráltan működő hardver / szoftvereszközökkel kapcsolatosan is a fenti szolgáltatások nyújtására képesnek kell lennie.
Becsült érték: 24.900.000,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Tájékoztató az „1K méretű LCD monitorok beszerzése” tárgyú eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/125
Közzététel dátuma: 2018.07.02.
Ajánlatkérő: HungaroControl Zrt.
Nyertes ajánlattevő: R+R Periféria Kft.
Adásvételi szerződés 298 db 1K méretű, a légiforgalmi irányítás céljait szolgáló LCD monitor beszerzése tárgyában.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 59.724.600,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató hirdetmény – Keszthely BAR
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/125
Közzététel dátuma: 2018.07.02.
Ajánlatkérő: Keszthelyi Kórház
Nyertes ajánlattevő: iERP Hungary Kft.
Rövid meghatározás:
Beteg leolvasó (mobil), betegérzékelő karszalag és betegazonosító rendszer szállítása, illesztése- és bevezetése a Keszthelyi Kórház részére
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 61.000.000,- Ft
Lásd bővebben

Táj. elj. er. – Adás-vételi szerz. adatátviteli berendezések és a menedzselésüket bizt. hardver és szoftver eszközök, valamint a rendszertámogatási szolgáltatások beszerzésére aggregációs szolgáltatói router beszerzés és gerinc router beszerzés 1. lehívás
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/125
Közzététel dátuma: 2018.07.02.
Ajánlatkérő: MVM NET Zrt.
Nyertes ajánlattevő: EURO ONE Számítástechnikai Zrt.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 846.253,- USD
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése” elnevezésű GINOP-3.4.3-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú pályázat
Lásd bővebben

Rezgésmonitoring rendszer beszerzése – Tájékoztató az eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/125
Közzététel dátuma: 2018.07.02.
Ajánlatkérő: ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.
Nyertes ajánlattevő: Spectronics Kft.
A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az „ELI lézer kutatóközpont megvalósítása GINOP-2.3.6-15-2015-00001 (ELI-ALPS) nagyprojekt 2. fázisa (P4)” projekt keretében rezgésmonitoring rendszer beszerzése”
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 43.670.000,- Ft
Lásd bővebben

Betegbiztonság növelését célzó RFID alapú rendszer beszerzése és beüzemelése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/126
Közzététel dátuma: 2018.07.03.
Ajánlatkérő: Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyertes ajánlattevő: Béker-Soft Informatika Kft.
Rövid meghatározás:
Betegbiztonság növelését célzó RFID alapú rendszer beszerzése és beüzemelése az EFOP-2.2.18-17-2017-00038 azonosítószámú pályázat keretében.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 123.240.000,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer (EKEIDR) moduljainak, rendszerelemeinek szupport szolgáltatásainak biztosítása a műszaki leírásban részletezettek szerint
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/126
Közzététel dátuma: 2018.07.03.
Ajánlatkérő: Budapest Főváros Kormányhivatala
Nyertes ajánlattevő: SDA DMS Zrt.
A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer (EKEIDR) moduljainak, rendszerelemeinek szupport szolgáltatásainak biztosítása a műszaki leírásban részletezettek szerint
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 60.000.000,- Ft
Lásd bővebben

A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI) informatikai rendszereinek üzemeltetése, karbantartása és hibaelhárítása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/127
Közzététel dátuma: 2018.07.04.
Ajánlatkérő: Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
Nyertes ajánlattevő: OMIKRON Informatika Kft
A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI) informatikai rendszereinek üzemeltetése, karbantartása és hibaelhárítása. Az IT rendszer főbb jellemzői: 348 db munkaállomás, 27 db fizikai és 5 db virtualizált szerver, 143 db switch és 1.972 db hálózati végpont
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): Érték: 44.911.000,- Ft
Lásd bővebben

MATLAB szoftverrendszer – Tájékoztató az eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/127
Közzététel dátuma: 2018.07.04.
Ajánlatkérő: ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.
Nyertes ajánlattevő: Gamax Laboratory Solutions Kft.
A közbeszerzés rövid ismertetése:
ELI lézer kutatóközpont megvalósítása GINOP-2.3.6-15-2015-00001 (ELI-ALPS) nagyprojekt 2. fázisa (P4)” projekt keretében MATLAB szoftverrendszer egyes felhasználási jogainak (licensz) megújítása, illetve további felhasználási jogának (licensz) felhasználóra történő átruházása és átadása, és a kapcsolódó szolgáltatások (szoftverkövetés, helyszíni telepítés és üzembe helyezés) beszerzése
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 39.799.603,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató eljárás eredményéről Microsoft Enterprise Agreement
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/128
Közzététel dátuma: 2018.07.05.
Ajánlatkérő: Fővárosi Vízművek Zrt.
Nyertes ajánlattevő: T-Systems Magyarország Zrt.
Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés, melynek tárgya Microsoft Enterprise Agreement szoftver licencek beszerzése.
A Fővárosi Vízművek 1999 óta folyamatosan rendelkezik Microsoft Enterprise Agreement szerződéssel. A licencek a FV Zrt. személyi számítógépeit, és az összes szerverét lefedik, ezek közé tartoznak az üzemirányítás SCADA szerverei, a közmű-nyilvántartási, munkairányítási rendszerek szerverei is…A szerződés biztosítja az új licencek beszerzését és a már használt verziók szoftverkövetését is.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 398.293,76 EUR
Lásd bővebben

Eredményhirdetmény – Vállalkozási szerződés keretében E-learning keretrendszer kidolgozása az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 azonosítószámú „Digitális kompetencia fejlesztése” című kiemelt projektben
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/128
Közzététel dátuma: 2018.07.05.
Ajánlatkérő: Klebelsberg Központ
Nyertes ajánlattevő: SDA Informatika Zrt.
A közbeszerzés ismertetése:
Képzési keretrendszer kialakítása és folyamatos működtetés biztosítása, valamint videó alapú e-learning tananyagok feltöltése az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 azonosítószámú, „Digitális kompetencia fejlesztése” című kiemelt projektben, a műszaki leírásban foglaltak alapján.
Jelen beszerzés keretei között olyan e-learning tanulás támogató keretrendszer biztosítás történik meg, ami horizontálisan képes támogatni a kiemelt projekt céljait, hozzájárulva annak keretei között esedékes, különböző IKT-alapú képzések megvalósulásához.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 64.800.000,- Ft
Lásd bővebben

Az MTVA meglévő grafikai rendszerének fejlesztése, valamint AR tracking eszközök szállítása és üzembe helyezése (tájékoztató az eljárás eredményéről)
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/128
Közzététel dátuma: 2018.07.05.
Ajánlatkérő: Médiaszolgáltatás – támogató és Vagyonkezelő Alap
Nyertes ajánlattevő: Rexfilm Broadcast és Kommunikációs Rendszerek Kft.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 187.521.760,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről – – Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal részére „Az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer (EKEIDR) moduljainak, rendszerelemeinek szupport szolgáltatásainak biztosítása”
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/128
Közzététel dátuma: 2018.07.05.
Ajánlatkérő: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Nyertes ajánlattevő: SDA DMS Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 35.000.000,- Ft
Lásd bővebben

LIBRA6i fejlesztési feladatainak megvalósítása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/128
Közzététel dátuma: 2018.07.05.
Ajánlatkérő: MVMI Informatika Zrt
Nyertes ajánlattevő: LIBRA SZOFTVER Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A közbeszerzés rövid ismertetése:
MVMI Zrt. villamosenergia és földgáz számlázási rendszereivel (LIBRA6i) kapcsolatosan felmerülő NAV online adatszolgáltatás célú fejlesztési feladat megvalósítása” tárgyban, az alábbiakban és a közbeszerzési dokumentumok részeként csatolt műszaki dokumentáció alapján:
A közbeszerzés tárgya, mennyisége, az elvárt szolgáltatások megnevezése:
LIBRA6i alaprendszer meghatározott törvény szerinti szoftverfejlesztési tevékenysége, mely eredményeként a villamosenergia és a földgázszámlázási üzletágban a meghatározott paraméterek szerinti számlák az előírt időkorláton belül automatikusan elküldésre kerülnek NAV meghatározott platformja felé.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 21.031.800,- Ft
Lásd bővebben

EFOP-2.2.18-17-2017-00040 számú pályázat keretében egységes betegazonosító rendszer beszerzése a Szent László Kórház részére_eredményhirdetmény
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/128
Közzététel dátuma: 2018.07.05.
Ajánlatkérő: Szent László Kórház (Sárvár)
Nyertes ajánlattevő: Asseco Central Europe Magyarország Zrt.
A közbeszerzés rövid ismertetése:
A projekt keretében a kórház egységes betegazonosító rendszer kiépítését tervezi, amely a lehető legnagyobb mértékben integrálódik az intézmény által jelenleg használt medikai és ápolási rendszer (a továbbiakban HIS) által lefedett folyamatokba.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 52.874.952,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről – A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00024 kódszámú, „A 21. század családtámogatása és nyugdíja” című projekthez kapcsolódóan hitelesítést támogató eszközök beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/128
Közzététel dátuma: 2018.07.05.
Ajánlatkérő: Magyar Államkincstár
Nyertes ajánlattevő: NETLOCK Informatikai és Hálózatbiztonsági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A közbeszerzés rövid ismertetése:
Tárgya: A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00024 kódszámú, „A 21. század családtámogatása és nyugdíja” című projekthez kapcsolódóan a Magyar Államkincstár hiteles papír alapú konverziós projektjének megvalósításához (TED 2017/S 074-142428 „A nyugdíjágazat irattáraiban lévő iratok feldolgozása, elektronikus másolatok készítése a nyugdíjfolyósítási szolgáltatásokhoz decentralizált módon történő hozzáférés és ügyintézés támogatása érdekében” alprojekthez szükséges hitelesítést támogató eszközök beszerzése
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 44.421.616,- FT
Lásd bővebben

Informatikai eszközbeszerzés
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/128
Közzététel dátuma: 2018.07.05.
Ajánlatkérő: II.Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (Miskolc)
Nyertes ajánlattevő: Euro-Profil Rendszerház Kft.
A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Informatikai eszközök beszerzése a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár részére”
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 7.994.775,- Ft
Lásd bővebben

Optikai gerinchálózat kivitelezése az északi és déli területen, egységes biztonságtechnikai rendszer megépítése, telepítése a meglévő épületeken közbeszerzési eljárás eredménye
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/128
Közzététel dátuma: 2018.07.05.
Ajánlatkérő: Népfőiskola Alapítvány (Lakitelek)
Nyertes ajánlattevő: Grepton Zrt.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 297.853.147,- FT
Lásd bővebben

Meghiúsult közbeszerzések

GINOP-6.1.2-15 “Digitális szakadék csökkentése” kiemelt projekt Háttér Informatikai Rendszerének szoftver supportja (tájékoztató az eredményről)
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/128
Közzététel dátuma: 2018.07.05.
Ajánlatkérő: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) a GINOP 6.1.2. „Digitális szakadék csökkentése” pályázat keretében megvalósuló projekt támogatásához kívánja a TÁMOP 2.1.2 projektben kifejlesztett, majd a jelen projektben továbbfejlesztett Háttér Informatikai Rendszer (HIR) szoftver támogatásához a jelen közbeszerzést lefolytatni.
Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejárt az ajánlati kötöttség és egyetlen ajánlattevő sem tartotta fenn az ajánlatát.
Lásd bővebben

A bejegyzés kategóriája: információ röviden, közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika
Kiemelt szavak: , , .
Közvetlen link.