A héten olvastuk: válogatás a Közbeszerzési Értesítőben megjelent informatikai és szakpolitikai témájú eljárások eredményeiből – 2018. július 16-július 20.

Eljárást megindító felhívás

Piackutatási szolgáltatások
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/135
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Közzététel dátuma: 2018.07.16.
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen működő Részvénytársaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.07.27.
A közbeszerzés mennyisége: Piackutatási szolgáltatások igénybevétele: tesztvetítés és fókuszcsoportos kutatás, valamint exit interjú és egyes marketing anyagokat vizsgáló kutatások megrendelése keretszerződés alapján.
A keretszerződés keretösszege 30.000.000,- Ft, azaz harmincmillió forint. Ajánlatkérő nem köteles a szerződés keretösszegét kimeríteni, nyertes ajánlattevő a megrendelések elmaradása miatt ajánlatkérő felé követeléssel nem élhet.
A piackutatási szolgáltatásokkal érintett filmek hozzávetőleges darabszáma a keretszerződés időtartama alatt: 15-25 db
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről

„Checkpoint Next Generation tűzfal rendszer egy évre szóló gyártói támogatása, valamint szakértői támogatás”
Közzététel dátuma: 2018.07.16.
Ajánlatkérő: Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.
Nyertes ajánlattevő: Innomatrix Services Kft.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül):
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 28.373.198,- Ft/A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 33.900.000,- FT
Lásd bővebben

Eredménytájékoztató – @VATAR
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/135
Közzététel dátuma: 2018.07.16.
Ajánlatkérő: Nemzeti Földalapkezelő Szervezet
Nyertes ajánlattevő: Care All Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Rövid meghatározás:
Nemzeti Földalapkezelő Szervezet által használt @VATAR rendszer fejlesztésének és support szolgáltatásának megrendelése két részajánlattétel biztosításával
A 2018-as év során az alábbi fejlesztések várhatóak:
– NÉBIH erdőleíró adatok bővítése és integrálása az NFA rendszerébe,
– Statisztikai rendszer bővítése,
– Vagyonelemek értékváltozását követő analitikus rendszer átalakítása,
– Földmérési és Távközlési Intézet (FÖMI) tulajdoni lap nyilvántartás adatok átadásra kerülnek a NemzetiFöldalapkezelő Szervezet részére XML formátumú adatállományban. Az adatok interfészen keresztültörténő betöltését biztosítani szükséges az @VATAR rendszerbe. A vagyonelemek és a beérkező adatokösszehasonlítása, automatikus/kézi korrekció biztosítása,
– Vagyonelem nyilvántartás bővítése,
– Időgép vagyonelem, HRSZ változások tekintetében,
– Vadászati jog @VATAR rendszerben történő nyilvántartásának kialakítása,
– Forster Központ által nyilvántartott adatok átvételének biztosítása,
– Új automatikus dokumentáció sablonok integrálása a rendszerbe,
– WEB-es pályáztatási anyagok fogadása és feldolgozás,
– ERP integráció átalakítása/bővítése.
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a fejlesztendő @VATAR integrált informatikai rendszert jelenleg 200 felhasználó használja. Az @VATAR Vagyonnyilvántartó Térinformatikai rendszer tartalmaz egyedi fejlesztéseket valamint dobozos termékeket.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 80.000.000,- Ft
Lásd bővebben

Keretmegállapodás optikai összeköttetések anyagainak szállítására – tájékoztató az eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/135
Közzététel dátuma: 2018.07.16.
Ajánlatkérő: MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt.
Nyertes ajánlattevő: FCI Kompozit Szigetelő Kft.;FHCE Kft.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 3.577.424,- EUR
Lásd bővebben

Etalon és kapcsolódó foglalkoztatáspolitikai rendszerek fejlesztése és rendszertámogatási szolgáltatásának beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/136
Közzététel dátuma: 2018.07.17.
Ajánlatkérő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: ArgonSoft Informatikai Szolgáltató Kft.
A közbeszerzés ismertetése:
Etalon és kapcsolódó foglalkoztatáspolitikai rendszerek fejlesztése és rendszertámogatási szolgáltatásának beszerzése.
Fejlesztés: 3520 óra, melyből 2707 óra fix és 812 óra opció. (Az opció lehívása Ajánlatkérő részéről nem kötelező)
Rendszertámogatás: A jelen beszerzés körébe tartozó informatikai rendszerekkel kapcsolatos hibaelhárítási és üzemeltetés támogatási feladatok elvégzése. Utóbbit havi 32 órában veheti igénybe Ajánlatkérő.
A rendszertámogatási szolgáltatás az alábbi éles üzemben lévő alkalmazásokra terjed ki:
– ETALON (Központi törzsadatbázis)
– HOKI (Hozzáférés-kezelő rendszer)
– FOKA (Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázis)
– ESTAT (Csoportos létszámleépítések webes bejelentő rendszere)
– Központi jogosultság
– NAV adatszolgáltatások feldolgozása
– KÖNYIR (Közérdekű munka nyilvántartási rendszer)
– TEA (Támogatási Eljárások Alkalmazása)
– VKP (Virtuális Közfoglalkoztatási Piac alkalmazás)
A rendszer 164 szervezeti egységet szolgál ki.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 94.000.000,- Ft
Lásd bővebben

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem részére irodai munkaállomások, valamint különféle kiegészítő bútorok bérlése a KÖFOP-2.1.1 és KÖFOP-2.1.2 projektek terhére
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/136
Közzététel dátuma: 2018.07.17.
Ajánlatkérő: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Nyertes ajánlattevő: HOLZMÖBEL 2012 Kft.
A közbeszerzés mennyisége:
– 240 db Irodai munkaállomás (1 db dolgozó asztal, 1 db görgős irodai szék, 1 db görgős alsó fiókos szekrény, 1 db polcos irattároló munkaállomásonként)
– 826 db különféle kiegészítő bútor.
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-2.1.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú „A közszolgáltatás komplex kompetencia, életpálya-program és oktatás technológiai fejlesztése KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés”
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 57.605.604,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató eljárás eredményéről – Integrált Szerződés- és Vagyonkezelő Rendszer fejlesztése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/136
Közzététel dátuma: 2018.07.17.
Ajánlatkérő: Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.
Nyertes ajánlattevő: ELEKTROPROJEKT 2000 Bt.
A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés az Integrált Szerződés- és Vagyonkezelő Rendszer (IVR) kiegészítése, új funkcióinak kifejlesztése, megvalósítása, bevezetése, betanítása, oktatása, az új funkciók alkalmazásához, felhasználásához szükséges, a szerződésben meghatározott vagyoni jogok átruházása, és a fejlesztéshez kapcsolódó szakmai támogatás biztosítása a mélyebb szintű integráltság érdekében, továbbá az IVR-hez fejlesztett új funkciók karbantartása 60 hónapos időtartamra az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. részére
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 12.896.000,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről – „OSZIR és RSZR rendszerek alkalmazás és infrastruktúra üzemeltetés-támogatási, valamint fejlesztési feladatainak ellátása”
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/137
Közzététel dátuma: 2018.07.18.
Ajánlatkérő: Magyar Államkincstár
Nyertes ajánlattevő: Tigra Computer- és Irodatechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Az Országos Szociális Információs Rendszer (OSZIR) és a Rehabilitációs Szakrendszer (RSZR) rendszerek alkalmazás és infrastruktúra üzemeltetés-támogatási, valamint fejlesztési feladatainak ellátása 36 hónapra. Az üzemeltetés és fejlesztés támogatása átfogó rendszerfelügyelet biztosításával.
A rendszerek
– nyílt forráskódú alkalmazás szerver használatát,
– nyílt forráskódú adatbáziskezelő használatát,
– nyílt forráskódú fejlesztő környezet használatát
igénylik.
A rendszerekben internetes böngésző használatával megvalósuló adatrögzítés történik, az ügymenettámogatás (folyamattámogatás) folyamatmotor eszköz felhasználásával valósul meg. Például a KENYSZI rendszernek több mint 10 000 regisztrált felhasználója van.
Az informatikai rendszerekben J2EE alapúak, például az RSZR rendszer Oracle adatbáziskezelőre épülő háromrétegű alkalmazásként került implementálásra.
A rendszerek jelenleg virtualizált környezetben kerülnek futtatásra.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 518.400.000,- Ft
Lásd bővebben

Multifunkciós eszközök beszerzése és üzemeltetése/2018. – tájékoztató eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/137
Közzététel dátuma: 2018.07.18.
Ajánlatkérő: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.
Nyertes ajánlattevő: Delta Services Kft.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): Érték: 27.195.855,- Ft
Lásd bővebben

Ultimate PE 3.1 Iktató Szakrendszer továbbfejlesztése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/137
Közzététel dátuma: 2018.07.18.
Ajánlatkérő: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.
Nyertes ajánlattevő: DMS One Zrt.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 34.420.000,- Ft
Lásd bővebben

Általános fejlesztési keretmegállapodás (KBF/377/2017) – eredmény tájékoztató 2018. II. n.év
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/138
Közzététel dátuma: 2018.07.19.
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Bank
Nyertes ajánlattevő: Grepton Informatikai Zrt.; Argonsoft Informatikai Szolgáltató Kft.
Általános fejlesztési keretmegállapodás.
Microsoft termékekhez köthető, Windows Phone, Apple iOS és Android operációs rendszerekhez köthető, illetve Linux operációs rendszeren futó alkalmazásokhoz (Red Hat Enterprise, CentOS) kapcsolódó fejlesztési kompetencia biztosítása ajánlatkérőnél felmerülő igények szerinti mennyiségben és összetétel szerint.
500 000 000 HUF keretösszeg kimerüléséig.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 36.379.600,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről- Az Egységes Magyar Munkaügyi Nyilvántartás (EMMA) alapján továbbfejlesztett Munkaügyi Adatbázis szoftverkövetési és támogatási szolgáltatásának nyújtása, továbbá a Munkaügyi Adatbázishoz kapcsolódó feladatok elvégzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/138
Közzététel dátuma: 2018.07.19.
Ajánlatkérő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: Visoft Kft.
A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az Egységes Magyar Munkaügyi Nyilvántartás (EMMA) alapján továbbfejlesztett Munkaügyi Adat-bázis szoftverkövetési és támogatási szolgáltatásának nyújtása, továbbá a Munkaügyi Adatbázishoz kapcsolódó alábbi feladatok elvégzése
A közbeszerzés mennyiség: 12 hónap időtartam support és összesen 96 óra fejlesztői kapacitás a szerződés időtartama alatt
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 17.988.000,- Ft
Lásd bővebben

„A KAPELLA 2 kapacitás-elosztó vasúti informatikai rendszerrel kapcsolatos továbbfejlesztési szolgáltatási tevékenység ellátása vállalkozási keretszerződés alapján a VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. részére”- tájékoztató az eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/138
Közzététel dátuma: 2018.07.19.
Ajánlatkérő: VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft.
Nyertes ajánlattevő: PEGACONSULT Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 70.000.000,- Ft
Lásd bővebben

Megbízási keretszerződés keretében az uniós pénzeszközök felhasználásához kapcsolódó közbeszerzési-jogi szakértői tanácsadás
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/139
Közzététel dátuma: 2018.07.20.
Ajánlatkérő: Magyar Államkincstár
Nyertes ajánlattevő: NAGY ÉS KISS Ügyvédi Iroda; IMPERIAL TENDER Kft.; “Ész-Ker” Zrt.
A közbeszerzés ismertetése:
Uniós pénzeszközök felhasználásához kapcsolódó közbeszerzési-jogi szakértői tanácsadás a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok szerint:
1. Közbeszerzési eljárások dokumentumainak közbeszerzési-jogi utóellenőrzése – 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 98. § (kedvezményezettek által lefolytatott közbeszerzési eljárások közbeszerzési-jogi szempontú utóellenőrzése).
2. Közbeszerzési eljárások dokumentumainak közbeszerzési-jogi utólagos ellenőrzése – 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 99. § (kedvezményezettek által lefolytatott közbeszerzési eljárások közbeszerzési-jogi szempontú utólagos ellenőrzése).
3. Közbeszerzési szerződések módosításának közbeszerzési-jogi utóellenőrzése – 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 100. § (1) bek. (kedvezményezettek által megkötött közbeszerzési szerződésmódosítások utóellenőrzése).
4. Közbeszerzési szerződések módosításának közbeszerzési-jogi utólagos ellenőrzése – 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 100. § (3) bek. (kedvezményezettek által megkötött közbeszerzési szerződésmódosítások utólagos ellenőrzése).
5. Belső szabályzatok elkészítése, felülvizsgálata
6. Az ellenőrzési eljárásokat elősegítő útmutatók, ellenőrző listák elkészítése
7. Közbeszerzési minőségbiztosítási folyamathoz, szabálytalansági eljárásokhoz kapcsolódó szakvélemények, állásfoglalások készítése, auditok során közreműködés, közbeszerzési-jogi szakértői tanácsadás és rendelkezésre állás
8. Szakmai konferenciákon, továbbképzéseken szakmai előadások (oktatások), workshopok tartása
A szerződés keretösszege: 1.789.200.000,- HUF (közbeszerzés mennyisége), amely 30% opciós mennyiséget tartalmaz.Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében 6500 db projekt keretében, 13 000 db közbeszerzési eljárás utó- vagy utólagos ellenőrzése, 4000 db szerződésmódosítás utó- vagy utólagos ellenőrzése. Audit ellenőrzés várhatóan a projektek 5 %-át érinti.
Ajánlatkérő évente két alkalommal tervezi szakmai előadások (oktatások), workshopok tartását.
Lásd bővebben

„COMPASS+ országos felhasználású, tudományos tartalmú elektronikus adatbázis és keresőfelület kialakítása vállalkozási szerződés keretében”
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/139
Közzététel dátuma: 2018.07.20.
Ajánlatkérő: Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ
Nyertes ajánlattevő: Onlearn-tech Informatikai Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
A közbeszerzés ismertetése:
A COMPASS országos szintű, PHP és MySQL alapú adatbázis, nyilvános,a közösségi könyvtárakban elektronikus formában elérhető, kurrens és archív tudományos adatbázisok listáját összegyűjti, rendszerezi és az egyéni felhasználók számára közszolgáltatás jelleggel, ingyenesen és korlátozás nélkül, szabadon hozzáférhetővé teszi, hogy a magyarországi és a határon túli felhasználók számára naprakész információt biztosítson az adott pillanatban Magyarországon hozzáférhető elektronikus tudományos tartalmak elérésének lehetőségeiről és módjáról. A Compass+ projekt célja interaktív webes platform létrehozása, amely az EISZ rendelkezésére álló adattömeg alapján hatékony és testre szabható felületén keresztül segíti az eligazodást úgy az EISZ tagintézmények, mint a kutatói közösség tagjai és a döntéshozók számára az intézményi teljesítménymérés és -értékelés, valamint rangsorolás területén, továbbá a nemzeti licencelőfizetés keretében elérhető tudománymetriai adatbázisok és szoftverek minél hatékonyabb és szakszerűbb felhasználása érdekében. Cél egy könnyen kezelhető, nyílt forráskódon alapuló webes, országos felhasználású, tudományos tartalmú elektronikus adatbázis (backend) és keresőfelület (dashboard) létrehozása.
Mennyiségi adatok:
A rendszerben tárolni kívánt rekordok nagyságrendje megközelíti a 10 millió rekordot.
A rendszert minimum 800 fő felhasználó fogja használni,
A beszerzés végleges össszértéke:
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 53.850.000 ,- Ft
Lásd bővebben

„Vonalkód olvasó és vonalkód nyomtató eszközök beszerzése az Állami Egészségügyi Ellátó Központ EFOP-2.2.0-16-2016-00007 projektjének keretén belül” 2. eljárás – Tájékoztató az eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/139
Közzététel dátuma: 2018.07.20.
Ajánlatkérő: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nyertes ajánlattevő: Freedom-Tech Informatika Kft.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 13.768.909,- Ft
Lásd bővebben

K1877 HHM telephelyén üzemelő technológiai kamerarendszer IP alapúra fejlesztése (tervezés és kivitelezés)
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/139
Közzététel dátuma: 2018.07.20.
Ajánlatkérő: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: FOR REST Vagyonvédelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 20.612.382,- Ft
Lásd bővebben
(HHM: Hulladékhasznosító Mű)

Meghiúsult közbeszerzések

Az Állami Számvevőszék költségvetési beszámolójának könyvvizsgálata (703/2018)
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/135
Közzététel dátuma: 2018.07.16.
Ajánlatkérő: Országgyűlés Hivatala
Szerződés/rész odaítélésre került: nem
x A szerződés megkötését megtagadták
A szerződés megkötésére nem került sor az ajánlati kötöttség időtartama alatt, mert a nyertes ajánlattevő, az East Audit Zrt. (4025 Debrecen, Széchenyi u. 15.) elállt a szerződéskötéstől. Az ajánlatkérő új közbeszerzési eljárást indít.
Lásd bővebben

Könyvtárszakmai rendszer licencek és kapcsolódó bevezetési, fejlesztési szolgáltatások beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/139
Közzététel dátuma: 2018.07.20.
Ajánlatkérő: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
A közbeszerzés ismertetése:
Könyvtárszakmai rendszer licencek és kapcsolódó bevezetési, fejlesztési szolgáltatások beszerzése.
Az Országos Széchenyi Könyvtár és a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség által létrehozott Konzorcium a 1605/2016 (XI. 8.) Korm. határozat szerinti Országos Könyvtári Rendszer projekt keretében beszerezni kívánja azt az informatikai rendszert, amely rendszer alkalmas lesz az Országos Széchenyi Könyvtár és csatlakozó más könyvtárak működésének kiszolgálására valamint a rendszerben kialakításra kerülő közös katalógus és digitális tartalomkezelés feladatainak ellátására.
Az OKR projekt központi eleme annak a könyvtári munkafolyamatokat támogató informatikai rendszernek a beszerzése, amely a nemzeti könyvtári feladatok maradéktalan kiszolgálása mellett alkalmas országos hálózatként, minden később csatlakozó könyvtár számára is teljes körű informatikai támogatást biztosítani. Feladata ezen felül még olyan központi szolgáltatások kiváltása, mint az országos közös katalógus (MOKKA) és az országos dokumentumellátó (ODR) rendszer. Figyelembe véve, hogy a beszerzés során kialakítandó rendszert célzottan és tudatosan egy országos, sok könyvtár kiszolgálására alkalmas, központilag telepített és üzemeltetett rendszerként értelmezzük, ezért ezt Országos Könyvtári Platformnak (továbbiakban OKP) neveztük el.
Az OKP keretében kialakítandó rendszer, alkalmas kell legyen:
• legalább 200 önálló könyvtár kezelésére
• legalább 1000 egyidejű könyvtáros-felhasználó feladatainak ellátására
• legalább 500.000 olvasói végfelhasználó feladatainak támogatására
• legalább 40 tranzakció kezelésére
a korábbiakban leírt követelmények szerint
Jelen felhívásra tett ajánlatban 500 egyidejű könyvtáros-felhasználó felhasználási jogát kell biztosítani, több könyvtárban.
Szerződés/rész odaítélésre került: nem
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hivatkozással a Miniszterelnökség által kiadott 2017/07/SZ/03415 számú, 2018. május 31-én kelt nem támogató tartalmú közbeszerzési ellenőrzési záró tanúsítványra, Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánította a Kbt. 75. § (2) bekezdés f) pontja alapján, tekintettel arra, hogy a közbeszerzések jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzését végző szerv megállapítása szerint súlyos jogsértés történt, és a közbeszerzési eljárás szabályai szerint ajánlatkérőnek már nincs lehetősége az eljárás jogszerűségét helyreállítani.
Ajánlattevők:
– Ex Libris (Deutschland) GmbH. (Gasstraβe 18, Haus 2, Hamburg, 22761, Németország, Adószám: DE 812264533)
– AXIS Rendszerház Kft. (1037 Budapest, Montevideo u. 8. Adószám: 12763742-2-41)
– EBSCO GmbH. (Bécs, Ignaz-Köck-Str. 9, 1210, Ausztria) Adószám: 26967293-2-51, ATU 14893203
Lásd bővebben

Notebook 2018/2 – eredménytájékoztató
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/139
Közzététel dátuma: 2018.07.20.
Ajánlatkérő: KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
A közbeszerzés rövid ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő számára az első ütemben 13 db könnyű üzleti notebook, illetve a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti írásbeli konzultációt követően további notebookok biztosítása bérleti konstrukció keretében Windows operációs rendszerrel, MS Office 2016 Prof. csomaggal együtt legfeljebb a 13.500.000,- Ft keretösszeg kimerüléséig. Ajánlatkérő a notebookokat egyben munkaállomásként is használni kívánja, ezért az ehhez szükséges kiegészítőkre nézve is kér ajánlatot.
Szerződés/rész odaítélésre került: nem
A befejezetlen eljárás oka:
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Figyelemmel arra, hogy kizárólag érvénytelen ajánlat került benyújtásra, a Kbt. 75. § (1) bekezdésének b) pontjára tekintettel az eljárást eredménytelen.
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Elektronikus jegyrendszer előkészítése és kivitelezése elnevezésű projekt kommunikációs feladataihoz kapcsolódó logisztikai, szállítási feladatok ellátása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/139
Közzététel dátuma: 2018.07.20.
Ajánlatkérő: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szerződés/rész odaítélésre került: nem
A befejezetlen eljárás oka:
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás beadott ajánlat hiányában a Kbt. 75.§ (1) bekezdés a) pontja alapján eredménytelen.
Lásd bővebben

A bejegyzés kategóriája: gazdaság, információ röviden, közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika
Kiemelt szavak: , , .
Közvetlen link.