1/2018. (VII. 23.) ITM utasítás az Innovációs és Technológiai Minisztérium szervezeti és működési rendjének ideiglenes meghatározásáról

„…1. § (1) Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) szervezeti és működési rendjét – a minisztérium új szervezeti és működési szabályzatának hatálybalépéséig terjedő időre – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet szerint az innovációért és technológiáért felelős miniszter feladat- és hatáskörébe utalt szakterületek vonatkozásában az 1. mellékletben foglaltak szerint szabályozom.

(2) Ha ez az utasítás eltérően nem rendelkezik, a minisztérium szervezeti és működési rendjére

a) a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás (a továbbiakban: MvM SzMSz),

b) az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (IX. 16.) EMMI utasítás (a továbbiakban: EMMI SzMSz),

c) a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2014. (X. 10.) NFM utasítás (a továbbiakban: NFM SzMSz),

d) a Nemzetgazdasági Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (I. 21.) NGM utasítás (a továbbiakban: NGM SzMSz), valamint

e) a Földművelésügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2017. (IV. 28.) FM utasítás (a továbbiakban: FM SzMSz)

2018. május 21-én hatályos rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott miniszteri utasítások egymásnak ellentmondó vagy párhuzamos rendelkezései esetén az NFM SzMSz vonatkozó rendelkezését kell alkalmazni…”

Forrás:
1/2018. (VII. 23.) ITM utasítás az Innovációs és Technológiai Minisztérium szervezeti és működési rendjének ideiglenes meghatározásáról; Nemzeti Jogszabálytár
Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 1/2018. (VII. 23.) ITM utasítása az Innovációs és Technológiai Minisztérium szervezeti és működési rendjének ideiglenes meghatározásáról; 3112-3125. oldalak (PDF)

A bejegyzés kategóriája: gazdaság, közigazgatás:magyar, technika, törvények, határozatok, tudomány
Kiemelt szavak: , , , .
Közvetlen link.