7/2018. (VIII. 1.) ME utasítás a Miniszterelnöki Kormányiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018. (VI. 11.) ME utasítás módosításáról

„…1. § Az SZMSZ 1. melléklet 4. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A miniszter közvetlen tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságokat, az azokkal kapcsolatban eljáró állami vezetőket és a szakmai felelős szervezeti egység megnevezését a 6. függelék tartalmazza.”

2. § Az SZMSZ 1. melléklet 62. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár)

„c) előkészíti a miniszter egyedi utasításával hatáskörébe utalt intézmények és egyéb szervezetek, továbbá a 6. függelék szerint hatáskörébe utalt gazdasági társaságok létrehozására, átalakítására, megszüntetésére vonatkozó döntéseket, valamint – az ágazatért felelős miniszter javaslatát beszerezve – a vezető tisztségviselők kinevezését, továbbá előkészíti a tagsági jogokat megtestesítő értékpapírokról vezetett számla feletti rendelkezésre vonatkozó döntéseket, illetve személyesen vagy az arra kijelölt alárendelt szervezeti egységek vezetői útján közreműködik azok végrehajtásában,”…”

Forrás:
7/2018. (VIII. 1.) ME utasítás a Miniszterelnöki Kormányiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018. (VI. 11.) ME utasítás módosításáról; Nemzeti Jogszabálytár
A miniszterelnök 7/2018. (VIII. 1.) ME utasítása a Miniszterelnöki Kormányiroda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018. (VI. 11.) ME utasítás módosításáról; Hivatalos Értesítő; 2018. évi 43. szám; 2018. augusztus 1.; 3590-3596. oldalak (PDF)

A bejegyzés kategóriája: gazdaság, közigazgatás:magyar, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , .
Közvetlen link.