E-közigazgatás 2018 konferencia – 2018. szeptember 19.

„8:30 Regisztráció
8:50 Megnyitó az IIR és a nap elnöke részéről

A fejlesztések és változások irányai a közigazgatásban

9:00-9:45 Önkormányzati ASP – a megvalósítók szemszögéből
* rövid összefoglalás az önkormányzati ASP projektről
* önkormányzati bevezetések státusza
* eddigi bevezetések, működés tapasztalatai
* hátralévő feladatok
÷ az önkormányzati ASP jövője, bővítési, továbbfejlesztési elképzelések
Előadók:
Krucsó Balázs, Projektvezető, Magyar Államkincstár
dr. Rupp Zoltán, Projektigazgató, NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

9:45-10:15 Önkormányzati ASP – eddigi tapasztalatok
Önkormányzati ASP tapasztalatok: áttérés a saját iratkezelésről az ASP-re
Milyen kérdések merültek fel az elmúlt hat hónapban és mik a tapasztalatok?
Hogyan halad az adatok migrálása az önkormányzatoknál?
Rendszer kiépítés, jogi áttekintés
Az ASP célja
Mit tud az ASP? – online űrlapkitöltés
Előadó: dr. Szigethy Balázs, Jegyző, Gönyűi Polgármesteri Hivatal

10:15-10:45 Kávészünet

10:45-11:15 ASP-ből postai küldemény előállítása
* a hibrid szolgáltatás lényege
* hitelesség biztosítása a papír alapú küldeményen
* előnyök
* tapasztalatok
Előadó: Váradi András, Senior projektmenedzser, Magyar Posta Zrt.

11:15-11:55 A felhő a magyar államigazgatásban – Privát és publikus felhő
Hogyan lehetne hibrid felhőket építeni?
Hol van helye a publikus felhőnek, és hol nincs?
A felhő biztonsági aspektusai: hagyományos állami szerv adatközpontjának és egy felhőszolgáltató szolgáltatásának összehasonlítása
Kockázatok a felhőben: állami szervek, közigazgatási szervek közötti adattovábbítási nehézségek
Lehetséges-e a publikus felhő használata az állami és önkormányzati szervek számára adattovábbítás, adattárolás céljából? Az Infobiztonsági és Infotörvény valamint GDPR alapján – a szigorú biztonsági előírások miatt

11:55-12:35 Űrlapkitöltés – Intelligens űrlaptechnológia
Mi garantálja az online űrlap hitelességét, sértetlenségét és letagadhatatlanságát?
ÁNYK-s űrlapkitöltés nehézségei és korlátai (csak a felületen lehet kitölteni, minden egyes önkormányzatnál újra ki kell tölteni az adatokat, manuális munkát generál)
Letölthető-e az űrlap a fogadószerv által hitelesítve, hogy az egy jogvita esetén felhasználható legyen?
Mi lesz az ÁNYK-val? Átalakul? Holt tart a az online űrlapkitöltés fejlesztése?
Mikor lesznek egységes űrlapok azonos típusú ügyekben az önkormányzatoknál, kormányhivataloknál és egyéb szerveknél?
OBH-s fennakadások
Mennyire vált be és terjedt el az e-papír?
Előadók:
Gaál Barna, E-közigazgatási főosztály-vezető helyettes, Belügyminisztérium
és további felkérések folyamatban.
Az előadás az előadók által módosításra kerül.

12:35-13:35 Ebédszünet

Iratkezelő rendszerek megfelelőségét, akkreditálását szabályozó rendelet

13:35-14:15 A közfeladatot ellátó szervek akkreditált rendszerei – 3/2018-as BM rendelet
Miért került sor a rendeletmódosításra?
Melyik szeüszökkel kell együttműködnie az iratkezelőnek és miért?
Működési tapasztalatok az ORFK vonatkozásában.
Milyen határidőkkel kell felkészülni az új követelményekre?
Mire kell odafigyelni a tanúsítás során?
Milyen szabványok megjelenése várható a közeljövőben?
Előadó: Jungbauer József, Kiemelt főelőadó Biztonság-felügyeleti és Ügykezelési Osztály, ORSZÁGOS RENDŐR FŐKAPITÁNYSÁG HIVATAL

E-ügyintézési törvény a gyakorlatban

14:15-15:30 E-ügyintézési törvény tapasztalatai
Mi történt január óta? Mikor intézhetnek minden lehetséges ügyet elektronikusan?
Mik az előzmények? Milyen jogszabály-alkotási előzmények voltak? Hogyan indultak el a minisztériumok, az önkormányzatok?
Hitelesítés: elektronikus aláírás/bélyegző, AVDH és az Iratérvényességi nyilvántartás – mikor melyiket használják?
Hogyan lehet online módon rendelkezésre álló dokumentumot (pl. építési engedélyt) hitelesen letölteni és máshol (pl. bankoknál) használni?
Miként akarják elősegíteni a jövőbeni elektronikus ügyintézést? EÜF BM
Hogyan állnak a fejlesztések? Hogyan lehet csatlakozni a központi szolgáltatásokhoz? Milyen lépéseket tesz a NISZ mint központi üzemeltető?
A felszámolás/végelszámolás alatt álló cégek illetve a felszámolást végző cég gyakorlatilag megkereshetetlen elektronikusan
Milyen módon ellenőrizték a jogszabályi megfelelést? BM: Felügyelet EÜF
Szükséges hozzáigazítani az e-ügyintézési törvényt a GDPR-hoz?
E-ügyintézés és GDPR kapcsolata: felmerülő kérdések: ha az ügyfél úgy dönt, hogy törli magát a rendszerből, vagy a regisztrációból
Előadók:
Gaál Barna, E-közigazgatási főosztály-vezető helyettes, Belügyminisztérium
és további felkérések folyamatban.
Az előadás az előadók által módosításra kerül.

15:30-16:15 Elektronikus kapcsolattartás egyes kérdései
Cégkapu használata:
Miként lehetséges, hogy a vállalatok közel egyharmada nem rendelkezik cégkapuval? rendkívül nehézkes kommunikáció, sokkal kisebb a sikeres kézbesítések száma egy tértivevényes postai levélnél
Mikorra várható a cégkapu fejlesztése és milyen hiányosságokat fog orvosolni?
Milyen megoldást javasolnak annak a problémának feloldására, hogy a cégkapuval rendelkező cégek harmada nincs folyamatos számítógép közelben, vagy nem ellenőrzi a cégkapuját rendszeresen, ezért sokkal kisebb a sikeres kézbesítések száma egy tértivevényes postai levélnél?
a felszámolás/végelszámolás alatt álló cégek illetve a felszámolást végző cég gyakorlatilag megkereshetetlen elektronikusan?
Hivatali bírságolás kérdése: népszerűtlenség vs adóbevétel kiesés
Előadó: Pándi Boglárka, Osztályvezető Termék-és szolgáltatásfejlesztési osztály, NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Az előadás az előadó által módosításra kerül.

16:15-16:30 Kávészünet

16:30-17:15 A hivatalok egymás közti kapcsolattartása
Mennyire megoldott a hivatali kapura kötelezettek egymás közötti kommunikációja?
A különböző ügyintézési felületeken miért nem jelenik meg a hivatali kapu, mint beküldő csatorna, tárhely? Miért csak az ügyfélkapus és cégkapus belépés az alkalmazott?
Amennyiben előzetes ügyintézői regisztrálást kér a beadványok indítása előtt egy hivatal, akiket ezután meghatalmazott személynek tekint az ügyben, miért a meghatalmazott személyes felületére küldi vissza a választ nem a társaság kijelölt hivatalos tárhelyére?
Mikorra várható ezeknek a hibáknak a hivatalok felületén történő javítása?
Mik az általánosan elfogadott dokumentumformátumok a hivatalok hivatali kapun történő kapcsolattartásánál? Sok esetben a hivatal olyan kiterjesztésű állományt kap, amit nem tud megnyitni.
SZEÜSZ-ök, KEÜSZ-ök: melyiket mire lehet használni? Hogyan kapcsolódnak ezek össze?
Hogyan működnek ezek a gyakorlatban?
Hol tart a biztonságos kézbesítési szolgáltatások fejlesztése, a központi jogosultságkezelés a közig intézményeknél? SZÜF: Személyes Ügyintézési Felület
Adatromlás kérdése: nem minden szervezet végez elektronikus kommunikációt, emiatt a hibrid megoldás miatt az adat folyamatosan romlik, mire a végfelhasználóhoz jut
Előadók:
Gaál Barna, E-közigazgatási főosztály-vezető helyettes, Belügyminisztérium
Pándi Boglárka, Osztályvezető Termék-és szolgáltatásfejlesztési osztály, NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Az előadás az előadók által módosításra kerül.

17:15-18:00 E-ügyintézés a kiemelt közfeladatot ellátó közműszolgáltatók esetében és e-közmű
Hogy kezdtek hozzá a bevezetéshez? Meddig tartott a folyamat?
CKP regisztrációk 2017-08-30-ig
HKP regisztrációk 2018-01-02-től
Dokumentumkezelési kollégák ügyfélkapu regisztrációk 2017-12-31-ig
Teszt rendszer nem volt elérhető böngészőből, Éles üzemi működés elindítása 2018-01-05-től
Mik voltak a bevezetés nehézségei? Milyen szintig sikerült megcsinálniuk, hol vannak a gócpontok? Mik ennek az okai?
Mik az eddigi tapasztalatok?
Melyik rész állította kihívás elé a közmű-szolgáltatókat: az ügyfelekkel, vagy a hivatalokkal történő kommunikáció?
Folyamatokat, hogy dolgozták ki? Milyen költségvonzatot jelentett a bevezetés?
Fejlesztések szakaszolhatósága, egymásra építhetősége?
BürOffice fejlesztés 1 és 2 fázis (interface kialakítása, „kényelmi-hatékonyság növelési” funkciók bevezetése)
Elektronikus aláírás integrációja a kimenő levelek aláírási folyamatába
Előadó: Gelencsér György, Dokumentáció management szakterület vezető Üzleti Támogató Szolgáltatások Osztály, E.ON Business Services Hungary Kft.

18:00 A konferencia zárása”

Forrás:
E-közigazgatás 2018; IIR Magyarország; 2018. augusztus

A bejegyzés kategóriája: gazdaság, közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika
Kiemelt szavak: , , , , , , , .
Közvetlen link.