Statisztikai adatvédelem: „Adatvédelem az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete és a hivatalos statisztikáról szóló törvény tükrében”

„A statisztikai adatvédelem témája iránt érdeklődők kevés magyar nyelven megjelent szakirodalomból meríthetnek. E tanulmány megírásának aktualitását azonban más jelentős események is indokolják. Egyrészt a GDPR (General Data Protection Regulation – az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete) 2016. április 27-én lépett hatályba, rendelkezései kötelezően és közvetlenül alkalmazandók 2018. május 25. napjától hazánkban is (Az Európai Unió Hivatalos Lapja [2016]). Másrészt a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Stt.) mint ágazati törvény felváltotta a korábbi két és fél évtizedig hatályban levő statisztikai törvényt (Magyar Közlöny [2016]).
Jelen tanulmány célja a statisztikai adatvédelem összetettségének bemutatása azáltal, hogy párhuzamba helyezi a GDPR rendelkezéseit a statisztikai adatvédelem uniós előírásokon alapuló hazai szabályaival.”

Forrás:
Adatvédelem az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete és a hivatalos statisztikáról szóló törvény tükrében ; Regős Eszter; Statisztikai Szemle; 96. évfolyam; 8–9. szám; 2018.; 892–914. oldalak (PDF)

A bejegyzés kategóriája: jog, közigazgatás:külföldön, közigazgatás:magyar, szakirodalom
Kiemelt szavak: , , , , , , .
Közvetlen link.