Európai Számvevőszék: alaposabb felügyeletre van szükség az Európai Bizottság részéről az uniós jogszabályok tagállami alkalmazását illetően

„Az Európai Számvevőszék friss állapotfelmérése szerint az Európai Bizottságnak még alaposabban kellene felügyelnie az uniós jogszabályok tagállami alkalmazását. Az állapotfelmérés áttekinti a Bizottság felügyeleti tevékenységeit, vizsgálja a jövőbeni kihívásokat és lehetőségeket, továbbá rámutat az átláthatóság, elszámoltathatóság és ellenőrzés szükségességére az uniós jogszabályok alkalmazása terén.

Az Európai Bizottságnak az Európai Unióról szóló szerződés szerint felügyeleti kötelezettsége van az uniós jogszabályok tagállamok általi alkalmazását illetően. Ez alapvető fontosságú az Unió általános teljesítményének és elszámoltathatóságának biztosításához. A Bizottság felügyeleti tevékenysége annak a kockázatnak a kezelésére összpontosít, hogy a tagállamok esetleg formális kötelezettségszegési eljáráshoz vezető módon nem tartják be az uniós jogszabályokat.

A számvevőszéki áttekintés különböző olyan uniós szakpolitikai területekre terjedt ki, ahol a tagállamoknak joghatóságuk alatt uniós jogszabályokat kell alkalmazniuk, valamint a Bizottság ezen területekért felelős főigazgatóságainak felügyeleti tevékenységeire. Az állapotfelmérés nem minősül ellenőrzésnek, hanem egy adott témakört mutat be és elemez egyrészt már közzétett, másrészt olyan információk alapján, amelyek közzétételébe az állapotfelmérés résztvevői beleegyeztek.

„A Bizottság mind uniós, mind tagállami szinten összetett jogi környezetben működik, és ez megnehezíti az uniós jogszabályok alkalmazásának felügyeletét – nyilatkozta Leo Brincat, az állapotfelmérésért felelős számvevőszéki tag. Állapotfelmérésünk több olyan lehetőségre mutat rá, amelyek révén a Bizottság a jelenleg alkalmazott megközelítésének főbb jellemzőire és erősségeire építve megerősíthetné felügyeleti feladatkörét.”

A tagállamok általi kötelezettségszegés kockázatát egy sor tényező befolyásolja, és ezek megnehezítik az uniós jogszabályok alkalmazásának felügyeletét. Ilyen tényező a figyelemmel kísérendő joganyag nagysága és számos jogi eszköz összetettsége, az uniós források viszonylag könnyű elérhetősége és az, hogy különböző szakpolitikai területeken vannak alternatívái a kötelezettségszegési eljárásnak, végül pedig a tagállamok jogszabályi és felügyeleti rendelkezései.

A számvevők több módját mutatják be a Bizottság eddigi reagálásának. A Bizottság prioritásokat határozott meg a jogérvényesítésre, valamint teljesítménymérési referenciaértékeket az állampolgári panaszokra és a kötelezettségszegések gyanújára vonatkozóan. A felügyeletet szakpolitikai területenként szervezte meg a minőségi jogalkotási kezdeményezés keretében, amely a szakpolitikák és jogszabályok oly módon történő megtervezésére szolgáló rendszer, hogy azok a lehető legkevesebb költség mellett érjék el fő célkitűzéseiket és lehetővé tegyék a bizonyítékokon alapuló, nyilvános döntéshozást. A Bizottság szisztematikusan ellenőrzi az uniós jogszabályok nemzeti jogrendbe történő átültetését, felhasználja az állampolgári panaszokban foglalt információkat és vizsgálatokat végez a kötelezettségszegés-gyanús esetek azonosítása végett; a jogszabályok betartatása érdekében megerősítette a tagállamokkal folytatott együttműködést és információcserét. Közvetlenül kommunikál az érdekelt felekkel és nyilvánosan beszámol felügyeleti tevékenységeiről.

Az állapotjelentés a tagállamok legfőbb ellenőrző intézményei által a jogszabályi kötelezettségek nemzeti szinten történő teljesítésével kapcsolatban végzett munkára is hoz példákat, és rámutat az Európai Számvevőszék hatókörére az uniós szintű felügyelettel kapcsolatban végzett tevékenységekre vonatkozóan.

A számvevők egy sor megállapítást tesznek arra vonatkozóan, hogy az Európai Bizottság miként tudná megoldani a témához kapcsolódó problémákat és élhetne az állapotfelmérésben bemutatott javítási lehetőségekkel. A Számvevőszék felkéri a Bizottságot, hogy vegye fontolóra felügyeleti feladatkörének megerősítését az alábbiak révén:

  • a minőségi jogalkotásra vonatkozó megközelítés alkalmazása a jogérvényesítésben és a felügyeleti tevékenységekre irányuló helyzetfelmérés;
  • az uniós költségvetés koordináltabb módon történő felhasználása, ezzel segítve annak biztosítását, hogy a tagállamok megfelelően alkalmazzák az uniós jogot;
  • a különböző szakterületek főigazgatóságainak ösztönzése arra, hogy szaktudásukat és tapasztalataikat megosszák a tagállamokkal;
  • a jogszabályi kötelezettségek betartásának ösztönzése az egyes tagállamok szükségleteire történő jobb összpontosítással és azzal, hogy azt egységesebben érvényesítik a különböző szakpolitikai területeken;
  • a jogérvényesítési prioritások és referenciák átfogó felügyeleti keretté történő továbbfejlesztése;
  • több összesített információ és elemzés nyújtása az érdekelt feleknek.

Forrás:
Európai Számvevőszék: alaposabb felügyeletre van szükség az Európai Bizottság részéről az uniós jogszabályok tagállami alkalmazását illetően; Európai Számvevőszék; 2018. szeptember 3.
Putting EU law into practice: The European Commission’s oversight responsibilities under Article 17(1) of the Treaty on European Union; European Court of Auditors; 2018. szeptember 3. (PDF, a jelentés)

A bejegyzés kategóriája: jog, közigazgatás:külföldön, szakirodalom
Kiemelt szavak: , , , , , .
Közvetlen link.