Állami Számvevőszék: jelentések és tanulságaik a szabálytalanul gazdálkodó kórházakról

„Súlyos szabálytalanságokat tárt fel az Állami Számvevőszék a szekszárdi, a soproni, a hatvani, a mosonmagyaróvári és a berettyóújfalui kórház ellenőrzése során. Salamon Ildikó tervezési vezető az ÁSZ sajtótájékoztatóján kiemelte: a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése, valamint a pénzügyi és vagyongazdálkodás mind az öt ellenőrzött kórházban szabálytalan volt 2014 és 2016 között. Továbbá a korrupciós veszélyek ellen védelmet biztosító integritás kontrollrendszert sem a kockázatokkal arányosan építették ki az intézmények. Az ÁSZ a jelentéseiben összesen 87 javaslatot tett a feltárt szabálytalanságok kijavítása érdekében.

A szekszárdi Tolna Megyei Balassa János Kórház, a hatvani Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet, a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet, a mosonmagyaróvári Karolina Kórház- Rendelőintézet, valamint a Berettyóújfaluban működő Gróf Tisza István Kórház ellenőrzéséről készült jelentéseket hozta nyilvánosságra az Állami Számvevőszék kedden. Az ÁSZ sajtótájékoztatóján elhangzott: az öt ellenőrzött kórház mérleg szerinti összesített bevételei 2016-ban összesen meghaladták a 31 milliárd forintot, kiadásaik pedig a 30 milliárd forintot, az átlagos ágyszámuk pedig 2016-ban összesen 3260 volt.

Az ÁSZ tervezési vezetője rámutatott: a kórházak ellenőrzésére kockázati szempontú kiválasztás alapján került sor. Erre tekintettel az ellenőrzési tapasztalatokból valamennyi kórházra vonatkozóan rendszerszintű következtetések közvetlenül nem vonhatók le, ugyanakkor az ellenőrzések eredményeként felszínre kerültek az egyes területeken jelentkező típushibák – hangsúlyozta Salamon Ildikó. Hozzátette: Az ellenőrzések fókuszába tartozik a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése is, mivel anélkül nem valósítható meg a közpénzek, a közvagyon átlátható, szabályos, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználása. Ellenőrzési terület továbbá az integritás kontrollok kiépítettségének ellenőrzése, amely kontrollok a szervezet korrupciós kockázatainak kezelését szolgálják.

Utóbbival kapcsolatban Salamon Ildikó elmondta: a közpénzekből gazdálkodó szervezetek számára a belső kontrollrendszerek kiépítését és működtetését, illetve a korrupciós kockázatok kezelését törvény, valamint kormányrendelet írja elő. Ez azt jelenti, hogy a költségvetési szerv vezetője – tekintettel a költségvetési szerv működésének folyamatára és sajátosságaira – köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a szervezet belső kontrollrendszerét. A tervezési vezető hangsúlyozta, hogy az ÁSZ korrupciós veszélyekre – és nem ténylegesen bekövetkezett korrupciós bűncselekményekre – hívja fel a figyelmet, a Számvevőszék ugyanis nem nyomozóhatóság. Ugyanakkor azt alá kell húzni, hogy abban a gazdálkodó szervezetben, ahol a korrupciós veszélyek ellen védettséget biztosító – törvényben előírt – integritáskontrollokat nem alakították ki megfelelően, ott jelentős nő a rendeltetésellenes közpénzelhasználás, így a korrupció esélye és lehetősége is – világított rá Salamon Ildikó.

A kedden lezárult öt ellenőrzés megállapításait összegezve Salamon Ildikó rámutatott: a szekszárdi, a soproni, a hatvani, a mosonmagyaróvári és a berettyóújfalui kórházról szóló jelentések alátámasztják az ÁSZ elmúlt években, egészségügyi gazdálkodó szervezetek többségénél tett megállapításait. A belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése, valamint a pénzügyi és vagyongazdálkodás mind az öt ellenőrzött kórházban szabálytalan volt 2014 és 2016 között – ismertette az ÁSZ tervezési vezetője.

Az ellenőrzések részletes megállapításairól szólva Pető Krisztina felügyeleti vezető elmondta: a kórházak feletti irányítószervi feladatellátás szabályszerű volt, ám a középirányító szerv két esetben nem az előírásoknak megfelelően látta le feladatát, mivel 2014-2015-ben nem hagyta jóvá a szervezeti és működési szabályzatot.

A felügyeleti vezető felhívta a figyelmet arra, hogy a költségvetési intézmények számára jogszabályban és rendeletben előírt belső kontrollrendszert egyik kórházban sem alakították ki és működtették szabályszerűen. Jellemző hiba volt, hogy az intézmények nem rendelkeztek szervezeti és működési szabályzattal, nem készítettek önköltségszámítási szabályzatot, számviteli politikájuk, számlarendjük nem volt összhangban az előírásokkal. Szintén visszatérő hiányosság volt, hogy nem szabályozták a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét, és közzétételi kötelezettségeiket sem teljesítették. Pető Krisztina kiemelte: a belső kontrollrendszer kialakításában és működtetésében feltárt hibák következtében egyik kórháznál sem volt biztosított az átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználás.

Az ÁSZ ellenőrzései a pénzügyi- és vagyongazdálkodás területén is súlyos szabályszerűségi mulasztásokat azonosítottak mind az öt intézménynél. Jellemző probléma volt, hogy a teljesítésigazolást, -érvényesítést és az utalványozást nem az arra jogosult személy végezte, és gyakran az intézmények kötelezettségvállalása sem az előírásoknak megfelelően történt. A kórházak a mérlegeiket, illetve maradvány kimutatásukat nem támasztották alá leltárral, valamint részletező nyilvántartással.

Végezetül a felügyeleti vezető beszámolt arról, hogy a kórházak a korrupciós veszélyek ellen védelmet biztosító integritás kontrollokat nem a kockázatokkal arányosan építették ki, így nem érvényesült az integritás szemlélet. Pető Krisztina hangsúlyozta: az állampolgárok érdekeit szolgáló közintézmények feladata a tiszta és átlátható működés és gazdálkodás megteremtése, így feladatellátásuknak elválaszthatatlan része kellene hogy legyen a korrupció elleni fokozott védekezés.

Az ÁSZ a szekszárdi Tolna Megyei Balassa János Kórház főigazgatójának 11, a hatvani Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet vezetőjének 16, a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet főigazgatójának 23, a mosonmagyaróvári Karolina Kórház- Rendelőintézet vezetőjének 19, valamint a Berettyóújfaluban működő Gróf Tisza István Kórház főigazgatójának 11 javaslatot fogalmazott meg. Az ellenőrzések során a Számvevőszék az emberi erőforrások miniszterének összesen öt javaslatot tett. A feltárt hiányosságok kijavítása érdekében az érintett vezetőknek 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.”

Forrás:
Szabálytalanul gazdálkodó kórházak; Lengyel Viktor; Állami Számvevőszék; 2018. szeptember 13.
Lásd még:
Jelentés – A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése – Tolna Megyei Balassa János Kórház (PDF)
Jelentés – A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése – Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet (PDF)
Jelentés – A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése – Albert Schweitzer Kórház – Rendelőintézet (PDF)
Jelentés – A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése – Karolina Kórház- Rendelőintézet (PDF)
Jelentés – A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése – Gróf Tisza István Kórház (PDF)
Minden jelentés közzétételének dátuma: 2018. szeptember 13.

A bejegyzés kategóriája: egészségügy, közigazgatás:magyar, szakirodalom
Kiemelt szavak: , , , , .
Közvetlen link.